Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H, Rychlik L. 1996. Allozyme differentiation in four sympatric species of European shrews (Soricidae: Mammalia). Biochemical Systematics and Ecology 24 (4): 291-298. PDF
 2. Pucek Z, Belousova IP, Lapshov VA, Sipko TP, Kudriavcev IV. 1996. Bison (Bison bonasus) - analysis and perspectives of studies: project of an international program of the rare species conservation. Zoologicheskij Zhurnal 75: 1873-1883.
 3. Zalewski A. 1996. Choice of age classes of bank voles Clethrionomys glareolus by pine marten Martes martes and tawny owl Strix aluco in Białowieża National Park. Acta Oecologica 17 (3): 233-244.
 4. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H. 1996. Chromosome and allozyme variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Hereditas 125: 183-189.
 5. Okarma H. 1996. Man and wolf in Poland - a delicate balance. Anthropozoologica 22: 69-75.
 6. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Okarma H, Schmidt K, Bunevich AN, Miłkowski L. 1996. Population dynamics (1869-1994), demography, and home ranges of the lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus). Ecography 19: 122-138.
 7. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Bunevich AN, Miłkowski L, Okarma H. 1996. Population dynamics of wolves Canis lupus in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus) in relation to hunting by humans, 1847-1993. Mammal Review 26: 103-126.
 8. Wójcik JM. 1996. Problemy ochrony in situ różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym.: 9-20.
 9. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1996. Rodent cycles in relation to biomass and productivity of ground vegetation and predation in the Palearctic. Acta Theriologica 41: 1-34.
 10. Rychlik L. 1996. Systemy socjalne ryjówkowatych. Kosmos 45 (2-3): 561-582.
 11. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Szymura A, Zub K. 1996. Tawny owl Strix aluco predation in a pristine deciduous forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Animal Ecology 65: 105-120.
 12. Zima J, Fedyk S, Fredga K, Hausser J, Mishta AV, Searle JB, Volobouev V, Wójcik JM. 1996. The list of the chromosome races of the common shrew (Sorex araneus). Hereditas 125: 97-107.
 13. Okarma H, Jędrzejewski W. 1996. Wilk Canis lupus w Puszczy Białowieskiej - ekologia i problem ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52 (4): 16-30.
 14. Sidorovich VE, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1996. Winter distribution and abundance of predatory mustelids and beavers in the river valleys of Białowieża Primeval Forest. Acta Theriologica 41: 155-170.

Książki

 1. Pucek Z, Udina I, Seal US, Miller PS. 1996. Population and Habitat Viability Assessment for the European Bison (Bison bonasus). A collaborative workshop, Woliński National Park, Międzyzdroje, Poland, 26-29 June 1995 [Polish translation Pucek Z., Russian translation Udina I.]. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valey, Minnesota, USA.

Rozdziały w książkach

 1. Bogdanowicz W, Owen RD. 1996. Landmark-based size and shape analysis in systematics of the plecotine bats.: 489-501.
 2. Pucek Z. 1996. Ocena środowiska i żywotności populacji żubra (Bison bonasus). W: Działalność naukowa PAN (wybrane zagadnienia).Red. Mossakowski M. PAN, Warszawa: 35-36.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1996. Bison Specialist Group. Species 26-27: 51-52.
 2. Zub K, Schäffer N. 1996. Czego nie wiemy jeszcze o derkaczu? Ptaki 3.
 3. Zub K. 1996. Czy zalesiać? Łowiec Polski 13: 11.
 4. Pucek Z. 1996. Kazimierz Kowalski: a biographical sketch. Acta Zoologica Cracoviensia 39: ix-xi.
 5. Pucek Z. 1996. Recenzja: Methods in mammalian ecology. Methoden feldökologischer Säugetierforschung - Methods in Mammalian Field Ecology. Vol. 1. M. Stubbe, A. Stubbe and D. Heidecke (eds). Martin-Luther-Universität Hale-Wittenber, Wissenschaftliche Beiträge, Halle/Saal. Acta Theriologica 41: 432.
 6. Zub K. 1996. Z fladrami na wilki. Łowiec Polski 7: 4-5.
 7. Jędrzejewska B, Miłkowski L, Jędrzejewski W, Okarma H, Buniewicz AN. 1996. Z płachtą na… wilka, czyli dawne polowania w Puszczy Białowieskiej. Łowiec Polski 2: 26-27.

Inne

 1. Jędrzejewski W. 1996. Rola drapieżnictwa i zasobów pokarmowych w kształtowaniu dynamiki liczebności gryzoni. Praca habilitacyjna. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści