Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wolsan M. 1984. An incisor with double crown in a stoat (Mustala erminea L.). Zeitschrift für Säugetierkunde 49: 57
 2. Klevezal GA, Pucek M, Malafeeva EP. 1984. Body and skeleton growth in laboratory field voles of different seasonal generations. Acta Theriologica 29: 3-16.
 3. Wójcik AM, Fedyk S. 1984. Breeding parameters in the bank vole of different esterase phenotypes. Acta Theriologica 29: 305-316.
 4. Wolsan M. 1984. Concerning the variation in the number, shape and size of incisors in fissiped carnivores. Acta Zoologica Cracoviensia 27: 107-119.
 5. Ruprecht AL. 1984. Correlations of skull measurements in the postembryonic development of the house sparrow Passer domesticus. Acta Ornithologica 20: 147-158.
 6. Wolsan M. 1984. Dental abnormalities in the pine marten Martes martes (L.) (Carnivora, Mustelidae) from Poland. Zoologischer Anzeiger 213: 119-127.
 7. Raczyński J, Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M. 1984. Distribution of Micromammalia against natural differentiation of the Biebrza valley habitats. Polish Ecological Studies 10: 425-445.
 8. Raczyński J. 1984. Fauna ssaków Pradoliny Biebrzy oraz problematyka łowiecka. Materiały konferencyjne: Naukowe podstawy Ochrony i Zagospodarowania Bagien Biebrzańskich, Łomża: 25-30.
 9. Sikorski MD, Bernshtein AD. 1984. Geographical and intrapopulation divergence in Clethrionomys glareolus. Acta Theriologica 29: 219-230.
 10. Olszewski JL. 1984. Intercepcja i jej wpływ na wysokość opadów atmosferycznych docierających do powierzchni gruntu w lesie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 288: 245-270.
 11. Wolsan M. 1984. Recenzja: Hopkins D.M., Matthews J.V., Schweger C.E. Jr., Yong S.B. 'Paleoecology of Beringia'. Przegląd Zoologiczny 28: 556-558.
 12. Ruprecht AL. 1984. Recenzja: Proceedings First European Symposium on bat research. Bonn, March 16th-20th 1981. Myotis, Band 18-19, 1980-1981. Przegląd Zoologiczny 28: 113-114.
 13. Ruprecht AL. 1984. Rozległość niewiedzy o faunie Puszczy Białowieskiej w świetla opracowania 'Atlasu rozmieszczenia ssaków w Polsce'. Przegląd Zoologiczny 28: 572-576.
 14. Wołk E. 1984. Serum proteins of the freeranging European bison. Comparative Biochemistry & Physiology 79 A: 597-600.
 15. Miłkowski L, Wójcik JM. 1984. Structure of wild boar harvest in the Białowieża Primeval Forest. Acta Theriologica 29: 337-347.
 16. Gębczyński M, Gębczyńska Z. 1984. The energy cost of nesting growth in the European pine vole. Acta Theriologica 29: 231-241.
 17. Wolsan M. 1984. The origin of extra teeth in mammals. Acta Theriologica 29: 128-133.
 18. Okarma H. 1984. The physical condition of red deer falling prey to the wolf and lynx and harvested in the Carpathian Mountains. Acta Theriologica 29: 283-290.
 19. Wolsan M. 1984. Two dental anomalies in the weasel (Mustela nivalis L.): a supernumerary premolar and a reduced upper molar (Mammalia, Carnivora, Mustelidae). Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 40: 67-70.
 20. Ruprecht AL. 1984. W sprawie polskich nazw zoologicznych dla krajowych nietoperzy. Przegląd Zoologiczny 28: 215-220.
 21. Pucek Z. 1984. What to do with the European bison, now saved from extinction? Acta Zoologica Fennica 172: 187-190.
 22. Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M, Raczyński J, Sikorski MD. 1984. Winter penetration by mammals of different habitats in the Biebrza valley. Acta Theriologica 29: 317-336.
 23. Ruprecht AL. 1984. Występowanie sów /Aves: Strigiformes/ w Polsce. Materiały z X Zjazdu Studenckich Sekcji Ornitologicznych, Warszawa 3-5 III 1984, pp: 62-65.
 24. Ruprecht AL. 1984. Zakład Badania Ssaków Polskeij Akademii Nauk, 17-230 Białowieża /W: Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach państwowych. Praca pod redakcją Józefa Razowskiego/. Przegląd Zoologiczny 28: 297-307.
 25. Buchalczyk T. 1984. Życie i obyczaje niedźwiedzia brunatnego. Szkiełko i oko 1: 8

Książki

 1. Pucek Z. 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski (Wydanie drugie zmienione i poprawione). PWN, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1984. Część ogólna. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 11-39.
 2. Pucek Z. 1984. Klucze do oznaczania rzędów. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 46-47.
 3. Pucek Z. 1984. Przedmowa do drugiego wydania. . W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 5-7.
 4. Pucek Z. 1984. Przegląd systematyczny. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 40-45.
 5. Pucek Z. 1984. Rodzina: Bobry - Castoridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 160-165.
 6. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Chomikowate - Cricetidae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 165-168.
 7. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Nutriowate - Caprymyidae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 238-240.
 8. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Popielicowate /pilchowate/ - Gliridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 224-237.
 9. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Płetwonogie - Pinnipedia. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 310-316.
 10. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Ślepce - Spalacidae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 237-238.
 11. Pucek Z. 1984. Rodzina: Smużkowate - Zapodidae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 220-224.
 12. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Wiewiórkowate - Sciuridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 151-160.
 13. Buchalczyk T. 1984. Rząd: Drapieżne - Carnivora. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek, Z.. PWN, Warszawa 7: 256-310.
 14. Sych L, Pucek Z. 1984. Rząd: Nieparzystokopytne - Perisodactyla. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 316-319.
 15. Kowalski K, Ruprecht AL. 1984. Rząd: Nietoperze - Chiroptera; Rodzina: Nornikowate - Arvicolidae; Rodzina: Myszowate - Muridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek, Z.. PWN, Warszawa 19: 85-138.
 16. Pucek Z. 1984. Rząd: Owadożerne - Insectivora. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 48-85.
 17. Pucek Z, Sych L. 1984. Rząd: Parzystokopytne - Artiodactyla. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z.: 319-354.
 18. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rząd: Walenie - Cetaceae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 240-255.
 19. Caboń-Raczyńska K. 1984. Rząd: Zajęcokształtne - Lagomorpha. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek, Z.. PWN, Warszawa 3: 139-149.
 20. Pucek Z. 1984. Skorowidz nazw systematycznych łacińskich. Skorowidz nazw systematycznych polskich. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 373-384.
 21. Pucek Z. 1984. The European bison, current state and problems of management. W: Conservation, science and society. Contribution to the First International Biosphere Reserve Congress, Minsk, Belorussia, USSR, 26 September-2 October 1983. Natural Resources Research 21. UNESCO-UNEP, Paris: 276-282.
 22. Pucek Z. 1984. Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. W: Nauka i Szkolnictwo Wyższe w regionie białostockim w 40-leciu PRL. PRON RW, Białystok: 72-76.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1984. Księga Rodowodowa Żubra. Przegląd Zoologiczny 28: 426-435.
 2. Pucek Z. 1984. Księga Rodowodowa Żubrów. Przegląd Zoologiczny 28: 426-435.
 3. Pucek Z. 1984. Recenzja: McDonald J. N., 1981: North American Bison. Their Classification and evolution. Univ. California Press, Berkley, Los Angeles, London: 316 pp. Acta Theriologica 29: 174,186-174,186.
 4. Pucek Z. 1984. Żubry, łosie i ryjówki. Rozmowa z prof. Zdzisławem Puckiem - kierownikiem Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Rozmawiał J. Niczyporowicz, pisał Z.P. Kurier Podlaski 81 (224) 20-23 IV 1984: 14-14.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści