Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Niedziałkowski K, Komar E, Pietrzyk-Kaszyńska A, Olszańska A, Grodzińska-Jurczak M. 2018. Discourses on Public Participation in Protected Areas Governance: Application of Q Methodology in Poland. Ecological Economics 145: 401-409. Link DOI: doi:10.1016/j.ecolecon.2017.11.018
  2. Zbyryt A, Bubnicki JW, Kuijper DPJ, Dehnhard M, Churski M, Schmidt K. 2018. Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores? Behavioral Ecology 29: 19-30. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arx142
  3. Flajšman K, Borowik T, Pokorny B, Jędrzejewska B. 2018. Effects of population density and female body mass on litter size in European roe deer at a continental scale. Mammal Research Link DOI: doi:10.1007/s13364-017-0348-7
  4. Hofman-Kamińska E, Bocherens H, Borowik T, Drucker DG, Kowalczyk R. 2018. Stable isotope signatures of large herbivore foraging habitats across Europe. Plos One 13: e0190723Link DOI: doi:10.1371/journal.pone.0190723

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści