Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Ruprecht AL. 1989. 'Myotis', Band 25, 1987, Band 26, 1988, ISSN o580-3896, Mitteilungsblatt für Fledermauskundler, Bonn, den 10 Juni 1987, den 8 november 1988, Preis DM 19,00 i DM 29,00. Acta Theriologica 16: 140-141.
 2. Okarma H. 1989. A natural history of domesticated mammals. Acta Theriologica 10: 392-393.
 3. Zima J, Gaichenko VA, Macholan M, Radjabli SI, Sablina OV, Wójcik JM. 1989. Are Robertsonian variations a frequent phenomenn in mouse population in Eurasia? Biol. J. Linnean Soc. 41: 229-233.
 4. Bauerová Z, Ruprecht AL. 1989. Contribution to the knowledge of the trophic ecology of the parti-coloured bat, Vespertilio murinus.: 227-232.
 5. Wolsan M. 1989. Dental polymorphism in the genus Martes /Carnivora: Mustelidae/ and its evolutionary significance. Acta Theriologica 34: 545-593.
 6. Okarma H. 1989. Distribution and number of wolves in Poland. Acta Theriologica 34: 497-503.
 7. Krushinska NL, Pucek Z. 1989. Ethological study of sympatric species of European water shrews. Acta Theriologica 34: 269-285.
 8. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Szymura A. 1989. Food niche overlaps in a winter community of predators in the Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 34: 487-496.
 9. Nadachowski A, Madeyska T, Rook E, Rzebik-Kowalska B, Stworzewicz E, Szyndlar Z, Tomek T, Wolsan M, Wołoszyn BW. 1989. Holocene snail and vertebrate fauna from Nad Mosurem Starym Duża Cave (Grodzisko near Cracow): palaeoclimatic and palaeoenvironmental reconstructions. Acta Zoologica Cracoviensia 32: 495-519.
 10. Brzeziński M. 1989. Jenot na Uniwersytecie Warszawskim. Przyroda Polska 10/11: 4
 11. Okarma H. 1989. King Cheetah. Acta Theriologica 34: 391
 12. Okarma H. 1989. Mandible vs. long bone marrow fat in red deer. Acta Theriologica 34 34: 537-544.
 13. Sikorski MD, Wójcik AM. 1989. Mating system and reproductive success in a free-living population of the bank vole, Clethrionomys glareolus..: 193-202.
 14. Rychlik L, Korda P. 1989. Nest building activity as thermoprotective maternal behaviour in rats. Acta Theriologica 34: 287-303. PDF
 15. Ruprecht AL. 1989. Nowe stwierdzenia żółwia błotnego, Emys orbicularis /Linnaeus, 1758/ w zachodniej części Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 33: 125-128.
 16. Okarma H. 1989. Ocena kondycji zwierząt kopytnych. Myśliwiec 88: 37-40.
 17. Alexandrowicz SW, Ginter B, Kozłowski JK, Madeyska T, Nadachowski A, Pawlikowski M, Szyndlar Z, Wolsan M. 1989. Profil i fauna osadów półnego glacjału i holocenu w Jaskini Zawalonej w Mnikowie. Spraw. Posiedz. Kom. Nauk., PAN Oddz. Kraków 31/1/: 216-218. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 255
 18. Ruprecht AL. 1989. Recenzja: Cade T.J., /paintings by Digby R.D./ 'The falcons of the world'. Cornell Univ. Press, Ithaca, New York, 1982. Acta Theriologica 34: 391-392.
 19. Ruprecht AL. 1989. Recenzja: Hayman P., Marchant J., Prater T. 'Shorebirds. An identification guide to the waders of the world'. London & Sydney, 1986. Przegląd Zoologiczny 33: 479-481.
 20. Wolsan M. 1989. Recenzja: King J.E. 'Seals of the world'. 1983, 2nd ed. Acta Theriologica 34: 594
 21. Ruprecht AL. 1989. Recenzja: Sans-Coma V., Mas-Coma S., Gosálbez J. (eds.) 'Mamiferos y helmintos'. Volumen homenaje al Prof. dr dr Herman Kahman en su 81 aniversario. Ketres Editora, Barcelona, 1987. Acta Theriologica 34: 170
 22. Okarma H. 1989. Red deer selection by wolves in southeastern Poland. Abstarcts of the 19th IUGB Congress, Trondheim 1989, Norway. Lecture no. 32. Acta Theriologica 10
 23. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1989. Seasonal surplus killing as hunting strategy of the weasel Mustela nivalis - test of a hypothesis. Acta Theriologica 34: 347-359.
 24. Reig S, Ruprecht AL. 1989. Skull variability of Martes martes and Martes foina from Poland. Acta Theriologica 34: 595-624.
 25. Brzeziński M. 1989. Tchórz - tajemniczy drapieżnik. Przyroda Polska 10/11: 8-9.
 26. Okarma H. 1989. The wolf in Poland. Acta Theriologica 10: 4
 27. Jędrzejewska B. 1989. Variation in weasels' response to transient and resident bank voles, enclosure experiments. Acta Oecologia, Oecol. Gener. 10: 149-154.
 28. Keller M, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1989. Wintering tactics of the Kingfisher Alcedo atthis. Ornis Fennica 66: 157-160.
 29. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1989. Wpływ płoszenia ofiar przez drapieżniki na układ drapieżca-ofiara. Wiadomości Ekologiczne 35: 3-21.
 30. Okarma H. 1989. Występowanie i liczebność rysia w Polsce. Łowiec Polski 11: 8-9.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1989. A preliminary report on threatened rodents in Europe. W: Rodents. A world survey of species of conservation.Red. Lidicker WZ,Jr. Occ. Papers IUCN/SSC, No. 4,: 26-32.
 2. Pucek Z. 1989. Die Rettung des Wisents - Probleme der Erhaltung einer Art. W: Die Illusion der Arche Noah. Gefahren für die Arterhaltung durch Gefangenschaftszucht. Bericht zu Intern. Symp., Wiesbanden 10-13.03. 1988.Red. Schneider E, Oelke H, Gross H. Echo Verlag, Göttingen: 249-268.
 3. Wolsan M. 1989. Drapieżne - Carnivora. W: Historia i ewolucja lądowej fauny Polski.Red. Kowalski, K.. 17: 177-197.
 4. Nadachowski A, Wolsan M. 1989. Ocena archeozoologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowisk grupy masłomęckiej /młodszy okres wpływów rzymskich, południowo-wschodnia Polska/. W: Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały z konferencji).Red. Gurba, J.. Universytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 32: 2
 5. Wolsan M. 1989. Zajęczaki - Logomorpha. W: Historia i ewolucja lądowej fauny Polski.Red. Kowalski, K.. 17: 145-150.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1989. Conservation Strategy of European bison. 29th Symposium of the British Ecological Society 'The Scientific Management of Temporate Communities for Conservation', 4-6 April 1989, Southampton (poster)..
 2. Pucek Z. 1989. Conservation Strategy of European bison. 64th Meeting of the Species Survival Commision, IUCN, 20-22 August 1989, Roma. (poster)..
 3. Krushinska NL. 1989. Ethological study of sympatric species of European water shrews. Abstract of Papers and Posters. Fifth Internation. Theriol. Congr., Rome.: 673-673.
 4. Jędrzejewska B. 1989. II międzynarodowa konferencja na temat ekologii behawioralnej (Vancouver, Kanada, 6-10.X. 1988 r.). Wiadomości Ekologiczne 35: 171-173.
 5. Pucek Z. 1989. Recenzja: Bannister J. L. et al. 1988: Zoological Catalog of Australia, 5. Mammalia. Australian Government Publishing Service, Canberra, pp. 273. Acta Theriologica 34: 171-172.
 6. Pucek Z. 1989. Recenzja: Curry-Lindahl K., 1988: Däggdjur, Groddjur & Kräldjur (Mammals, Amphibians and Reptiles - Ssaki, płazy, gady). Norsteds Förlag, Stockholm, 396pp. Acta Theriologica 34: 171.
 7. Pucek Z. 1989. Recenzja: Roonwal M. M., 1987: Recent Advances in Rodentology in India. Record of the Zoological Survey of India. Misc. Publ. 105 pp. Acta Theriologica 34: 173.
 8. Pucek Z. 1989. Recenzja: Sterling K. B. (ed), 1987: An International history of Mammalogy. Vol. I. eastern europe and Fennoscandia. One Word Press, Bel Air Maryland, 198 pp. Acta Theriologica 34: 172-173.
 9. Bogdanowicz W, Pucek Z. 1989. Trends in skull morphology of Sorex araneus in Poland. 29th Symposium of the British Ecological Society 'The Scientific Management of Temporate Communities for Conservation', 4-6 April 1989, Southampton (poster)..

Inne

 1. Wójcik JM. 1989. Rasy chromosomowe ryjówki aksamitnej (Sorex araneus L.) na terenie Polski. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-84.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści