Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Daleszczyk K. 2005. Activity pattern of calf and its integration into herd in European bison, Bison bonasus. Folia Zoologica 54: 359-363.
 2. Balčiauskiene L, Skuja S, Zub K. 2005. Avian predator pellet analysis in biodiversity and distribution investigations. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 5 (1): 67-73.
 3. Rychlik L, Zwolak R. 2005. Behavioural mechanisms of conflicts avoidance among shrews. Acta Theriologica 50: 289-308. PDF
 4. Kuijper DPJ, Dubbeld J, Bakker JP. 2005. Competition between two grasses with and without grazing over a natural productivity gradient. Plant Ecology 179: 237-246.
 5. Dvorožňáková E, Kołodziej-Sobocińska M, Hurníková Z. 2005. Development of T-cell immune response in experimental murine trichinellosis. Helminthologia 42: 187-196.
 6. Hayward MW. 2005. Diet of the quokka (Setonix brachyurus) (Macropodidae: Marsupialia) in the northern jarrah forest of Western Australia. Wildlife Research 32: 15-22. PDF
 7. Samojlik T. 2005. Drzewo wielce użyteczne - historia lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w Puszczy Białowieskiej. Rocznik Dendrologiczny 53: 55-64. PDF
 8. Krasnodębski D, Samojlik T, Olczak H, Jędrzejewska B. 2005. Early medieval cemetery in the Zamczysko range, Białowieża primeval forest. Sprawozdania Archeologiczne 57: 554-583. PDF
 9. Selva N, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Wajrak A. 2005. Factors affecting carcass use by a guild of scavengers in European temperate woodland. Canadian Journal of Zoology 83: 1590-1601. PDF
 10. Jędrzejewski W, Branicki W, Veit C, Medugorac I, Pilot M, Bunevich AN, Jędrzejewska B, Schmidt K, Theuerkauf J, OkarmaH, Gula R, Szymura L, Förster M. 2005. Genetic diversity and relatedness within packs in an intensely hunted population of wolves Canis lupus. Acta Theriologica 50: 1-22. PDF
 11. Jędrzejewski W, Niedziałkowska M, Mysłajek R, Nowak S, Jędrzejewska B. 2005. Habitat selection by wolves Canis lupus in the uplands and mountains of southern Poland. Acta Theriologica 50: 417-428. PDF
 12. Hayward MW, de Tores PJ, Banks PB. 2005. Habitat use of the quokka (Setonix brachyurus) (Macropodidae: Marsupialia) in the northern jarrah forest of Australia . Journal of Mammalogy 86: 683-688. PDF
 13. Hayward MW. 2005. Lessons from South Africa. Nature Australia 28: 80
 14. Hayward MW, White RM, Mabandla KM, Bukeye P. 2005. Mammalian fauna of indigenous forest in the Transkei region of South Africa, an overdue survey . South African Journal of Wildlife Research 35: 117-124. PDF
 15. Hayward MW, de Tores PJ, Augee ML, Banks PB. 2005. Mortality and survivorship of the quokka (Setonix brachyurus) (Macropodidae: Marsupialia) in the northern jarrah forest of Western Australia. Wildlife Research 32: 715-722. PDF
 16. Karbowiak G, Rychlik L, Nowakowski W, Wita I. 2005. Natural infections of small mammals with blood parasites on the borderland of boreal and temperate forest zones. Acta Theriologica 50: 31-42. PDF
 17. Rychlik L. 2005. Overlap of temporal niches among four sympatric species of shrews. Acta Theriologica 50: 175-188. PDF
 18. Nowak S, Mysłajek RW, Jędrzejewska B. 2005. Patterns of wolf Canis lupus predation on wild and domestic ungulates in the Western Carpathian Mountains (S Poland). Acta Theriologica 50: 263-276. PDF
 19. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Polowanie księcia Monako Alberta I w Puszczy Białowieskiej w 1913 roku i losy dwóch zabitych przezeń żubrów. Przegląd Zoologiczny 49(1-2): 31-38.
 20. Hayward MW, Kerley GIH. 2005. Prey preferences of the lion (Panthera leo). Journal of Zoology (London) 267: 309-322. PDF
 21. Laudet F, Selva N. 2005. Ravens as small mammal bone accumulators: First taphonomic study on mammal remains in raven pellets. Paleo 226: 272-286. PDF
 22. Hayward MW, Dawson GJ. 2005. Restoring Addo's pride. African Geographic 13: 52-58.
 23. Ruczyński I, Bogdanowicz W. 2005. Roost cavity selection by Nyctalus noctula noctula and N. leisleri (Vespertilionidae, Chiroptera) in Białowieża Primeval Forest, eastern Poland. Journal of Mammalogy 86: 921-930. PDF
 24. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Rosomak w Rzeczypospolitej w dawnych źródłach. Przegląd Zoologiczny 49(3-4): 167-172.
 25. Chang ER, Zozaya EL, Kuijper DPJ, Bakker JP. 2005. Seed dispersal by small herbivores and tidal water: are they important filters in the assembly of salt-marsh communities? Functional Ecology 19: 665-673.
 26. Samojlik T. 2005. Stanisław August Poniatowski w Puszczy Białowieskiej (30 sierpnia - 2 września 1784 roku). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 53: 35-52. PDF
 27. Kuijper DPJ, Bakker JP. 2005. Top-down control of small herbivores on salt-marsh vegetation along a natural productivity gradient. Ecology 86: 914-923.
 28. Karbowiak G, Wita I, Rychlik L. 2005. Trypanosoma (Megatrypanum) ornata sp. n., a parasite of the Eurasian water shrew Neomys fodiens (Pennant, 1771). Acta Protozoologica 44: 363-367. PDF
 29. Rösner S, Selva N. 2005. Use of the bait marking method to estimate the territory size of scavenging birds: a case study on ravens Corvus corax. Wildlife Biology 11: 183-191. PDF
 30. Hayward MW, de Tores PJ, Dillon M, Fox BJ, Banks PB. 2005. Using faecal pellet counts along transects to estimate quokka (/Setonix brachyurus/) population density. Wildlife Research 32: 503-507. PDF
 31. Ruczyński I, Ruczyńska I, Kasprzyk K. 2005. Winter mortality rates of bats inhabiting man-made shelters (northern Poland). Acta Theriologica 50: 161-166. PDF
 32. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2005. Żubry czy żubrobizony? Polemika na temat akcji ratowania żubrów podczas II Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w 1931 roku w Paryżu. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 50: 167-175.

Książki

 1. Samojlik T, red. 2005. Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings . Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 2. Konarzewski M. 2005. Na początku był głód (Ewolucja ludzkiej diety). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 3. Samojlik T, red. 2005. Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 4. Bobiec A, Gutowski JM, Zub K, Pawlaczyk P, Laudenslayer W F. 2005. The afterlife of a tree. WWF Polska, Warszawa – Hajnówka.

Rozdziały w książkach

 1. Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Comrades of Lithuanian Kings. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 9-20.
 2. Rychlik L, Ramalhinho MG. 2005. Habitat selection of the Mediterranean water shrew (Neomys anomalus) in Portugal . W: Advances in the biology of the Soricidae II.Red. J. F. Merritt, S. Churchfield, R. Hutterer, B. I. Sheftel. Special Publication 01 of the International Society of Shrew Biologists (ISBB), New York: 241-254.
 3. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. Koniec epoki. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 60-74.
 4. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2005. Large carnivores and ungulates in European temperate forest ecosystems: Bottom-up and top-down control. W: Large carnivores and the conservation of biodiversity.Red. J.C. Ray, K.H. Redford, R.S. Steneck, J. Berger. Island Press, Washington – Covelo - London: 230-246.
 5. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. Ostatni z Jagiellonów w białowieskich kniejach. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 21-31.
 6. Rösner S, Selva N, Müller T, Pugacewicz E, Laudet F. 2005. Raven Corvus corax ecology in a primeval temperate forest. W: Corvids of Poland.Red. Jerzak L, et al.. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 385-405. PDF
 7. Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Rówienniki litewskich kniaziów. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 9-20.
 8. Jędrzejewski W, Kowlaczyk R. 2005. Ssaki drapieżne. W: Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego - Monografia.Red. Dyrcz A, Werpachowski C. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza: 185-200.
 9. Jędrzejewski W, Kowalczyk R. 2005. Ssaki drapieżne. W: Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego - Monografia.Red. Dyrcz A, Werpachowski C. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza: 185-200.
 10. Samojlik T. 2005. Stanisław August Poniatowski’s Hunting Gardens. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 46-59.
 11. Samojlik T. 2005. Stanisława Augusta Poniatowskiego ogrody do polowań . W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 46-59.
 12. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. The Bison – Rich Treasure of the Forests. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 75-88.
 13. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. The End of the Epoch. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 60-74.
 14. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. The Last of the Jagiellonians in Białowieża Woods. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 21-31.
 15. Jędrzejewska B, Samojlik T, Krasnodębski D, Olczak H. 2005. The Lost Manor of the Vasas. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 32-45.
 16. Samojlik T. 2005. Utilization and protection of Białowieża Primeval Forest (Poland) in the 15-16th centuries and their traces in the contemporary forest ecosystems . W: History and sustainability.Red. M. Angoletti, M. Armiero, S. Barca, G. Corona. European Society for Environmental History, University of Florence: 105-108.
 17. Jędrzejewska B, Samojlik T, Krasnodębski D, Olczak H. 2005. Zaginiony dwór Wazów. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 32-45.
 18. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. Żubr – puszcz bogaty skarb. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 75-88.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Bogdanowicz W, Ruczyński I. 2005. Bats come home to roost. Academia 4: 4-8. PDF
 2. Samojlik T. 2005. Białowieża Primeval Forest: the last remnant of pristine woodlands between conservation and eco-tourism. IHDP Update. Newsletter of the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change 2: 10. PDF
 3. Krasnodębski D, Samojlik T, Olczak H, Jędrzejewska B. 2005. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Uroczysku Zamczysko w Puszczy Białowieskiej. Sprawozdania Archeologiczne 57: 555-583.
 4. Bogdanowicz W, Ruczyński I. 2005. Dom dla nocnego marka. Academia 4: 4-8. PDF
 5. Niedziałkowska M. 2005. I Ogólnopolska Konferencja "Bioróżnorodność Polski i polskie badania nad bioróżnorodnością". Wiadomości Ekologiczne 51: 58-63.
 6. Szuma E. 2005. Na ratunek topolom. Aura 10: 28-29.
 7. Niedziałkowski K, Wójcik JM. 2005. Program Żubr – nowe podejście do ochrony żubra i wizja zrównoważonego rozwoju południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 49-60.
 8. Wójcik JM, Niedziałkowski K. 2005. The Bison Programme – a new approach to the bison protection and a vision of sustainable development of a southern-east part of the Podlaskie Province. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 61-62.
 9. Krasińska M, Krasiński Z A. 2005. Żubr - gatunek ocalony od zagłady. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 13-22.
 10. Samojlik T. 2005. Żubr w sztuce na przestrzeni wieków. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 63-76.

Inne

 1. Rychlik L. 2005. Mechanizmy rozdziału nisz ekologicznych u ryjówkowatych. Praca habilitacyjna. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 2. Kołodziej-Sobocińska M. 2005. Wpływ wolnych rodników na przebieg infekcji Trichinella spiralis u myszy. Praca doktorska. Instytut Parazytologii PAN, Warszawa : 1-119.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści