Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Lewartowski Z, Ruprecht AL. 1990. Analiza pokarmu sowy błotnej, Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) z Bagna Wizna w Kotlinie Biebrzańskiej. Rocznik Białostocki 13: 519-525.
 2. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1990. Antipredatory behaviour of bank voles and prey choice of weasels - enclosure experiments. Annales Zoologici Fenici 27: 321-328.
 3. Ruprecht AL. 1990. Der Kolkrabe Corvus corax im Palastpark von Białowieża (Polen) (Aves, Passeriformes: Corvidae). Zoologiceskij Zhurnal 56: 151-154.
 4. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1990. Effect of a predator's visit on the spatial distribution of bank voles: experiments with weasels. Canadian Journal of Zoology 68: 660-666.
 5. Bogdanowicz W, Ruprecht AL. 1990. Fused lower molars in Brandt's bat, Myotis brandti (Eversmann, 1845). Nyctalus 3: 221-224.
 6. Bogdanowicz W. 1990. Geographic variation and taxonomy of Daubenton's bat, Myotis daubentoni, in Europe. . Journal of mammalogy 71: 205-218.
 7. Wolsan M. 1990. Lower Pleistocene carnivores of Poland. Notatki Płockie: 277-280.
 8. Wolsan M. 1990. Lower Pleistocene lagomorphs of Poland. Acta Theriologica 24: 273-276.
 9. Ruprecht AL. 1990. Mamut, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) w zachodniej części Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 21: 359-362.
 10. Ruprecht AL. 1990. Nietoperze (Chiroptera) w składzie pokarmu sów z Puszczy Nadnoteckiej. Acta Theriologica 23: 339-348.
 11. Okarma H. 1990. Selekcja jeleni przez wilki w Bieszczadach. Przegląd Zoologiczny 20: 7
 12. Okarma H. 1990. Status, distribution and numbers of lynx in Poland. Seminar on the situation, conservation needs and reintroduction of lynx in Europe. Neuch. Przegląd Zoologiczny 20
 13. Kobryńczuk F, Cegiełka S, Krasińska M. 1990. The geometry of formaen magnum in European bison. Annales of the Warsaw Agricultural University - SGGW. AR Veterinary Medicinae 15: 31-35.
 14. Rychlik L. 1990. Thermal versus tactile stimuli and audible vocalization in rat pups. Journal of Ethology 8: 69-74. PDF
 15. Ruprecht AL. 1990. Weitere Fundorte der Rauhhautfledermaus, Pipistrellus nathusii /Keyserling et Blasius, 1839/, in Polen. Acta Theriologica 23: 259-261.
 16. Ruprecht AL. 1990. Zur Variabilität der Breitflügelfledermäuse und zum Problem um {Eptesicus sodalis Barrett-Hamilton, 1910 in Polen. Säugetierkundliche Mitteilungen 26: 129-143.

Książki

 1. Krupka J, Dzięciołowski R, Fruziński B, Neugebauer Z, Pielowski Z, Pucek Z. 1990. Łowiectwo. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1990. 4.3.1. Żubr - Bison bonasus (Linnaeus, 1758). W: Łowiectwo.Red. Krupka J, et al.. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 296-299.
 2. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1990. Funkcjonowanie układu drapieżniki-ofiary w pierwotnych lasach Puszczy Białowieskiej. W: Funkcjonowanie populacji ssaków a heterogenność środowiska. Wydawnictwo SGGW-Ar, Warszawa: 96-108.
 3. Buchalczyk T. 1990. Norka amerykańska - Mustela vison (Schreber, 1777).: 306-308.
 4. Pucek Z. 1990. Przedmowa . W: Funkcjonowanie populacji ssaków a heterogenność środowiska. Raport końcowy. Grupa Tematyczna CPBP 04.10.15.01.Red. Pucek Z. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa: 7-8.
 5. Pucek Z. 1990. Rozdział 4.1. Ssaki łowne. W: Łowiectwo.Red. Krupka J, et al.. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 161-238.
 6. Pucek Z. 1990. Rozdział 4.3. Zwierzęta chronione. W: Łowiectwo.Red. Krupka J, et al.. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 296-323.
 7. Caboń-Raczyńska K. 1990. Zając bielak - Lepus tymidus (Linnaeus, 1758). 7: 318-319.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Zima J, Wójcik JM. 1990. Evolučni dusledky proměnlivosti karyotypu rejska obecného. Živa 1: 25-27.

Inne

 1. Jędrzejewski W. 1990. Presja drapieżników na gryzonie leśne w warunkach lasów Białowieskiego Parku Narodowego. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-127.
 2. Jędrzejewska B. 1990. Troficzne i pozatroficzne zależności między łasicą Mustela nivalis i gryzoniami leśnymi. Praca doktorska. Zakład Badania Ssakó PAN, Białowieża
 3. Wójcik A. 1990. Polimorfizm białek a zmiany liczebności populacji myszy wielkookiej leśnej. Praca doktorska.: 1-64.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści