Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Theuerkauf J, Jędrzejewski W. 2002. Accuracy of radiotelemetry to estimate wolf activity and locations. Journal of Wildlife Management 66: 859-864.
 2. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2002. Altana do polowań króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w zagrodzie Teremiska – przyczynek do dziejów Puszczy Białowieskiej. Sylwan 146: 105-109.
 3. Thiede S, Spergser J, Rosengarten R, Jakob W, Streich WJ, Krasińska M, Frölich K. 2002. Antibodies against Mycoplasma bovigenitalium in free-living European bison (Bison bonasus) with Balanoposthitis. Journal of Wildlife Diseases 38: 760-763.
 4. Krasińska M, Krasiński ZA. 2002. Body mass and measurements of the European bison during postnatal development. Acta Theriologica 47: 85-106. PDF
 5. Ruczyński I, Gutowski JM. 2002. Czy guano nietoperzy użytkujących dziuple może być miejscem rozwoju rzadkich gatunków chrząszczy? Przegląd Zoologiczny 46: 79-80.
 6. Szuma E. 2002. Dental polymorphism in a population of the red fox (Vulpes vulpes) from Poland. Journal of Zoology, London 256: 243-253.
 7. Wójcik JM, Ratkiewicz M, Searle JB. 2002. Evolution of the common shrew, Sorex araneus: chromosomal and molecular aspects. Acta Theriologica 47, Suppl. 1: 139-167. PDF
 8. Jędrzejewski W, Schmidt K, Theuerkauf J, Jędrzejewska B, Selva N, Zub K, Szymura L. 2002. Kill rates and predation by wolves on ungulate populations in Białowieża Primeval Forest (Poland). Ecology 83: 1341-1356. PDF
 9. Prunescu CC, Prunescu P, Krasińska M, Krasiński ZA. 2002. Liver histological structure in adult European bison, Bison bonasus (Linneaus, 1758). Folia Morphologica 61: 137-142.
 10. Machnicka B, Kołodziej-Sobocińska M, Dziemian E, Boroskova Z, Dvoroznakova E. 2002. Local and systemic immune response in mice after single and multiple infection with Toxocara canis. Helminthologia 39: 185-191.
 11. Jędrzejewski W, Schmidt K, Okarma H, Kowalczyk R. 2002. Movement pattern and home range use by the Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland). Annales Zoologici Fennici 39: 29-41.
 12. Pijanowska J, Jaroszewicz B, Jędrzejewska B, (red.). 2002. Nauka w parkach narodowych. Kosmos 51: 375-502.
 13. Sachanowicz K, Zub K. 2002. Numbers of hibernating Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (Chiroptera, Vespertilionidae) and thermal conditions in military bunkers. Mammalian Biology 2: 179-184.
 14. Stenseth NC, Viljugrain H, Jędrzejewski W, Mysterud A, Pucek Z. 2002. Population dynamics of Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis: seasonal components of density dependence and density independence. Acta Theriologica 47, Suppl. 1: 39-67. PDF
 15. Rychlik L, Jancewicz E. 2002. Prey size, prey nutrition, and food handling by shrews of different body sizes. Behavioural Ecology 13: 216-223. PDF
 16. Machnicka B, Rocki B, Dziemian E, Kołodziej-Sobocińska M. 2002. Racoon dog (Nyctereutes procyonides) - the new host of Echinococcus multilocularis in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 48: 65-68.
 17. Cromsigt JPGM, Hearne J, Heitkönig IMA, Prins HHT. 2002. Using models in the management of Black rhino populations. Ecological Modelling 149: 203-211.
 18. Borchers K, Brackmann J, Wolf O, Rudolph M, Glatzel P, Krasińska M, Krasiński ZA, Frölich K. 2002. Virologic investigations of free-living European bison (Bison bonasus) from the Bialowieza Primeval Forest, Poland. Journal of Wildlife Diseases 38: 533-538.
 19. Jędrzejewski W, Nowak S, Schmidt K, Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos 51: 491-499.

Książki

 1. Pucek Z, Belousova IP, Krasińska M, Krasiński ZA, Olech W. 2002. European Bison Bison bonasus: Current state of the species and an action plan for its conservation. Mammal Research Institute, Białowieża. PDF
 2. Gutowski JM, Bobiec A, Pawlaczyk P, Zub K. 2002. Po co nam martwe drzewa? Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2002. Population dynamics of forest rodents in a European primeval deciduous forest (Białowieża National Park, Poland). W: Long term ecological research in Poland. In the framework of International Long Term Ecological Research Network (ILTER). National ILTER Conference, Warsaw 10 December 2001.Red. M. Zalewski. Warszawa: 57-60.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Daleszczyk K. 2002. Konferencja żubrowa na Litwie. Parki Narodowe 1: 26-27.
 2. Pijanowska J, Jaroszewicz B, Jędrzejewska B. 2002. Nauka w parkach narodowych - od redaktorów zeszytu. Kosmos 51: 375-376.
 3. Krasińska M. 2002. Nevada. Północno-Wschodni Biuletyn Weterynaryjny 7: 11-14.
 4. Daleszczyk K. 2002. Przebieg porodu u żubra Bison bonasus i relacje matka-cielę w pierwszych tygodniach życia żubrząt. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia 13: 58-60. PDF
 5. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Pucek Z. 2002. Wieloletnie badania nad dynamiką liczebności ssaków w Białowieskim Parku Narodowym. Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r..
 6. Daleszczyk K. 2002. XXVII Międzynarodowa Konferencja Etologiczna (Tübingen, Niemcy, 22-29.08.2001). Przegląd Zoologiczny 46 (1-2)(1-2).

Inne

 1. Krasińska M, Jędrzejewski W, Wójcik JM. 2002. Zakład Badania Ssaków PAN. W: Placówki i Komitety. Red. L. Kuźnicki.: 113-115.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści