Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Daleszczyk K. 1998. Człowiek i nietoperz: legendy, wierzenia, przesądy. Przegląd Zoologiczny 42: 157-170.
 2. Krasińska M, Krasiński ZA. 1998. Het succes van de wisent in Białowieża. Nieuwe Wildernis 4: 16-21.
 3. Okarma H, Jędrzejewski W, Schmidt K, Śnieżko S, Bunevich AN, Jędrzejewska B. 1998. Home ranges of wolves in Białowieża Primeval Forest, Poland, compared with other Eurasian populations. Journal of Mammalogy 79: 842-852.
 4. Schmidt K. 1998. Maternal behaviour and juvenile dispersal in the Eurasian lynx. Acta Theriologica 43: 391-401. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.98-37PDF
 5. Tiedemann R, Nadlinger K, Pucek Z. 1998. Mitochondrial DNA-RFLP analysis reveals low levels of genetic variation in European bison Bison bonasus. Acta Theriologica Suppl. 5: 83-87. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.98-50
 6. Bogdanowicz W, Kasper S, Owen RD. 1998. Phylogeny of plecotine bats: reevaluation of morphological and chromosomal data. Journal of Mammalogy 79: 78-90.
 7. Musiani M, Okarma H, Jędrzejewski W. 1998. Speed and actual distances travelled by radiocollared wolves in Białowieża Primeval Forest (Poland). Acta Theriologica 43: 409-416. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.98-38

Książki

 1. Wójcik JM, Wolsan M, red. 1998. Evolution of shrews. Mammal Research Institute PAS, Białowieża.
 2. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1998. Predation in vertebrate communities. The Białowieża Primeval Forest as a case study. Springer-Verlag, Berlin.

Rozdziały w książkach

 1. Searle JB, Wójcik JM. 1998. Chromosomal evolution: the case of Sorex araneus. W: Evolution of Shrews. Mammal Research Institute, Białowieża: 219-268.
 2. Rychlik L. 1998. Evolution of social systems in shrews. W: Evolution of Shrews. Mammal Research Institute, Białowieża: 347-406.
 3. Wolsan M, Wójcik JM. 1998. Introduction. W: Evolution of Shrews. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 1-4.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Schmidt K. 1998. Amazonia musi być wielka. Poznajmy Las 5-6.: 28-29.
 2. Daleszczyk K. 1998. Ewolucyjny wyścig między drapieżnikiem i ofiarą na przykładzie nietoperzy i ciem. Wszechświat 12: 258-261.
 3. Pucek Z. 1998. Głos w dyskusji. W: T. Bielicki, W sprawie czasopism z zakresu nauk biologicznych. Nauka 1: 146-147.
 4. Schmidt K. 1998. Iguaçu - nie tylko wodospady. Poznaj Świat 8: 92-95.
 5. Schmidt K. 1998. Leśne koty. Wiedza i Życie 12: 58-61.
 6. Zub K. 1998. Niezwykłe wędrówki robaka hufcowego. Parki Narodowe 1: 20.
 7. Zub K. 1998. Niezwykłe życie zwykłych sów. Ptaki 2: 11-12.
 8. Zub K. 1998. Ocalić białowieskie drapieżniki. Łowiec Polski 7: 15.
 9. Schmidt K. 1998. W "cieniu" wodospadów - Park Narodowy Iguaçu. Parki Narodowe 1: 30-32.
 10. Schmidt K. 1998. Wyspy skarbów przyrody. Poznaj Świat 2: 72-75.

Inne

 1. Zalewski A. 1998. Czynniki wpływające na aktywność oraz wybór i użytkowanie dziennych schronień u kuny leśnej Martes martes w Białowieskim Parku Narodowym. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-87.
 2. Wójcik JM. 1998. Ewolucja chromosomów i zmienność białek u ryjówki aksamitnej Sorex araneus L. Praca habilitacyjna. Zakład Badania Ssaków, Białowieża : 1-106.
 3. Jędrzejewska B. 1998. Wpływ drapieżnictwa, pokarmu, czynników pogodowych i człowieka na dynamikę liczebności i zagęszczenia ssaków kopytnych. Praca habilitacyjna. Zakład Badania Ssaków, Białowieża : 1-118.
 4. Wójcik JM, Wolsan M. 1998. Ewolucja ryjówek. W: Działaln Naukowa PAN. Wybrane zagadnienia.: 66-68.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści