Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Jamioło B, Marchlewska-Koj A, Buchalczyk A. 1980. Acceleration of ovarian follide maturation of female caused by mals in Microtus agrestis and Clethrionomys glareolus. Folia Biologica 28: 269-272.
 2. Jamioło B, Marchlewska-Koj A, Buchalczyk A. 1980. Acceleration of ovarian follide maturation of temale caused by males in Microtus agrestis and Clethrionomys glareolus. Rocznik świętokrzyski 22: 269-272.
 3. Wołk E, Józefczak E. 1980. Activity of blood serum enzymes in seasonal generations of the bank vole. Acta Theriologica 25: 377-384.
 4. Malzahn E, Laung B. 1980. Age variation of selenium distribution in Clethrionomys glareolus depanding upon its natal season. Comparative Biochemistry & Physiology 67 B: 257-260.
 5. Jakoniuk P, Buchalczyk A. 1980. Badania nad wrażliwością norników na niektóre zakażenia bakteryjne i grzybicze. Zwierzęta Laboratoryjne 16: 21-26.
 6. Okołów C, Pucek Z, Sokołowski A. 1980. Badania naukowe nad Puszczą Białowieską (stan, osiągnięcia, potrzeby). Nauka i Praktyka. Studia, ekspertyzy, informacje 3 /1978/: 46-66.
 7. Olszewski JL. 1980. Białowieża - promieniowanie całkowite - sumy pór roku i roczne /kcal.cm kwadrat./. Promieniowanie całkowite - sumy dzienne, miesięczne i roczne /cal.cm kradrat./. Promieniowanie Słoneczne: 18+221
 8. Gębczyński M, Jacek L. 1980. Biochemical variation in four species of Insectivora. Acta Theriologica 25: 385-392.
 9. Raczyński J. 1980. Biologische Grundlagen der Züchtung und der Restitution des Wisents, Bison bonasus L. Zoologische Garten 50: 311-316.
 10. Borowski S, Dzięciołowski R. 1980. Browse supply in lowland forests in eastern Poland. Holarctic Ecology 3: 203-213.
 11. Czeczuga B, Malzahn E. 1980. Carotenoid contens in mammals. Apodemus flavicolis and Clethrionomys glareolus. Acta Theriologica 25: 501-509.
 12. Fedyk S. 1980. Chromosome polymorphism, in a population of Sorex araneus L. Białowieża. Folia Biologica 28: 83-120.
 13. Fedyk S, Michalak I. 1980. Description of chromosommes in a population of Sorex araneus L. Living in the Biebrza Valley. Folia Biologica 28: 237-224.
 14. Gębczyńska Z. 1980. Food of the roe deer and red deer in the Bialowieza Primeval Forest. Acta Theriologica 25: 487-500.
 15. Fedyk A, Gębczyński M. 1980. Genetic changes in seasonal generations of the bank vole. Acta Theriologica 25: 475-485.
 16. Raczyński J, Gębczyńska Z. 1980. Lotniczy rajd w poszukiwaniu łosi. Łowiec Polski 10: 6-7.
 17. Michalak I. 1980. Marvyn Griffiths, 1978. 'The biology of the Monotremes' /recenzja/. Acta Theriologica 25: 308, 332, 348
 18. Gębczyński M. 1980. Parental behaviour in Pitymys subterraneus. Zwierzęta Laboratoryjne 17: 53
 19. Pucek M. 1980. Polish Theriological Bibliography, 1979. Acta Theriologica 25: 511-526.
 20. Wołk E, Wołk K. 1980. Pomnikowe modrzewie europejskie Larix deciduae w gminie Wiżajny nadleśnictwa Suwałki. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4: 38-40.
 21. Olszewski JL. 1980. Recenzja: Schönwiese C.D. 'Klimaschwankungen' - Verständliche Wissenschaft 115. Berlin, Heidelberg, New York; Springer-Verlag, 1979. Wiadomości Ekologiczne 26: 319-321.
 22. Buchalczyk A, Olszewski JL. 1980. Reo.-Saeman J., Chiskov Y. I., Lomas I., Primault B., 1979 Agrometeology. Wiadomości Ekologiczne 26: 162-163.
 23. Olszewski JL. 1980. Reprezentatywność pomiarów parowania dokonywanych ewapometrami Piche'a. Przegląd Geofizyczny 25: 45-52.
 24. Fedyk S, Krasińska M. 1980. Spermatogenesis in backeross generations of European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 25: 201-212.
 25. Pielowski Z, Raczyński J. 1980. Zając w naszych łowiskach. Łowiec Polski 9: 6-11.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Ruprecht AL. 1980. IV świat zwierząt. 1. Ssaki. W: Nasza przyroda - województwo białostockie, łomżyńskie, suwalskie.Red. Sokołowski, A.. 50: 72-92.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1980. List do Redakcji. Przegląd Zoologczny 21: 151-151.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści