Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Rychlik L. 1999. Changes in prey size preferences during successive stages of foraging in the mediterranean water shrew Neomys anomalus. Behaviour 136: 345-365.
 2. Szuma E. 1999. Dental abnormalities in the red fox Vulpes vulpes from Poland. Acta Theriologica 44: 393-412. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.99-38
 3. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Schmidt K, Okarma H, Kowalczyk R. 1999. Ekologia rysia (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Ekologiczne 45: 17-41.
 4. Lanszki J, Körmendi S, Hancz C, Zalewski A. 1999. Feeding habits and trophic niche overlap in a Carnivora community of Hungary. Acta Theriologica 44: 429-442. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.99-41PDF
 5. Rychlik L. 1999. Food handling by the gregarious Mediterranean water shrew Neomys anomalus. Folia Zoologica 48: 161-172.
 6. Krasiński ZA, Krasińska M. 1999. Free-ranging populations of lowland European bison in the Białowieża Forest. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18: 3-75.
 7. Zalewski A. 1999. Identifying sex and individuals of pine marten using snow track measurements. Wildlife Society Bulletin 27: 28-31.
 8. Pugacewicz E, Zub K. 1999. Liczebność, rozród oraz pokarm sowy błotnej Asio flammeus w Kotlinie Biebrzańskiej. Notatki Ornitologiczne 40: 69-77.
 9. Czykier E, Sawicki B, Krasińska M. 1999. Postnatal development of the European bison spermatogenesis. Acta Theriologica 44: 77-90. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.99-8PDF
 10. Karbowiak G, Stanko M, Rychlik L, Nowakowski W, Siuda K. 1999. The new data about zoonotic reservoir of Babesia microti in small mammals in Poland. Acta Parasitologica 44: 142-144.
 11. Bogdanowicz W, Fenton MB, Daleszczyk K. 1999. The relationships between echolocation calls, morphology and diet in insectivorous bats. Journal of Zoology, London 247: 381-393.
 12. Schmidt K. 1999. Variation in daily activity of the free-living Eurasian lynx (Lynx lynx) in Białowieża Primeval Forest, Poland. Journal of Zoology, London 249: 417-425.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1999. Sicista betulina (Pallas, 1779). W: The Atlas of European Mammals.Red. Mitchell-Jones A.J, et al... Academic Press, London: 304-305.
 2. Pucek Z. 1999. Sicista subtilis (Pallas, 1773). W: The Atlas of European Mammals.Red. Mitchell-Jones A.J, et al... Academic Press, London: 306-307.
 3. Pucek Z. 1999. Sorex caecutiens Laxmann, 1788. W: The Atlas of European Mammals.Red. Mitchell-Jones A.J, et al... Academic Press, London: 44-45.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Wójcik JM, Bogdanowicz W, Pucek Z, Zalewska H. 1999. Morphometric variation of the common shrew Sorex araneus in Poland, in relation to karyotype. ISACC Fifth International Meeting, Białowieża, Poland, 17-21 August 1999, 'Evolution in the Sorex araneus group. Cytologenetic and molecular aspects'.: 42.
 2. Goszczyński J, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1999. Skład pokarmu borsuka Meles meles w Polsce na tle innych badań europejskich. Działalność naukowa PWN 7: 100-101.
 3. Ruczyński I. 1999. Słów kilka o borowiaczku i Puszczy Białowieskiej. Borowiaczek 5: 22-23.
 4. Jędrzejewski W. 1999. Telemetria - Jak śledzić zwierza? Nauka i Przyszłość 2(99)(99): 18.
 5. Bogdanowicz W, Pucek Z. 1999. Trends in skull morphology of Sorex araneus in Poland. ISACC Fifth International Meeting, Białowieża, Poland, 17-21 August 1999, 'Evolution in the Sorex araneus group. Cytologenetic and molecular aspects'.: 14.

Inne

 1. Schmidt K. 1999. Organizacja przestrzenna i socjalna populacji oraz aktywność rysia Lynx lynx w Puszczy Białowieskiej. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków, Białowieża : 1-98.
 2. Szuma E. 1999. Zmienność uzębienia w polskiej populacji lisa: implikacje ontogenetyczne i ewolucyjne. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków, Białowieża : 1-82.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści