Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wołk E. 1976. Aleksander L. Cziżewwskij - prekursor heliobiologii. Wszechświat 5: 123-124.
 2. Olszewski JL. 1976. Charakterystyka ochładzania w warunkach środowiska leśnego. Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF w Poznaniu. Seria: Monografie 58: 425-437.
 3. Olszewski JL. 1976. Dew at various heights above ground. Ekologia Polska 24: 639-667.
 4. Gębczyńska Z. 1976. Food habits of the bank vole and phenological phases of plants in an oak-hornbeam forest. Acta Theriologica 21: 223-236.
 5. Fedyk S, Ruprecht AL. 1976. Karyotypes of Pipistrellus pipistrellus /Schreber 1774/ and P. nathusii /Keyserling and Blasius 1839/ /Chiroptera: Vespertilionidae/. Caryologia 29: 283-289.
 6. Olszewski JL. 1976. Klimat północno-wschodniej Polski. Biuletyn Naukowy 7/76: 168-207.
 7. Olszewski JL. 1976. Krok w kierunku poprawy gospodarowania Puszczą Białowieską. Czasopismo Geograficzne 47: 334-336.
 8. Nikodem Z, Ruprecht AL. 1976. New records of Apodemus microps Kretochvil et Rosicky, 1952 from Poland. Acta Theriologica 21: 174-175.
 9. Ruprecht AL. 1976. Nowe obserwacje nad nietoperzami /Chiroptera/ Białowieży. Przegląd Zoologiczny 20: 115-123.
 10. Olszewski JL. 1976. Ogólnopolski XV Zjazd Zespołów Agrometeorologii i meteorologii Leśnej Akademii Rolniczych /Krynica, 25-27 IX 1975r./. Wiadomości Ekologiczne 22: 197-199.
 11. Ruprecht AL. 1976. Przyczynek do fauny ssaków Kotliny Orawsko-Nowotarskiej w świetle wyników badań Andrzeja Nunberga. Przegląd Zoologiczny 20: 450-454.
 12. Gębczyński M. 1976. Recenzja - F.B. Golley, K. Petrusewicz, L. Ryszkowski /red./, 'Small mammals: their productivity and population dynamics', 1975. Cambridge University Press: XXV + 1-451 pp.. Acta Theriologica 21: 164
 13. Gębczyński M. 1976. Recenzja - I. Prakash, P.K. Ghosh /red./, 1975. 'Rodents in desert environments. XVI + 1-624 s. , 90 tabel, 190 ryc. Wydawnictwo Dr. W. Junk, Haga. Acta Theriologica 21: 194, 216
 14. Olszewski JL. 1976. Relation between the amount of rainfall reaching the forest floor and the amount if rainfall over a mixed deciduous forest. Phytocoenosis 5: 127-156.
 15. Ruprecht AL. 1976. šber die Verbreitung der Rauhhautfledermaus, Pipistrellus nathusii /Keyserling & Blasius, 1839/ in Polen. Myotis 14: 25-29.
 16. Raczyński J, Gębczyńska Z. 1976. Sprawozdanie z działalności PTZpool. Oddział w Białowieży, za okres 30 IX 1972 - 15 IX 1975. Przegląd Zoologiczny 20: 241-243.
 17. Ruprecht AL. 1976. Ssaki czwartorzędu Białostocczyzny. Rocznik Białostocki 13: 261-282.
 18. Pielowski Z, Raczyński J. 1976. Sytuacja ekologiczna i racjonalne gospodarowanie populacjami zająca szaraka. Łowiec Polski 20: 4-7.
 19. Pielowski Z, Raczyński J. 1976. Sytuacja ekologiczna i racjonalne gospodarowanie populacjami zająca szaraka. Łowiec Polski 21: 5-7.
 20. Pielowski Z, Raczyński J. 1976. Sytuacja ekologiczna i racjonalne gospodarowanie populacjami zająca szaraka. Łowiec Polski 22: 3-5.
 21. Kowalczyk J, Gębczyńska Z, Krasińska M. 1976. The digestibility of nutrients of natural diet by European bison in different seasons. Acta Theriologica 21: 141-146.
 22. Wołk K. 1976. The winter food of the European water shrew. Acta Theriologica 21: 117-129.
 23. Gębczyński M. 1976. Tissue homogenate respiration in four species of growing rodents. Comparative Physiology and Ecology 1: 37-44.
 24. Olszewski JL. 1976. Wyniki czechosłowackiej konferencji bioklimatologicznej /29-31 X 1973/. Seria: Monografie 58: 715-721.
 25. Sokołowski A, Pucek Z. 1976. Zagadnienia ochrony szaty roślinnej i świata zwierząt. Region Białostocki. Studia ekonomiczno-społeczne 4: 92-108.

Książki

 1. Pielowski Z, Pucek Z. 1976. Ecology and management of European hare populations. The proceedings of an International Symposium held in Poznań on December 4-6, 1974. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 2. Krasińska M. 1976. Hybridisation of the European bison and domestic cattle. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.

Rozdziały w książkach

 1. Pielowski Z, Raczyński J. 1976. Ecological conditions and rational management of hare populations.: 269-286.
 2. Gębczyński M. 1976. Effect of light and temperature on certain physiological functions of shrews. Fall & W: 96-102, 273.
 3. Dryden GL, Pucek Z. 1976. Insectivores in reproduction studies, with emphasis on ovulation in American, Asian and European shrews. W: The laboratory animal in the study of reproduction. [6th ICLA Symp. Thessaloniki 1975].Red. Antikatzides Th, Erichsen S, Spiegel A. G. Fischer Verlag, Stuttgard - New York: 39-50.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1976. Dejatelnost' teriologičeskoj Sekcji Pol'skogo zoologičeskogo obščestwa. Zoologičeskij Žhurnal 55 (8): 1270-1271.
 2. Pucek Z. 1976. Recenzja: D. & N. Chapman: Fallow Deer. Their history, distribution and biology. Taren Dalton Ltd., Lavenham, Suffolk, 1975, 271 pp.. Acta Theriologica 21: 374-374.
 3. Pucek Z. 1976. Recenzja: Hansson L. & Nilsson B. (Eds.): Biocontrol of Rodents. Ecol. Bull. No 19, Swedish Nat. Sc. Council, Stockholm 1975, 306 pp. Acta Theriologica 21: 498, 542-498, 542.
 4. Pucek Z. 1976. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w okresie od września 1972 do września 1975. Przegląd Zoologczny 20 (2): 238-239.
 5. Krasińska M. 1976. Żubronie. Magazyn Polski 9: 94-95.
 6. Krasińska M. 1976. Żubronie. Życie i Nowoczesność 809: 2-4.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści