Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Olkowicz S, Bartkowska K, Rychlik L, Turlejski K. 2004. Apparent scarcity of glial fibrillary acidic protein expression in the brain of the pygmy shrew Sorex minutus as revealed by immunocytochemistry. Neuroscience Leters 368: 205-210. PDF
 2. Czykier E, Krasińska M. 2004. Cases of spermatogenesis in young European bison. Acta Theriologica 49: 543-554. PDF
 3. Kuijper DPJ, van Wieren SE, Bakker JP. 2004. Digestive strategies in two sympatrically occurring lagomorphs. Journal of Zoology 264: 1-8.
 4. Zwolak R, Rychlik L. 2004. Does the reproduction of locomotor activity serve as an aggression avoidance mechanism in shrews (Soricidae)? Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Biology 7(2)
 5. Szuma E. 2004. Evolutionary implications of morphological variation in the lower carnassial of red fox Vulpes vulpes. Acta Theriologica 49: 433-447. PDF
 6. Fosse P, Laudet F, Selva N, Wajrak A. 2004. First neotaphonomic observations on bone assemblages from Białowieża (nort-east Poland): their relevance for European Pleistocene sites. Paleo 16: 91-106.
 7. Jędrzejewski W, Kamler JF. 2004. From the field: modified drp-net for capturing ungulates. Wildlife Society Bulletin 32: 1305-1308. PDF
 8. Brzezińska K, Kosowska B, Tokarska M, Moska M. 2004. Genetyczne mechanizmy różnicowania gonad ssaków. Acta Scientiarum Polonorum, sekcja: Medicina Veterinaria 3: 3-10.
 9. Jędrzejewski W, Niedziałkowska M, Nowak S, Jędrzejewska B. 2004. Habitat variables associated with wolf (Canis lupus) distribution and abundance in northern Poland. Diversity and Distribution 10: 225-233. PDF
 10. Wołk E, Krasińska M. 2004. Has the condition of European bison deteriorated over last twenty years? Acta Theriologica 49: 405-418. PDF
 11. Kuijper DPJ, Nijhoff DJ, Bakker JP. 2004. Herbivory and competition slow down invasion of a tall grass along a productivity gradient. Oecologia 141: 452-459.
 12. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2004. Hisotria ponownego odkrycia żubrów na Kaukazie w XIX wieku. Przegląd Zoologiczny 48: 73-82.
 13. Hayward MW, de Tores PJ, Augee ML, Fox BJ, Banks PB. 2004. Home range and movements of the quokka Setonix brachyurus (Macropodidae: Marsupialia), and its impact on the viability of the metapopulation on the Australian mainland. Journal of Zoology (London) 263: 219-228. PDF
 14. Jędrzejewska B, Samojlik T. 2004. Kontrakty Jana III Sobieskiego z lat 1675-1686 w sprawie dzierżawy i użytkowania Leśnictwa Białowiesiego. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52: 321-330. PDF
 15. Hayward MW. 2004. Mainland quokkas. Nature Australia 27: 26-33.
 16. Raczyński J, Daszkiewicz P, Samojlik T. 2004. Mało znany artykuł Erny Mohr dotyczący restytucji żubra. Przegląd Zoologiczny 48: 187-195.
 17. Zalewski A, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2004. Mobility and home range use by pine martens (Martes martes) in a Polish primeval forest. Ecoscience 11: 113-122.
 18. Daleszczyk K. 2004. Mother-calf relationships and maternal investment in European bison Bison bonasus. Acta Theriologica 49: 555-566. PDF
 19. Gralak B, Krasińska M, Niemczewski C, Krasiński ZA, Żurkowski M. 2004. Polymorphism of bovine microsatelite DNA sequences in the lowland European bison. Acta Theriologica 49: 440-456. PDF
 20. Kowalczyk R, Zalewski A, Jędrzejewska B. 2004. Seasonal and spatial pattern of shelter use by badgers Meles meles in Białowieża Primeval Forest (Poand). Acta Theriologica 49: 75-92. PDF
 21. Fuentes C, Sánchez MI, Selva N, Green AJ. 2004. The diet of the Marbled Teal Marmaronetta angustirostris in southern Alicante, eastern Spain. Revue d'Ecologie, Terre et Vie 59: 475-490. PDF
 22. Wójcik JM, Wójcik AM, Macholán M, Piálek J, Zima J. 2004. The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus) . Cytogenetic and Genome Research 106: 264-270.
 23. Wójcik JM, Wójcik AM, Macholán M, Piálek J, Zima J. 2004. The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus) . Cytogenetic and Genome Research 106: 264-270.
 24. Jędrzejewski W, Schmidt K, Jędrzejewska B, Theuerkauf J, Kowalczyk R, Zub K. 2004. The process of a wolf pack splitting in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 49: 275-280. PDF
 25. Kaňuch P, Ruczyński I, Cel'uch M. 2004. Unusual change of habitat by a noctule female (Nyctalus noctula). Nyctalus (N F ), Berlin 9: 504-505.
 26. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2004. Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów i jego ślady we współczesnym środowisku leśnym. Sylwan 148: 37-50.

Książki

 1. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T, (oprac.). 2004. Brincken J. Memoire desriptif sur la Foret imperiale de Białowieża en Lithuanie, 1826. Editions Epigraf, Paryż.
 2. Gutowski JM, Bobiec A, Pawlaczyk P, Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF, Warszawa-Hajnówka.
 3. Jędrzejewska B, Wójcik JM, red. 2004. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 4. Jędrzejewska B, Wójcik JM, red. 2004. Essays on mammals of Bialowieża Forest. Mammal Research Institute PAS, Białowieża.
 5. Pucek Z , red, Pucek Z, Belousova IP, Krasińska M, Krasiński ZA, Olech W. 2004. European bison. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Bison Specialist Group, IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. PDF
 6. Krasińska M, Krasiński ZA. 2004. Monografia przyrodnicza ŻUBR. Studium Fotografii Przyrodniczej HAJSTRA, Warszawa-Białowieża.
 7. Krasińska M, Daleszczyk K, red. 2004. Proceedings of the Conference "European Bison Conservation", 30 September - 2 Ostober 2004, Białowieża, Poland. Mammal Research Institute PAS, Białowieża.
 8. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2004. Puszcza Białowieska w pracach przyrodników 1721-1831. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 9. Jędrzejewski W, Nowak S, Kurek R, Mysłajek RW, Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.

Rozdziały w książkach

 1. Kowalczyk R. 2004. Badgers - digging after earthworms. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 93-102.
 2. Ruczyński I. 2004. Bats in trees. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 121-128.
 3. Stachura K, Niedziałkowska M, Bartoń K. 2004. Biodiversity of forest mammals. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 13-24.
 4. Ruczyński I. 2004. Borowiaczki z górnych pięter lasu. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 121-128.
 5. Kowalczyk R. 2004. Borsuki w poszukiwaniu dzdzownic. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 93-102.
 6. Jędrzejewski W, Bereszyński A. 2004. Canis lupus L., 1758 Wilk. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 6: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków).Red. Z. Witkowski, P. Adamski, R. Bartl, A., A. Kepel & A. Bereszyński. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 386-394.
 7. Jędrzejewski W, Bereszyński A. 2004. Canis lupus L., 1758, wilk. W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Vol. 6.Red. Adamski P, et al. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 386-394.
 8. Wójcik JM. 2004. Common shrews - chromosome races and evolution. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 171-180.
 9. Rychlik L. 2004. Competition and coexistence of shrews. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Rseearch Institute PAS, Białowieża: 161-170.
 10. Pucek Z. 2004. Current state, threats and conservation strategy for European bison. W: Proceedings of the Conference 'European Bison Conservation' 30 September - 2 October 2004, Białowieża, Poland.: 113-114.
 11. Konarzewski M. 2004. Ekonomia budżetów energetycznych ssaków. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 149-160.
 12. Pucek Z. 2004. European bison - history of a flagship species. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 25-34.
 13. Tokarska M, Wójcik AM, Wójcik JM. 2004. Genetic diversity of mammals. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 181-190.
 14. Tokarska M, Wójcik AM, Wójcik JM. 2004. Genetyczna zmienność ssaków. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 181-190.
 15. Zalewski A. 2004. Geographical and seasonal variation in food habits and prey size of the European pine martens. W: Martens and fishers (Martes) in human-altered environments: an international perspective.Red. Harrison DJ, et al. (eds.). Springer, New York: 77-98. PDF
 16. Pucek Z. 2004. Historia zagłady i restytucji żubrów. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 25-34.
 17. Jędrzejewska B, Wójcik JM. 2004. Introduction. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 1-2.
 18. Rychlik L. 2004. Konkurencja wśród ryjówek. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 161-170.
 19. Selva N. 2004. Life after death - scavenging on ungulate carcasses. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 59-68.
 20. Krasińska M, Krasiński ZA. 2004. Life of the European bison. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 33-42.
 21. Niedziałkowski K. 2004. Mammal Research Institute in Białowieża. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 191-196.
 22. Daleszczyk K. 2004. Mating systems of ungulates. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 43-50.
 23. Konarzewski M. 2004. Meat animals: origin and domestication. W: Encyklopedia of Meat Sciences. Elsevier Ltd., Oxford: 681-686.
 24. Szuma E. 2004. Morfometria zębów ssaków. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 191-196.
 25. Szuma E. 2004. Morphometrics of mammals - the scientific success of teeth. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 191-196.
 26. Schmidt K. 2004. Największe europejskie koty. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 85-92.
 27. Jędrzejewska B, Pucek Z, Jędrzejewski W. 2004. Nasiona drzew i gryzonie leśne. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 129-138.
 28. Konarzewski M. 2004. Natural economy of mammalian energy budgets. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Researcj Institute PAS, Białowieża: 149-160.
 29. Kamler JF, Jędrzejewska B, Miścicki S. 2004. Osobne światy byków i łań. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 51-58.
 30. Kamler JF, Jędrzejewska B, Miścicki S. 2004. Red deer - a tale of two deer. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 51-58.
 31. Stachura K, Niedziałkowska M, Bartoń K. 2004. Różnorodność ssaków leśnych. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 13-24.
 32. Wójcik JM. 2004. Ryjówki aksamitne - rasy chromosomowe i ewolucja. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 171-180.
 33. Jędrzejewska B, Pucek Z, Jędrzejewski W. 2004. Seed crops and forest rodents. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 129-138.
 34. Laudet F, Selva N. 2004. Small mammal taphonomy of raven Corvus corax pellets: archaeological perspectives. W: Petits animaux et sociétés humaines. Du complément alimentaire aux resources utilitaires. XXIV Rencontres Internationales d'Archéologie et d'Historie d'Antibes.Red. Brugal JP, Desse J. Éditions APDCA, Antibes: 317-320.
 35. Samojlik T. 2004. Smutny koniec nidźwiedziej historii. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 69-76.
 36. Selva N. 2004. Ssaki kopytne i padlinożercy. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 59-68.
 37. Pucek Z. 2004. Stan, zagrożenia i strategia ochrony gatunku. Materiały konferencyjne "Ogólnopolska Konferencja 'Ochrona ssaków - populacje wolno żyjące' - Jeziory 19-20.03.2004. XX-lecie Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza".: 10-11.
 38. Daleszczyk K. 2004. Systemy rozrodcze ssaków kopytnych. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 43-50.
 39. Samojlik T. 2004. The brown bear - a story without a happy end. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 69-76.
 40. Wójcik JM, Jędrzejewski W, Niedziałkowski K. 2004. The European Bison Programme – Is it possible to combine nature conservation and regional development? W: Proceedings of the Conference “European Bison Conservation”.Red. red. M. Krasińska, D. Daleszczyk. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieza: 140-144.
 41. Schmidt K. 2004. The large cat in Europe. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 85-92.
 42. Zalewski A. 2004. The versatile pine martens. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 103-110.
 43. Zub K. 2004. Weasel - hard life of small predator. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 111-120.
 44. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2004. Wilczy apetyt na jelenie. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 77-84.
 45. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2004. Wolves' predation on deer. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 77-84.
 46. Zalewski A. 2004. Wszechstronna kuna leśna. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 103-110.
 47. Niedziałkowski K. 2004. Zakład Badania Ssaków w Białowieży. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 197-202.
 48. Krasińska M, Krasiński ZA. 2004. Życie żubrów w naturze. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 35-42.
 49. Zub K. 2004. Łasica - niełatwo być małym. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 111-120.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Zub K. 2004. Dzięcioły. Parki Narodowe 3(43): 19-21.
 2. Kowalczyk R. 2004. Ecology of the badger Meles meles - the local (Białowieża Primeval Forest) and the biogeographic viewpoints. Annual Report, Polish Academy of Sciences: 42-43.
 3. Daleszczyk K. 2004. Jak ratowano żubry. Puszczyk 9(11): 3-4.
 4. Daleszczyk K. 2004. Kartki z żubrowego kalendarza. Puszczyk 8(49): 4-5.
 5. Rychlik L. 2004. Tajemnice rzęsorków. Puszczyk 9(45): 6.
 6. Zalewski A. 2004. To eat and not to be eaten. Academia 1: 28-29.
 7. Wójcik JM. 2004. Uratować króla puszczy. Program Żubra jako element zrównoważonego rozwoju obszarów Podlasia. Ekoprofit 1(69)(69): 82-86.
 8. Wójcik JM. 2004. Większa wiedza - lepsza ochrona. Las Polski 7(1): 24-25.
 9. Ruczyński I. 2004. Wybór i użytkowanie drzew przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia 17(125): 54-56.
 10. Krasnodębski D, Samojlik T. 2004. Zamczysko w Puszczy Białowieskiej. Wiedza i Życie 834(42): 60-63.
 11. Krasińska M. 2004. Życie z żubroniami, obok żubrów.(30): 151-176.

Inne

 1. Selva N. 2004. The role of scavenging in the predator community of Białowieża Primeval Forest. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-202.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści