Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Klevezal GA, Fedyk A. 1978. Adhesion lines pattern as an indicator of age in voles. Acta Theriologica 23: 413-422.
 2. Olszewski JL. 1978. Białowieża - sumy promieniowania całkowitego. Pory roku i rok /kcal.cm kwadrat./. Sumy dzienne, miesięczne i roczne promieniowania całkowitego /cal.cm kradrat./. Promieniowanie Słoneczne: 16+18
 3. Fedyk A, Gębczyński M. 1978. Biochemical variation in the bank vole population. II. Congressus Theriologicus Internationalis: 106. Dokumentacja Geograficzna
 4. Ruprecht AL. 1978. Dentition variations in the Common Polecat in Poland. Acta Theriologica 23: 239-245.
 5. Klevezal GA, Gębczyński M. 1978. Diurnal rhythm of the skeleton growth of some rodent species. Acta Theriologica 23: 527-539.
 6. Gębczyńska Z. 1978. Food selectivity of Cervus elaphus and Capreolus capreolus in Białowieża Primeval Forest. II Congr. theriol. intern. Abstract: 212. Kontrasty 5
 7. Fedyk A, Farin D, Malzahn E. 1978. Gross body composition of laboratory - bred Pitymys subterraneus. Acta Theriologica 23: 259-267.
 8. Buchalczyk T, Ruprecht AL. 1978. Jeszcze o tchórzach. Przyroda Polska 3: 22
 9. Olszewski JL. 1978. Kontakty pracowników naukowych z Białowieży z naukowcami fińskimi. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej 2: 15
 10. Raczyński J, Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M. 1978. Methods for trapping Micromammalia in theriofaunal studies. II Congr. Theriol. Intern., 20-27 June, 1978, Brno, Czechoslovakia, abstr.: 112.
 11. Ruprecht AL. 1978. Recenzja: Corbet G.B., 1978 'The mammals of the Palaearctic region: a taxonomic review. British Museum (Natural History). Cornell University Press, pp.1-314. London and Ithaca. Acta Theriologica 23: 364, 400
 12. Ruprecht AL. 1978. šberzählige Schneidezähne bei der Breitflügel-fledermaus, Eptesicus serotinus /Schreber, 1774/. Säugetierkundliche Mitteilungen 26: 235-236.
 13. Ruprecht AL. 1978. šberzähliger Praemolar bei der Waldmaus, Apodemus sylvaticus /Linnaeus, 1758/. Säugetierkundliche Mitteilungen 26: 79
 14. Ruprecht AL. 1978. Taxonomic value of t3 mesio-labial cone in M2 of Apodemus Kaup, 1829. Acta Theriologica 23: 546-550.
 15. Wołk K, Wołk E. 1978. The effect of forest management on the Micromammalia community in the Białowieża Primeval Forest. II Congressus Theriologicus Internationalis Brno, •SSR 1978. Wiadomości Ekologiczne 20
 16. Malzahn E. 1978. The oxidation-reduction activity of organs in Sorex araneus Linnaeus, 1758. Comparative Biochemistry & Physiology 62 A: 909-913.
 17. Pucek Z, Buchalczyk A. 1978. Voles as new models for biomedical research. Zwierzęta Laboratoryjne 15: 35-49.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1978. Ssaki jako drapieżce szkodników roślin. W: Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin.Red. Boczek J, Lipa JJ. PWN, Warszawa: 387-401.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1978. 'W kraju' Czy zwierzynie grozi zagłada? Polityka 39 (1126 XXII) Sep 30 : 2.
 2. Buchalczyk T, Pucek Z. 1978. The succession of small mammals in a drained peat-bog. II Int. Theriol. Congr. 20-27 June, 1978, Brno: 193 (abstr.).: 193-193.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści