Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Ylönen H, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Heikkila J. 1992. Antipredatory behaviour of Clethrionomys voles - 'David and Goliath' arms race. Annales Zoologici Fennici 29: 207-216.
 2. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1992. Drapieżniki Białowieskiego Parku Narodowego i ich wpływ na gryzonie leśne w jesieni i zimie. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 11: 79-89.
 3. Alexandrowicz SW, Drobniewicz B, Ginter B, Kozłowski JK, Madeyska T, Nadachowski A, Pawlikowski M, Sobczyk K, Szyndlar Z, Wolsan M. 1992. Excavations in the Zawalona Cave at Mników (Cracov Upland, southern Poland). Przegląd Zoologiczny 28: 43-77.
 4. Ożga W, Zalewski A. 1992. Factors affecting the numbers and distribution of the collared dove (Streptopelia decaocto) in Toruń [In Polish with English summary] . Notatki Ornitologiczne 33: 251-256.
 5. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1992. Foraging and diet of the red fox Vulpes vulpes in relation to variable food resources in Białowieża National Park, Poland. Ecography 15: 212-220.
 6. Krasiński ZA, Krasińska M. 1992. Free ranging European bison in Borecka Forest. Acta Theriologica 37: 301-317.
 7. Reig S. 1992. Geographic variation in pine marten Martes martes and beech marten Martes foina in Europe.: 744-769.
 8. Rachwald A. 1992. Habitat preference and activity of the noctule bat Nyctalus noctula in the Białowieża Primeval Forest.: 413-422.
 9. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, McNeish E. 1992. Hunting success of the weasel Mustela nivalis and escape tactics of forest rodents in Białowieża National Park. Acta Theriologica 37: 319-328.
 10. Ruprecht AL. 1992. O zwierzętach ssących Ciechocinka i okolic.
 11. Ruprecht AL. 1992. O zwierzętach ssących Ciechocinka i okolic.: 7-8.
 12. Haitlinger R, Ruprecht AL. 1992. Parasitic arthropods /Siphonaptera, Diptera, Acari/ of bats from western part of the Białowieża Primeval Forest. Przegląd Zoologiczny 30: 315-319.
 13. Bogdanowicz W. 1992. Phenetic relationships among bats of the family Rhinolophidae. Acta Theriologica 37: 213-240.
 14. Bogdanowicz W, Owen RD. 1992. Phylogenetic analyses of the bat family Rhinolophidae. Zeit. Zool. Syst. Evolut.-forsch. 30: 142-160.
 15. Wolsan M. 1992. Phylogenie der frühen marderverwandten Raubtiere Europas. Kurzfassungen der Vortr'age und Poster, 62. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft (Berlin 1992): 44.
 16. Rachwald A. 1992. Pierwsze Europejskie Warsztaty Detektorów Nietoperzy (Gorssel, Holandia, 1-5 lipca 1991) /sprawozdanie.: 327-328.
 17. Schmidt K. 1992. Skull variability of Mustela nivalis Linnaeus, 1766 in Poland. Acta Theriologica: 141-162. PDF
 18. Kasprzyk K, Zalewski A. 1992. Small mammals of the surrounding of Toruń [In Polish with English summary]. Przegląd Zoologiczny 36: 211-217.
 19. Rachwald A. 1992. Social organization, recovery frequency and body weight of the bat Pipistrellus nathusii from Northern Poland. Acta Theriologica 38: 109-118.
 20. Ruprecht AL. 1992. Środowisko naukowe Ciechocinka apeluje: śmiertelność drogowa zwierząt.: 24
 21. Wolsan M, Nadachowski A. 1992. Szczątki zwierzęce z osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach (okres halsztacki i lateński). Mat. Spraw. ROA 1985-1990: 185-188. Acta Theriologica 42
 22. Wolsan M, Nadachowski A. 1992. Szczątki zwierzęce z osady z późnego okresu wpływów rzymskichw świlczy koło Rzeszowa. Mat. Spraw. ROA 1985-1990: 193-199.
 23. Rachwald A. 1992. Variation in two wing dimensions in Pipistrellus nathusii (Keys. et Blas). Acta Theriologica 40: 343-346.
 24. Ruprecht AL. 1992. Westigel, Erinaceus europaeus L., 1758 in der Nahrung des Steinmarders, Martes foina /Erxleben, 1777/.: 469-471.
 25. Brzeziński M, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1992. Winter home ranges and movements of polecats Mustela putorius in Białowieża National Park. Acta Theriologica 37: 181-191.
 26. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Okarma H, Ruprecht AL. 1992. Wolf predation and snow cover as mortality factors in the ungulate community of the Białowieża National Park, Poland. Oecologia 90: 27-36.

Książki

 1. Okarma H. 1992. Wilk. Monografia przyrodniczo-łowiecka. .

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1992. Conservation Strategy for European bison. W: Ongulés/Ungulates 91. Proc. Intern. Symp., Toulouse - France, Sept. 2-6, 1991. SFEPM-IRGM.Red. Spitz F, Jeneau G, Gonzales G, Aulagnier S. Paris, Toulouse: 589-594.
 2. Pucek Z. 1992. Conservation strategy for European bison. Ongulés/Ungulates 91. W: Proc. Intern. Symp. "Ongulés/Ungulates 91", Touluse-France, Sept. 2-6, 1991.Red. Spitz F, Janeau G, Gonzales G, Aulangier S.: 589-594.
 3. Pucek Z. 1992. Dryomys nitedula (Pallas, 1778). Koszatka. Forest dormouse. W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 66-67.
 4. Pucek Z. 1992. Eliomys quercinus (Linné, 1766). Żołędnica. Garden dormouse. W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 64-65.
 5. Pucek Z. 1992. Glis glis (Linné, 1766). Popielica. Fat dormouse . W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 67-69.
 6. Wołk K. 1992. Morświn Phocoena phocoena (Linné, 1758). 136: 69-71.
 7. Pucek Z. 1992. Neomys anomalus (Cabrera, 1907). Rzęsorek mniejszy. Mediterranean water-shrew . W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 36-37.
 8. Buchalczyk T, Jakubiec Z. 1992. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos (Linne, 1758). 37: 71-73.
 9. Głowaciński Z, Ruprecht AL. 1992. Norka europejska Mustela lutreola (Linné, 1761). 4: 79-81.
 10. Jędrzejewski W. 1992. Ochrona ptaków drapieżnych a łowiectwo (Głos w dyskusji nad problemami ochrony ptaków drapieżnych). W: Czynna ochrona zwierząt.Red. Olaczek R, Tomiałojć L. PWN, Warszawa: 117-118.
 11. Bieniek M, Sumiński P, Wolsan M. 1992. Ryś Lynx lynx (Linné, 1758). 20: 81-83.
 12. Bogdanowicz W. 1992. Sexual dimorphism in size of the skull in European Myotis daubentoni (Mammalia: Chiroptera). 29: 17-25.
 13. Pucek Z. 1992. Sicista betulina (Pallas, 1779). Smużka. Northern birch mouse . W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 62-64.
 14. Pucek Z. 1992. Sorex caecutiens (Laxman, 1788). Ryjówka średnia (ryjówka białowieska). Masked shrew . W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 34-36.
 15. Bieniek M, Wolsan M. 1992. The history of distributional and numerical changes of the lynx Lynx lynx (L.) in Poland. 28: 335-340.
 16. Wolsan M, Bieniek M, Buchalczyk T. 1992. The history of distributional and numerical changes of the wolf Canis lupus (L.) in Poland. 45: 375-380.
 17. Buchalczyk T. 1992. Wilk Canis lupus (Linne, 1758).: 73-76.
 18. Domaszewicz A, Ruprecht AL, Szwagrzak A. 1992. Włochatka Aegolius funereus (linné, 1758). 31: 206-208.
 19. Caboń-Raczyńska K. 1992. Zając bielak Lepus timidus (Linne, 1758).: 47-49.
 20. Bieniek M, Sumiński P, Wolsan M. 1992. Żbik Felis silvestris Schreber, 1777. 28: 83-84.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Kończyk A, Schmidt K. 1992. Przyczynek do poznania fauny ssaków rezerwatu "Jar Rzeki Raduni". Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 83-87.
 2. Pucek Z. 1992. Recenzja: K. Kowalski and B. Rzebik-Kowalska 'Mammals of Algieria'. Ossolineum - Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 370pp., Wrocław-Warszawa-Kraków, 1991. Acta Theriologica 37: 140.
 3. Pucek Z. 1992. Recenzja: Mammals of the Palaearctic desert: status and trends in the Sahara-Gobian region. J. A. McNeely and V. M. Neronov, (eds). The Russian Academy of Sciences, The Russian Comittee for the UNESCO Programme on Men and Biosphere, Moscov, 1991, 297 pp. Acta Theriologica 37: 270.
 4. Okarma H, Schmidt K, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1992. W ślad za rysiem, w wyścigu z czasem. Łowiec Polski 11: 16-17.
 5. Jędrzejewska B. 1992. Wydra w Puszczy Białowieskiej dziś i… w roku 1796. Łowiec Polski 7: 22.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści