Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wolsan M. 1983. Ancestral characters in the dentition of the weasel Mustela nivalis L. (Carnivora, Mustelidae). Annales Zoologici Fennici 20: 47-51.
 2. Caboń-Raczyńska K, Krasińska M, Krasiński ZA. 1983. Behaviour and daily activity rthythm of European bison in winter. Acta Theriologica 28: 273-299.
 3. Fedyk S, Ruprecht AL. 1983. Chromosomes of some species of vespertilionid bats. I. Banding patterns of Eptesicus serotinus chromosomes. Acta Theriologica 28: 159-170.
 4. Fedyk S, Ruprecht AL. 1983. Chromosomes of some species of vespertilionid bats. II. Evolutionary relationships of plecotine bats. Acta Theriologica 28: 171-182.
 5. Ruprecht AL. 1983. Cios i zęby mamuta. Gazeta współczesna. Magazyn 274: 5
 6. Bogdanowicz W. 1983. Community structure and interspecific interactions in bats hibernating in Poznan. Acta Theriologica 28: 357-370.
 7. Raczyński J, Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M. 1983. Drobne ssaki środkowego i Dolnego Basenu Biebrzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 255: 297-328.
 8. Gębczyńska Z. 1983. Feeding habits. Acta Theriologica 28(Suppl. 1): 40-49.
 9. Pucek M. 1983. Habitat preference. Acta Theriologica 28 (Suppl. 1): 31-40.
 10. Gębczyńska Z, Raczyński J. 1983. Habitat use by moose in Biebrza river valley. XVIth Intern. Congress of Game Biologists. Abstract: 60.
 11. Gębczyński M. 1983. Individual development. Acta Theriologica 28 (Suppl.1): 20-30.
 12. Czeczuga B, Ruprecht AL. 1983. Investigations on carotenoids in Amphibia. IV. Presece of antheraxanthin in specimens of Bufo calamita Laurenti. Folia Biologica 31: 349-353.
 13. Gębczyńska Z, Raczyński J. 1983. Ispolzovanie ugodij losjami v raznych biotopach doliny reki Bebrzi. Doklady iz XVI Kongressa Mezdunarodnoj Unii Biologov Ochotovedov, śtrbske Pleso.
 14. Gębczyńska Z, Wołk E. 1983. Konferencja na temat: 'Postępy badań populacyjnych nad drobnymi ssakami w Polsce' /Białowieża, 3-4 II 1983r/. Wiadomości Ekologiczne 29: 212-217.
 15. Ruprecht AL. 1983. Kriterii opredelenija vidov roda Plecotus Goffroy /Chiroptera, Vespertilionidae/. Zoologiceskij Zhurnal 62: 1252-1257.
 16. Gębczyńska Z, Raczyński J. 1983. Lot nad łosiową doliną. Przyroda Polska 1: 23-24.
 17. Raczyński J, Gębczyńska Z. 1983. Management of the population of moose in the Biebrza river valley. Proceedings from XVI Congress of the International Union of Game Biologists, śtrebske Pleso 1983.
 18. Wołk E. 1983. Ontogenetic changes in the hemoglobin of the bank vole. Acta Theriologica 28: 387-396.
 19. Raczyński J, Gębczyńska Z. 1983. Population dynamics and management of moose in the Biebrza river valley. XVIth Intern. Congress of Game Biologists. Abstract 146. Polska, Warszawa 1
 20. Wołk E. 1983. The hematology of the free-ranging European bison. Acta Theriologica 28: 73-82.
 21. Ruprecht AL, Buchalczyk T, Wójcik JM. 1983. The occurrence of minks /Mammalia: Mustelidae/ in Poland. Scientifur 7: 17
 22. Ruprecht AL, Buchalczyk T, Wójcik JM. 1983. Występowanie norek (Mammalia: Mustelidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 27: 87-99.

Książki

 1. Pucek Z, Raczyński J. 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals. PWN, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1983. 0001. Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758; mapa 5 . W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 46
 2. Pucek Z. 1983. 0002. Erinaceus concolor Martin, 1838; mapa 7. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 47-48.
 3. Pucek Z. 1983. 0003 Talpa europaea Linnaeus, 1758; mapa 9. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 48-51.
 4. Pucek Z. 1983. 0004. Sorex araneus Linnaeus, 1758; mapa 11. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 51-53.
 5. Pucek Z. 1983. 0005. Sorex caecutiens Laxmann, 1788; mapa 13. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 53-54.
 6. Pucek Z. 1983. 0006. Sorex minutus Linnaeus, 1758; mapa 15. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 54-56.
 7. Pucek Z. 1983. 0007. Sorex alpinus Schinz, 1837; mapa 17 . W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 56-57.
 8. Pucek Z, Pucek M. 1983. 0008. Neomys fodiens (Pennant,1771) mapa 19. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 57-59.
 9. Pucek Z, Pucek M. 1983. 0009. Neomys anomalus Cabrera, 1907; mapa 21. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 59-60.
 10. Pucek Z, Michalak I. 1983. 0010. Crocidura leucodon (Hermann, 1780) mapa 23. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 60-61.
 11. Pucek Z, Michalak I. 1983. 0011. Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) mapa 25. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 61-62.
 12. Pucek Z. 1983. 0036. Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758; mapa 75. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 88-89.
 13. Pucek Z. 1983. 0039. Marmota marmota Linnaeus, 1758; mapa 81. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 91
 14. Pucek Z, Żurowski W. 1983. 0040. Castor fiber Linnaeus, 1758; mapa 83. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 91-93.
 15. Pucek Z. 1983. 0059. Sicista betulina Pallas, 1778; mapa 121. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 132-134.
 16. Pucek Z. 1983. 0060. Eliomys quercinus Linnaeus, 1760; mapa 123 . W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 134
 17. Pucek Z. 1983. 0061. Dryomys nitedula Pallas, 1779;125. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 134-135.
 18. Pucek Z. 1983. 0062. Glis glis Linnaeus, 1766; mapa 127 . W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 135-136.
 19. Pucek Z. 1983. 0063. Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758; mapa 129. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 137-138.
 20. Ruprecht AL. 1983. Apodemus. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce.Red. Pucek, Z., Raczyński, J.. PWN, Warszawa 11: 125-132.
 21. Ruprecht AL. 1983. Chiroptera. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce.Red. Pucek, Z., Raczyński, J.. PWN, Warszawa 12: 62-82.
 22. Pucek Z. 1983. Część Ogólna. Oleat I - Zbiory drobnych ssaków; Oleat II - Ankieta i obserwacje; Oleat III - Podział Polski na krainy. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 9-45.
 23. Raczyński J. 1983. Ondatra. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa 9: 100-125, mapy.
 24. Caboń-Raczyńska K. 1983. Oryctolagus, Lepus, Sus, Alces, Capreolus, Cervus, Dama, Bison, Rupicapra, Ovis. 12: 82-87, 163.
 25. Buchalczyk T. 1983. Ursus, Canis, Vulpes, Nyctersutes, Meles, Lutra, Martes, Mustela, Felis. 6: 139-161, mapy.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1983. Recenzja: Hutterer D. C. D., 1983: The shrews of Nigeria (Mammalia: Soricidae). Bonner Zoologische Monographien, no 18. Zool. Forschungsinstitut und Museum A Koenig: pp 79, Bonn. Acta Theriologica 28: 208-208.
 2. Pucek Z. 1983. Recenzja: W. Bes, G. E. Glass, R. S. Hofman, R. R. Peterson, 1981: Mammal in Kansas Univ. of Kansas Museum of Natural History. Public Education Series No 7, Lawrence, IX+300pp. Acta Theriologica 28: 128-128.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści