Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Rouys S, Theuerkauf J, Krasińska M. 2001. Accuracy of radio-tracking to estimate activity and distances walked by European bison in the Białowieża Forest, Poland. Acta Theriologica 46: 319-326.
 2. Bartoszewicz M, Zalewski A. 2001. Appearance of American mink - implication for the protection of birds. Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederosterreichischen Landesmuseum 14: 197-198.
 3. Jędrzejewski W, Schmidt K, Theuerkauf J, Jędrzejewska B, Okarma H. 2001. Daily movements and terriotory use by radio-collared wolves (Canis lupus) in Białowieża Primeval Forest in Poland. Canadian Journal of Zoology 79: 1993-2004.
 4. Machnicka B, Prokopowicz D, Dziemian E, Kołodziej-Sobocińska M. 2001. Detection of Trichinella spiralis antigens in urine of men and animals. Wiadomości Parazytologiczne 47: 217-225.
 5. Jędrzejewska B, Sidorovich VE, Pikulik MM, Jędrzejewski W. 2001. Feeding habits of the otter and the American mink in Białowieża Primeval Forest (Poland) compared to other Eurasian populations. Ecography 24: 165-180.
 6. Rychlik L. 2001. Habitat preferences of water shrews and root vole coexisting along a stream in Białowieża Forest. Säugetierkundliche Informationen 5 (25): 99-112.
 7. Theuerkauf J, Jędrzejewski W, Schmidt K, Gula R. 2001. Impact of human activity on daily movement patterns of wolves, Canis lupus, in the Białowieża Forest, Poland.: 206-208.
 8. Zub K, Wajrak A. 2001. Obserwacje wędrujących larw muchówek z rodziny Sciaridae (Diptera) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 19: 171-178.
 9. Daleszczyk K, Krasiński ZA. 2001. Parturition behaviour of European bison Bison bonasus living in reserves. Folia Zoologica 50: 75-78.
 10. Forstmeier W, Kuijper DPJ, Leisler B. 2001. Polygyny in the Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus: the importance of female qualities. Animal Behaviour 62: 1097-1108.
 11. Zalewski A. 2001. Seasonal and sexual variation in diel activity rhythms of pine marten Martes martes in the Białowieża National Park (Poland). Acta Theriologica 46: 295-304. PDF
 12. Pikulik MM, Sidorovich VE, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2001. Summer abundance and habitat distribution of frogs (Rana temporaria, R. arvalis R. kl. esculenta) and toads (Bufo bufo) in the Białowieża Primeval Forest, E Poland. Folia Zoologica 50: 65-73.
 13. Sachanowicz K, Ruczyński I. 2001. Summer roots sites of Myotis brandtii (Eversmann, 1845) (Chiroptera, Vespertilionidae) in eastern Poland. Mammalia 65 (4): 531-535.
 14. Machnicka B, Rocki B, Dziemian E, Kołodziej-Sobocińska M. 2001. Tasiemiec Echinococcus multilocularis występuje w Polsce u jenota. Działalność Naukowa. Wybrane zagadnienia 12: 78-79.
 15. Kasprzyk K, Ruczyński I. 2001. The structure of bat communities roosting in bird nest boxes in two pine monocultures in Poland. Folia Zoologica 50: 107-116.

Książki

 1. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 2. Stromenger Z, Schmidt K. 2001. Słownik kotów świata. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z, Głowaciński Z. 2001. Bison bonasus (Linné, 1758) - Żubr. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 100-105.
 2. Pucek Z. 2001. Classis (gromada): Mammalia - ssaki. W: Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej - Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.Red. Gutowski JM, Jaroszewicz B. Instytut Badawczy Leśncitwa, Warszawa: 326-328.
 3. Pucek Z. 2001. Dryomys nitedula (Pallas, 1778) - Koszatka. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 77-79.
 4. Pucek Z. 2001. Eliomys quercinus (Linné, 1766) - Żołędnica. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 75-77.
 5. Pucek Z, Jurczyszyn M. 2001. Glis glis (Linné, 1766) - Popielica. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 79-81.
 6. Rouys S, Krasińska M. 2001. Influence of supplementary winter feeding in the daily travel distance of European bison in the Białowieża Forest, Poland. W: Wildlife, Land and People: priorities for the 21st century.Red. Field R et al. The Wildlife Society, Maryland, USA: 315-316.
 7. Pucek Z. 2001. Neomys anomalus (Cabrera, 1907) - Rzęsorek mniejszy. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 42-44.
 8. Pucek Z. 2001. Sicista subtilis (Pallas, 1773) - Smużka stepowa. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 74-75.
 9. Pucek Z. 2001. Sorex caecutiens Laxmann, 1788 - Ryjówka średnia (r. białowieska). W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 41-42.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Zub K. 2001. Czy należy walczyć z gradacjami? Las Polski 13-14: 26-27.
 2. Szuma E. 2001. Polimorfizm i metryczna zmienność uzębienia lisa z Polski.: 66-68.
 3. Pucek Z. 2001. William Z. Lidicker jun. Członek zagraniczny PAN. Nauka 3: 193-196.

Inne

 1. Kowalczyk R. 2001. Czynniki kształtujące organizację przestrzenną populacji i aktywność borsuka Meles meles w Puszczy Białowieskiej. Praca doktorska. Zakład Badana Ssaków PAN, Białowieża : 1-115.
 2. Kowalczyk R, Zalewski A, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2001. Organizacja przestrzenna populacji i aktywność borsuka Meles meles w Puszczy Białowieskiej. W: Działalność Naukowa PAN. Wybrane Zagadnienia.: 88-90.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści