Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wołk E, Kosygin GM. 1979. A hematological study of the walrus, Odobenus rosmarus. Acta Theriologica 24: 99-107.
 2. Wołk E. 1979. Aktywność enzymów surowicy krwi nornicy rudej, Clethrionomys glareolus z różnych generacji sezonowych. Streszczenie ref. XII Zjazdu PTZool.: 188-189. Biuletyn Naukowy
 3. Ruprecht AL. 1979. Bats /Chiroptera/ as constituents of the food of Barn owl Tyto alba in Poland. Ibis 121: 489-494.
 4. Olszewski JL. 1979. Catches of Carabidae /Coleoptera/ and Geotrupes stercorosus /Sc./ /Scarabaeidae, Coleoptera/ in the Białowieża National Park, and the climatic parameters. Ekologia Polska 27: 437-447.
 5. Buchalczyk T, Ruprecht AL. 1979. Chrońmy jeże - jedźmy wolniej. Przekrój 1783: 14
 6. Fedyk A. 1979. Danell,K. 1978 - Ecology of the muskrat in Northern Sweden - National Swedeish Environment Protection Board, Solna, ss.157. Wiadomości Ekologiczne 25: 78-79.
 7. Ruprecht AL. 1979. Fauna ssaków wschodniej części Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. Notatki Płockie 101: 38-42.
 8. Ruprecht AL. 1979. Food of the Barn owl, Tyto alba guttata /C.L.Br./ from Kujawy. Acta Ornithologica 16: 493-511.
 9. Ruprecht AL. 1979. Kryteria identyfikacji gatunkowej podrodzaju Sylvaemus Ognev & Vorobiev, 1923 /Rodentia, Muridae/. Przegląd Zoologiczny 23: 340-349.
 10. Olszewski JL. 1979. Matieriały mietieorołogiczeskich issledowanij. Issledowanija struktur klimata w pogodach. Cirkulacja atmosfiery i klimat. Mieżduwiedomstwiennyj Gieofiziczeskij Komitiet AN SSSR, Institut Gieografii AN SSSR, Moskwa, t.I 1976, t.II 1977. Przegląd Geograficzny 51: 157
 11. Wołk E, Wołk K. 1979. Mysz zaroślowa, Apodemus sylvaticus /L./ nowy gatunek w Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 23: 80-83.
 12. Pucek M. 1979. Polish Theriological Bibliography, 1978. Acta Theriologica 24: 527-537.
 13. Krasińska M. 1979. Postnatal development of European bison and domestic cattle hybrids of backcrosses B2 and B3. Acta Theriologica 24: 211-220.
 14. Krasińska M. 1979. Progress in breeding European bison and domestic cattle hybrids and casuistics of immobilization and pasterelosis in hybrids. Acta Theriologica 24: 201-210.
 15. Gębczyński M. 1979. Recenzja - R. R. Baker: The evolutionary ecology of animal migration. Acta Theriologica 24: 22, 46
 16. Ruprecht AL. 1979. Recenzja: Husson A.M., 1978 'The mammals of Suriname'. Zoölogische Monographien van het Rijksmuseum van Naturlijke Historie, No.2, 1-34. Acta Theriologica 24: 200-236.
 17. Dryden GL, Gębczyński M. 1979. Sensitivity of European microtines to injected CdCl2. Acta Parasitologica 53: 355-362.
 18. Buchalczyk T, Markowski J. 1979. Ssaki Bieszczadów Zachodnich. Ochrona Przyrody 42: 119-150.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1979. Recenzja: Corbet G. B. & Southern H. N. (Eds): The handbook of British Mammals. 2nd edition. Backwell Sci. Publ., Oxford, XXXII+520pp. Acta Theriologica 24: 60,84-60,84.
 2. Pucek Z. 1979. Recenzja: Niethamer J. & Krapp F. (Eds): Handbuch der Saügetiere Europas. Bd 1. Rodentia. Akad. Verlag, Wiesbaden, 1978, 476 pp. Acta Theriologica 24: 92,108-92,108.
 3. Markowski J, Pucek Z. 1979. Zmienność cech niemetrycznych w populacji nornika północnego Microtus oeconomus (Pallas, 1776). XII Zjazd Pol. Tow. Zool., Poznań 3-6 IX 1979 (streszcz.).: 113-113.

Inne

 1. Malzahn E. 1979. Zawartość metali śladowych i ich znaczenie w rozwoju postnatalnym sezonowych generacji nornicy rudej. 11 : 1-75.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści