Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Bartoszewicz M, Zalewski A. 2003. American mink, Mustela vison diet and predation on waterfowl in the Słońsk Reserve, western Poland. Folia zoologica 52: 223-238. PDF
 2. Kowalczyk R, Jędrzejewska B, Zalewski A. 2003. Annual and circadian activity patterns of badgers Meles meles in Białowieża Primeval Forest (E Poland) compared to other Palaearctic populations. Journal of Biogeography 30: 463-472. PDF
 3. Theuerkauf J, Jędrzejewski W, Schmidt K, Okarma H, Ruczyński I, Śnieżko S, Gula R. 2003. Daily patterns and duration of wolf activity in the Białowieża Forest, Poland. Journal of Mammalogy 84: 243-253. PDF
 4. Machnicka B, Dziemian E, Rocki B, Kołodziej-Sobocińska M. 2003. Detection of Echinococcus multilocularis antigens in feaces by ELISA. Parasitology Research 91: 491-496.
 5. Kuijper DPJ, Bakker JP. 2003. Large-scale effects of a small herbivore on salt-marsh vegetation succession, a comparative study. Journal of Coastal Conservation 9: 179-188.
 6. Hayward MW, de Tores PJ, Dillon MJ, Fox BJ. 2003. Local population structure of a naturally-occurring metapopulation of the quokka (/Setonix brachyurus/ Macropodidae: Marsupialia). Biological Conservation 110: 343-355. PDF
 7. Szuma E. 2003. Microevolutionary trends in the dentition of the red fox (Vulpes vulpes). Journal of Zoological Systematic and Evolutionary Research 41: 47-56.
 8. Wójcik JM, Wójcik AM, Sikorski MD. 2003. Morphometric variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Mammalia 68: 225-231.
 9. Schmidt K, Nakanishi N, Okamura M, Doi T, Izawa M. 2003. Movements and use of home range in the Iriomote cat (Prionailurus bengalensis iriomotensis). Journal of Zoology, London 261: 273-283. PDF
 10. Selva N, Wajrak A. 2003. Observations of a hawk owl Surnia ulula in the Białowieża Forest during the winter 2002/2003 (in Polish with English summary). Notatki Ornitologiczne 44: 226-230.
 11. Samojlik T, Jędrzejewska B, Kamiński T. 2003. Polana pasieczna na akwareli Jana Henryka Müntza. Puszcza Białowieska – polowanie na niedźwiedzia (1780-1783). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51: 387-394. PDF
 12. Barg E, Tokarska M, Wikiera B, Kosowska B. 2003. Postępy w diagnostyce WPN . Advances Clinical Experimental Medicine 12: 507-515.
 13. Selva N, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Wajrak A. 2003. Scavenging on European bison carcasses in Białowieża Primeval Forest (eastern Poland). Ecoscience 10: 303-311. PDF
 14. Jędrzejewska B, Brzeziński M, Jędrzejewski W. 2003. Seasonal dynamics and breeding of amphibians in the pristine forests (Białowieża National Park, E Poland) in dry years. Folia Zoologica 52: 77-86. PDF
 15. Theuerkauf J, Rouys S, Jędrzejewski W. 2003. Selection of den, rendezvous, and resting sites by wolves in the Białowieża Forest, Poland. Canadian Journal of Zoology 81: 163-167. PDF
 16. Kowalczyk R, Zalewski A, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2003. Spatial organization and demography of badgers Meles meles in Bialowieza Forest (Poland) and the influence of earthworms on badger densities in Europe. Canadian Journal of Zoology 81: 74-87. PDF
 17. Theuerkauf J, Jędrzejewski W, Schmidt K, Gula R. 2003. Spatiotemporal segregation of wolves from humans in the Białowieża Forest (Poland). The Journal of Wildlife Management 67: 706-716. PDF
 18. Wójcik JM, Borodin PM, Fedyk S, Fredga K, Hausser J, Mishta A, Orlov VN, Searle JB, Volobouev V, Zima J. 2003. The list of chromosome races of the common shrew Sorex araneus . Mammalia 68: 169-178.
 19. Sidorovich VE, Tikhomirova LL, Jędrzejewska B. 2003. Wolf Canis lupus numbers, diet and damage to livestock in relation to hunting and ungulate abundance in northeastern Belarus during 1990-2000. Wildlife Biology 9: 103-111.
 20. Zub K, Theuerkauf J, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Schmidt K, Kowalczyk R. 2003. Wolf pack territory marking in the Białowieża Primeval Forest (Poland). Behaviour 140: 635-648. PDF
 21. Pucek Z. 2003. Żubr i jego ochrona w Puszczy Białowieskiej. Biuletyn Informacyjny Rady Programowej Porozumienia „Zielone Płuca Polski' 24: 8-12. PDF

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2003. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w polskiej części Puszczy Białowieskiej – badania, stan obecny i ochrona. W: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych.Red. Partyka J. Ojców: 527-538. PDF

Artykuły popularnonaukowe

 1. Ruczyński I. 2003. Barro Colorado – wyspa na Kanale Panamskim. Parki Narodowe 2: 31-33.
 2. Pucek Z. 2003. Baskin L.M. Powrót żubrów do Rosji. Parki Narodowe: 11-16.
 3. Samojlik T. 2003. Jak szlachciców kordelasem okładano. Łowiec Polski 1886: 36.
 4. Wójcik JM. 2003. Jak Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży osiągnął status Centrum Doskonałości w zakresie Ochrony Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków Unii Europejskiej. Medyk Białostocki 3(3): 18-19.
 5. Samojlik T. 2003. Króla Stasia „obiad poniedziałkowy" w altanie w Puszczy Białowieskiej. Łowiec Polski 1880: 44.
 6. Kowalczyk R. 2003. Mieszkańcy labiryntów. Puszczyk 7: 7.
 7. Arkhipov VYu, Forstmeier W, Kuijper DPJ, van Steenis M, Weiss I. 2003. Notes on the avifauna of Malkachan area, the Sea of Okhotsk coast, Magadan Region. Ornithologia 30: 172-174.
 8. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2003. Ochrona Puszczy Białowieskiej – problem czy szansa na sukces? Biuletyn Informacyjny Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski 24: 5-8.
 9. Kowalczyk R, Panek M. 2003. Pozyskanie borsuków w Polsce. Łowiec Polski 12(34): 16-18.
 10. Samojlik T. 2003. Tysiące lat człowieka w Puszczy Białowieskiej. Gazeta Współczesna 15375 9213 0(14): 5.
 11. Samojlik T. 2003. Ule i pechowy niedźwiedź. Echa Leśne 512(12)(12): 34-35.
 12. Pucek Z. 2003. Walory i ochrona Puszczy Białowieskiej/Białowieża Primeval Forest: its values and protection. Aura 5: 28-31.
 13. Wójcik JM. 2003. Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży - Centrum Doskonałości Unii Europejskiej w Ochronie Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków. Głos Białowieży 4(28): 3-6.
 14. Zub K, Jędrzejewski W. 2003. Znakowanie terytoriów przez wilki w Puszczy Białowieskiej. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia 16(30): 69-67.
 15. Krasiński ZA, Krasińska M. 2003. Żubry w Rumunii. Parki Narodowe 3: 15-16.
 16. Daleszczyk K. 2003. Żubrze obiadki i chodzenie na randki. Puszczyk 7: 4-5.

Inne

 1. Daleszczyk K. 2003. Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasus (L.). Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-109.
 2. Ruczyński I. 2003. Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, Białowieża : 1-89.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści