Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Nadachowski A, Wolsan M. 1987. A new location of the late pleistocene fauna in the Polish Carpathians. Curr. Res. Pleist. 4: 112-114.
 2. Kozłowski J, Wójcik AM. 1987. Accumulation and elimination of orally administered lead in laboratory mice: experimental studies and simple mathematical model. Ekologia Polska 35: 355-371.
 3. Ruprecht AL. 1987. Altruizm u kawek /Corvus monedula/. Notatki Ornitologiczne 28: 108-109.
 4. Okarma H, Koteja P. 1987. Basal metabolic rate in the grey wolf in Poland. Journal of Wildlife Management 51: 800-801.
 5. Leniec H, Fedyk S, Ruprecht AL. 1987. Chromosomes of some species of vespertilionid bats. IV. New data on the plecotina bats. Acta Theriologica 32: 307-314.
 6. Wójcik JM, Zima J. 1987. Cytogenetyka ryjówki aksamitnej, Sorex araneus Linnaeus, 1758. Przegląd Zoologiczny 4: 439-456.
 7. Ruprecht AL, Szwagrzak A. 1987. Extreme Varianten des M2 und M3 der Nordischen Wühlmaus Microtus oeconomus Pallas/ in Polen /Mammalia, Rodentia, Microtidae/. Zool. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 43: 21-23.
 8. Gębczyński M, Tomaszewska-Guszkiewicz K. 1987. Genetic variability in the European bison. Biochemical Systematic and Ecology 15: 285-288.
 9. Klevezal GA, Pucek Z. 1987. Growth layers in tooth cement and dentine of European bison and its hybrids with domestic cattle. Acta Theriologica 32: 115-128.
 10. Michalak I. 1987. Keeping and breeding the Eurasian water shrew Neomys fodiens under laboratory conditions. Int. ZOO Yerbook 26: 223-228.
 11. Ruprecht AL. 1987. Klucz do oznaczania żuchw nietoperzy fauny Polski. Przegląd Zoologiczny 31: 89-105.
 12. Ruprecht AL. 1987. Lew jaskiniowy, Panthera spelaea (Goldfuss, 1810) nowym gatunkiem w faunie ssaków kopalnych Białostocczyzny. Przegląd Zoologiczny 31: 203-208.
 13. Ruprecht AL. 1987. Mewa czarnogłowa /Larus melanocephalus Temminck, 1820/ w okolicy Ciechocinka /woj. włocławskie/. Przegląd Zoologiczny 31: 355-358.
 14. Nadachowski A, Wolsan M. 1987. Ocena archeozoologiczna szczątków zwierzęcych z osady i cmentarzysk grupy masłomęckiej.
 15. Wagner A, Wolsan M. 1987. Pelage mutant allele frequencies in domestic cat populations of Poland. Journal of Heredity 78: 197-200.
 16. Bocheński ZM, Nadachowski A, Wolsan M. 1987. Pochówki zwierzęce z cmentarzyska grupy masłomęckiej w Mroczynie (młodszy okres wpływów rzymskich, południowo-wschodnia Polska).: 321-329.
 17. Okarma H. 1987. Present status, distribution and numbers of wolves in Poland.: 137-138.
 18. Bogdanowicz W, Ruprecht AL. 1987. Przypadki stwierdzeń szopa pracza Procyon lotor (Linnaeus, 1758), w Polsce. Przegląd Zoologiczny 31: 119-127.
 19. Wolsan M. 1987. Quaternary carnivores of Poland /Abstract/. Progr. Abstr. XII Intern. Congr. INQUA (Ottawa 1987): 290.
 20. Wolsan M. 1987. Quaternary logomorphs of Poland /Abstract/. Progr. Abstr. XII Intern. Congr. INQUA (Ottawa 1987): 291.
 21. Jędrzejewska B. 1987. Reproduction in weasels Mustela nivalis in Poland. Acta Theriologica 32: 493-496.
 22. Caboń-Raczyńska K, Krasińska M, Krasiński ZA, Wójcik JM. 1987. Rhythm of daily activity and behaviour of European bison in the Białowieża Forest in the period without snow cower. Acta Theriologica 32: 335-372.
 23. Krasińska M, Caboń-Raczyńska K, Krasiński ZA. 1987. Strategy of habitat utilization by European bison in the Białowieża Forest. Acta Theriologica 32: 147-202.
 24. Kobryńczuk F, Krasińska M. 1987. Taxonomic studies on skulls of European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 32: 203-218.
 25. Bieniek M, Wolsan M. 1987. The history of distributional and numerical changes of the lynx Lynx lynx (L.) in Poland /Abstract/. Abstr. XVIIIth Congr. IUGB (Kraków !(*&): 23-24.
 26. Wolsan M, Bieniek M, Buchalczyk T. 1987. The history of distributional and numerical changes of the wolf Canis lupus L. in Poland. XVIIIth Congress of the International Union of Game Biologists, Jagiellonian University, Kraków, August 1987, Abstracts: 216-217. Łowiec Polski 5
 27. Valde-Nowak P, Nadachowski A, Wolsan M. 1987. Upper Palaeolithic boomerange of a mammoth tusk in south Poland. Nature 329: 436-438.
 28. Okarma H. 1987. Uwagi o pozyskaniu i statusie wilka w Polsce. Łowiec Polski 1: 24
 29. Okarma H. 1987. Wilk w Polsce. Myśliwiec 87: 12-19.
 30. Wolsan M, Bieniek M. 1987. Występowanie rysia Lynx lynx w Polsce w czwartorzędzie. Streszcz. Ref. XIV Zjazdu PTZool., (Szczecin 1987): 242.
 31. Bieniek M, Wolsan M, Buchalczyk T. 1987. Występowanie wilka Canis lupus L. w Czwartorzędzie. XIV Zjazd Pol. Tow. Zool., Szczecin 1987.
 32. Markowski J, Sikorski MD. 1987. Zastosowanie cech niemetrycznych w badaniach populacyjnych. Przegląd Zoologiczny 31: 7-23.
 33. Wolsan M, Wagner A. 1987. Zmienność geograficzna genów barwy i długości sierści kota domowego Felis catus L. w Europie. Streszcz. Ref. XIV Zjazdu PTZool., (Szczecin 1987): 243. Łowiec Polski 6
 34. Ruprecht AL, Szwagrzak A. 1987. Zur Ernährung der Eulen im Westteil des Białowieża-Urwaldes. Ökol. Vögel 9: 89-96.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1987. Dehnel August. W: Słownik Biologów Polskich.Red. Feliksiak S. PWN, Warszawa: 123-124.
 2. Pucek Z. 1987. Evropejskij zubr: sovremennoje sostojanie i problemy. W: Ohrana prirody, nauka i obščestvo. .Red. Issl. Prirodnych resursov 21. UNESCO-UNEP, Moskva 21: 32-35.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Markowski J, Pucek Z, Markowska M, Fronczak E, Buchalczyk T. 1987. Niektóre parametry rozrodu nornika północnego Microtus oeconomus (Pallas, 1776). XIV Zjazd Pol. Tow. Zool., Szczecin 1987 (streszcz.) .: 149-149.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści