Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Daleszczyk K. 2000. Activity of bulls during the rut in a free-ranging European bison herd in the Białowieża Primeval Forest - preliminary results.: 31-35.
 2. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Zub K, Nowakowski WK. 2000. Activity patterns of radio-tracked weasels Mustela nivalis in Białowieża National park (E Poland). Annales Zoologici Fennici 37: 161-168.
 3. Daleszczyk K. 2000. Badania nad repertuarem wokalnym młodych nietoperzy oraz relacjami matka-dziecko jako przykłady zastosowania techniki rejestrowania i analizowania d¦więków. Nietoperze 1: 63-70.
 4. Kowalczyk R, Bunevich AN, Jędrzejewska B. 2000. Badger density and distributionof setts in Białowieżqa Primeval Forest (Poland and Belarus) compared to other Eurasian populations. Acta Theriologica 45: 395-408. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-39PDF
 5. Goszczyński J, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2000. Diet composition of badgers (Meles meles) in a pristine forest and rural habitats of Poland compared to other European populations. Journal of Zoology, London 250: 495-505.
 6. Searle JB, Wójcik JM, (red.). 2000. Evolution in the Sorex araneus group: cytogenetic and molecular aspects. Acta Theriologica 45, Suppl. 1: 1-192.
 7. Zalewski A. 2000. Factors affecting the duration of activity by pine martens (Martes martes) in the Białowieża national Park, Poland. Journal of Zoology, London 251: 439-447.
 8. Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 2000. Factors affecting the variability in home range size and distribution in European bison in the Polish and Belarussian parts of the Białowieża Forest. Acta Theriologica 45: 321-334. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-32PDF
 9. Rychlik L. 2000. Habitat preferences of four sympatric species of shrews. Acta Theriologica 45, Suppl. 1: 173-190. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-72
 10. Mishta AV, Searle JB, Wójcik JM. 2000. Karyotypic variation of the common shrew Sorex araneus in Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania and Ukraine. Acta Theriologica 45, Suppl. 1: 47-58. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-61
 11. Wójcik JM, Bogdanowicz W, Pucek Z, Wójcik AM, Zalewska H. 2000. Morphometric variation of the common shrew Sorex araneus in Poland, in relation to karyotype. Acta Theriologica 45, Suppl. 1: 161-172. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-71
 12. Jakob W, Schröder HD, Rudolph M, Krasiński ZA, Krasińska M, Wolf O, Lange A, Cooper JE, Frölich K. 2000. Necrobacillosis in free-living male European bison in Poland. Journal of Wildlife Diseases 36: 248-256.
 13. Daleszczyk K. 2000. New data on bats (Chiroptera) hibernating in the Polish part of Białowieża Primeval Forest. Myotis 38: 47-50.
 14. Stój M, Ćwikowski C, Zub K. 2000. Pokarm orła przedniego Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat. Notatki Ornitologiczne 41: 187-200.
 15. Oksanen T, Oksanen L, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2000. Predation and the dynamics of the bank vole Clethrionomys glareolus. Polish Journal of Ecology 48, Suppl.: 197-217.
 16. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Okarma H, Schmidt K, Zub K, Musiani M. 2000. Prey selection and predation by wolves in Białowieża Primeval Forest, Poland. Journal of Mammalogy 81: 197-212. PDF
 17. Hansson L, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2000. Regional differences in dynamics of bank vole populations in Europe. Polish Journal of Ecology 48, Suppl.: 163-177.
 18. Ruczyński I, Ruczyńska I. 2000. Roosting sites of Leisler's bat Nyctalus leisleri in Białowieża Forest - preliminary results. Myotis 37: 55-60.
 19. Green AJ, Selva N. 2000. The diet of post-breeding Marbled Teal Marmaronetta angustirostris and Mallard Anas platyrhynchos in the Gösku Delta, Turkey. Revue d'Ecologie, Terre et Vie 55: 161-169.
 20. Szuma E. 2000. Variation and correlation patterns in the dentition of the rex fox from Poland. Annales Zoologici Fennici 37: 113-127.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Wolf O, Jakob W, Lange A, Rudolph M, Borchers K, Glazel PS, Thiede T, Habendank B, Brackmann J, Krasiński ZA, Krasińska M. 2000. Balanoposthitis of the European bison (Bison bonasus). W: Proceedings of International Symposium 'European bison - yesterday, taday and tomorrow' Siauliai, 9-10 December 2000. Siauliai University, Siauliai: 68-73.
 2. Krasińska M, Krasiński ZA. 2000. Functioning of the European bison population in the Białowieża Primeval Forest. W: Proceedings of International Symposium 'European bison - yesterday, taday and tomorrow' Siauliai, 9-10 December 2000. Siauliai University, Siauliai: 36-41.
 3. Krasiński ZA, Krasińska M. 2000. Telemetria żubrów i jej znaczenie dla nauki i praktyki. W: Materiały z konferencji "Stan hodowli żubrów w rezerwacie żubrowisko i perspektywy jego rozwoju, Pszczyna, 11-12 maja 2000. Nadleśnictwo Pszczyna,: 25-26.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Zalewski A. 2000. Aktywność oraz dzienne schronienie kuny leśnej Martes martes w Białowieskim arku Narodowym.: 67-68.
 2. Pucek Z. 2000. Bison Specialist Group. Species 34: 35-36.
 3. Jędrzejewska B. 2000. Czy należy tworzyć w Polsce nowe parki narodowe kosztem zasobów Lasów Państwowych? Tak. Las Polski 22: 8.
 4. Daleszczyk K. 2000. II Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, Mikołajki 6-9 maja 1999. Wiadomości Ekologiczne 46: 76-78.
 5. Kowalczyk R, Zalewski A, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2000. Jenot - ni pies, ni borsuk. Łowiec Polski 11: 19-20.
 6. Schmidt K. 2000. Organizacja przestrzenna i socjalna populacji rysia eurazjatyckiego w Puszczy Białowieskiej. 9: 74-76.
 7. Zub K. 2000. Ptaki.: 1-24.
 8. Pucek Z. 2000. Puszcza Białowieska. Przegląd 17 (z dnia 20 XI 2000).
 9. Pucek Z. 2000. Recenzja: 'Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody', t. 18, zeszyt 4, 1999. Wyd. Krajowy Zarząd Parków Narodowych - Białowieski Park Narodowy, Białowieża. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (3): 107-108.
 10. Schmidt K. 2000. W kraju bezkresnych lasów. Poznaj Świat 3: 96-98.
 11. Gutowski J, Jędrzejewski W, Bobiec A, Faliński JB, Okołów Cz, Popiel J, Jędrzejewska B, Brzeziecki B, Korczyk A. 2000. Zasady funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej (propozycja).: 1-63.

Inne

 1. Krasińska M, Krasiński ZA. 2000. Rozprzestrzenienie populacji żubra nizinnego w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. W: Działaln Naukowa PAN. Wybrane zagadnienia.: 75-77.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści