Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wolsan M. 1982. A comparative analysis of the ribs of ungulates for archaeozoological purposes. Acta Zoologica Cracoviensia 26: 167-228.
 2. Czeczuga B, Ruprecht AL. 1982. Carotenoid contents in mammals. II. Carotenoids of some Vespertilionidae from the seasonal variation aspect. Acta Theriologica 27: 83-96.
 3. Sikorski MD. 1982. Craniometric variation of Apodemus agrarius /Pallas, 1771/ in urban green areas. Acta Theriologica 27: 71-81.
 4. Perzanowski K, Pradel A, Sikorski MD, Mydlarz J. 1982. Food resources for deer in Niepołomicka Forest. Acta Theriologica 27: 509-519.
 5. Gębczyńska Z, Raczyński J. 1982. Habitat preference and population structure of moose in the Biebrza river valley. Third Int. Theriol. Congr. Abstract: 198. Wszechświat 12
 6. Sikorski MD. 1982. Non-metrical divergence of isolated populations of Apodemus agrarius in urban areas. Acta Theriologica 27: 169-180.
 7. Wójcik AM. 1982. Problemy systematyki myszy domowej. Przegląd Zoologiczny: 459-464.
 8. Wójcik JM. 1982. Przegląd metod oceny areału osobniczego drobnych gryzoni. Przegląd Zoologiczny 26: 447-457.
 9. Wołk E, Wołk K. 1982. Responses of small mammals to the forest management in the Białowieża Primeval Forest. Acta Theriologica 27: 45-59.
 10. Zdzitowiecki K, Ruprecht AL. 1982. Robaki pasożytnicze nietoperzy z rodzaju Plecotus Geoffroy, 1818 z Kujaw. Wiadomości Parazytologiczne 28: 445-448.
 11. Haitlinger R, Ruprecht AL. 1982. Spinturnix acuminatus /Koch, 1836/ /Acarina, Spinturnicidae/ nowy gatunek roztocza dla fauny Polski. Przegląd Zoologiczny 26: 171-172.
 12. Bogdanowicz W. 1982. Tragiczna historia wielorybów. Przyroda Polska 10: 19-20.
 13. Wolsan M. 1982. Żebrokształtność wyrostków poprzecznych pierwszego kręgu lędźwiowego u nosorożca włochatego, Coleodonta antiquitatis (Blum.), ze Staruni. Przegląd Zoologiczny 26: 123-125.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1982. Familie Zapodidae Coues, 1875 - Hüpfmäuse. W: Handbuch der Säugetiere Europas. BD. 2/1. Nagetiere II.Red. Niethammer J, Krapp F. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden: 497-500.
 2. Pucek Z. 1982. Sicista betulina (Pallas, 1778) - Waldbirkenmaus. W: Handbuch der Säugetiere Europas. BD. 2/1. Nagetiere II..Red. Niethammer J, Krapp F. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden: 516-538.
 3. Pucek Z. 1982. Sicista subtilis (Pallas, 1773) - Steppenbirkenmaus. W: Handbuch der Säugetiere Europas. BD. 2/1. Nagetiere II..Red. Niethammer J, Krapp F. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden: 501-515.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z, Raczyński J. 1982. Atlas of Polish Mammals. Third Intern. Theriol. Congr. Helsinki (abstr.).: 197-197.
 2. Pucek Z. 1982. O gospodarowaniu populacją dzików w Polsce. Stanowisko Komisji Zwierząt Łownych i Rzadkich PAN. Łowiec polski 4 (1639)(1639): 22.
 3. Markowski J, Pucek Z, Buchalczyk T. 1982. Spatial distribution of the root vole population. Third Intern. Theriol. Congr., Helsinki (abstr.).: 151-151.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści