Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Aulak W. 1975. A comparision of the production of the ground flora and the rate of organic fall in two areas of the associacion Circaeo-Alnetum Oberd., 1953, in the Bialowieza National Park. Ekologia Polska, ser. B. 23: 65-81.
 2. Wołk E, Malzahn e. 1975. Aktywność metaboliczna krwi Clethrionomys glareolus i Sorex araneus. XI Zjazd PTZool., Białystok, 15-18 września 1975r, Str. ref.: 122. Łowiec Polski 1
 3. Olszewski JL. 1975. Białowieża. Sumy promieniowania całkowitego. Pory roku i rok /kcal.cm kwadrat./. Sumy dzienne, miesięczne i roczne promieniowania całkowitego /cal.cm kradrat./. Promieniowanie Słoneczne: 18+153
 4. Bobek B, Borowski S, Dzięciołowski R. 1975. Browse supply in various forest ecosystems. Polish Ecological Studies 1
 5. Olszewski JL. 1975. Dalszy ciąg dyskusji o 'Puszczy Białowieskiej' Edwarda Więcko. Czasopismo Geograficzne 46: 113-115.
 6. Dzięciołowski R, Kossak S, Borowski S, Morow K. 1975. Food habits of large herbivore mammals in various woodlands. Polish Ecological Studies 1
 7. Raczyński J. 1975. H. Stubbe: Buch der Hege. Band I: Haarwild. Band II: Federwild. Przegląd Zoologiczny 19: 102-103.
 8. Gębczyński M. 1975. Heat economy and the energy cost of growth in the bank vole during the first month of postnatal life. Acta Theriologica 20: 379-434.
 9. Olszewski JL, Orzeł W. 1975. Intercepcja opadowa buka i sosny w Bieszczadach. Sylwan 119: 45-53.
 10. Olszewski JL. 1975. Klimat - nauka i fantazje. Przyroda Polska 11: 12-13.
 11. Ruprecht AL. 1975. Nietoperze Białowieży. Str. Ref. na XI Zjazd PTZool., Białystok, 15-18 IX 1975.: 153-154.
 12. Olszewski JL. 1975. Nowe spojrzenie na Białowieżę. Gazeta Współczesna 257: 3
 13. Caboń-Raczyńska K, Ruprecht AL. 1975. Ocena zagęszczenia Microtus arvalis /Pallas 1779/ w Polsce na podstawie analizy zrzutek sów. XI Zjazd PTZool., Białystok, 15-18 IX 1975: 20-21.
 14. Tęgowska E, Gębczyński M. 1975. Oxygen consumption and behaviour of the golden hamster at different ambient temperatures. Acta Theriologica 20: 227-235.
 15. Olszewski JL. 1975. Przyroda pozwala też wziąć /list do redakcji/. Kultura 28: 15
 16. Olszewski JL. 1975. Recenzja: B.Augustowski, L.Baraniecki, A.Dylikowa, T.Lijewski, H.Samsonowicz 'Polska - przyroda, człowiek, gospodarka'. Warszawa, PWN, 1974. Przegląd Geograficzny 47: 422-424.
 17. Olszewski JL. 1975. Recenzja: Gierburt-Gejbowicz A.A., Kandror I.S., Czubukow L.A./red./ 'Klimat i czełowiek'. Moskwa, Woprosy Gieografii nr 89, 1972. Czasopismo Geograficzne 46: 129-132.
 18. Olszewski JL. 1975. Recenzja: Karpenko V.N. 'Rosa'. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1974. Przegląd Geofizyczny 20: 348-349.
 19. Gębczyńska Z. 1975. Skład naturalnego pokarmu nornicy rudej, Clethrionomys glareolus /Schreber, 1780/ w grądzie Puszczy Białowieskiej. XI Zjazd PTZool, Białystok, 15-18 września 1975r.
 20. Gębczyńska Z. 1975. Sprawozdanie z VII konferencji grupy tematycznej: 'Wpływ populacji dużych ssaków roślinożernych na funkcjonowanie ekosystemów leśnych' /Sękocin pod Warszawą, 17-19 III 1975r/. Wiadomości Ekologiczne 21
 21. Buchalczyk T, Ruprecht AL. 1975. Tchórz stepowy, Mustela eversmanni Lesson, 1927 - nowy ssak w faunie Polski. Przegląd Zoologiczny 19: 84-91.
 22. Olszewski JL. 1975. Tragedii na zboczu było więcej. Panorama 11: 4
 23. Gębczyński M. 1975. Uwagi o trzech książkach z dziedziny termoregulacji. Kosmos, Ser. A 6: 610-613.
 24. Borowski S. 1975. Zapas żeru pędowego w borach i grądach Puszczy Białowieskiej. XI Zjazd PTZol., Białystok, 15-18 września 1975, streszczenie referatów: 12-13. XI Zjazd PTZol., Białystok, 15-18 września 1975, streszczenie referatów 62A: 12-13.
 25. Ruprecht AL. 1975. Zbiór nietoperzy I.K. Tarnaniego z Puław w kolekcjach Muzeum Instytutu Zoologicznego AN ZSRR w Leningradzie. Przegląd Zoologiczny 19: 356-360.
 26. Krasińska M. 1975. Żubronie. Człowiek i Nauka: 195-212.

Książki

 1. Grodziński W, Pucek Z. 1975. The role of large herbivore mammals in woodland ecosystems. Polish Ecological Studies. PWN, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z, Lowe PW. 1975. Age criteria in small mammals. W: Small Mammals: their productivity and population dynamicsIntern. Biol. Programme, 5.Red. Golley FB, Petrusewicz K, Ryszkowski L. Cambridge University Press, Cambridge: 55-72.
 2. Pucek Z, Bobek B, Łabudzki L, Miłkowski L, Morow K, Tomek A. 1975. Estimates of density and number of Ungulates. W: The role of large herbivore mammals in woodland ecosystems.Red. Grodziński W, Pucek Z. Warszawa 1: 121-135.
 3. Raczyński J. 1975. Progress in breeding European bison in captivity. W: Breeding endangered species in captivity.Red. Martin, R. D.. Academic Press, London: 253-262.
 4. Drożdż A, Weiner J, Gębczyńska Z, Krasińska M. 1975. Some bioenergetic parameters of wild ruminants. W: The role of large herbivore mammals in woodland ecosystems.Red. Grodziński W, Pucek Z.: 85-101.
 5. Pucek Z, Ryszkowski L. 1975. Working group on small mammals. W: Polish participation in the International Biological Programme, 1964-1973. Polish Acad. Sci., Polish Natl. Committee for IBP,: 105-158.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1975. Odruch zanurzenia u człowieka. Wszechświat 7-8 (2141-42)(214): 207.
 2. Pucek Z. 1975. Recenzja: Bil Gilbert: Chulo. Alfred A. Knop, New York, 1973, pp. XVIII+X+290. Wszechświat 10 (2144): 266-267.
 3. Pucek Z. 1975. Recenzja: M. M. Meagher: The bison of Yellowstone National Park. Bizon Parku Narodowego Yellowstone. National Park Service, Scientific Monograph Series No. 1:1-161 + XVIpp. Printing Office, Washington, 1973. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 31 (5): 80-82.
 4. Pucek Z. 1975. Recenzja: T. McHugh: The time of bufflo. alfred A. Knopt, New Your, 1972, XXIV+XXV+339pp. Acta Theriologica 20: 236-236.
 5. Pucek Z. 1975. Sprawozdanie z działalności Białowieskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w okresie 31 VIII 1969 - 30 IX 1972. Przegląd Zoologczny 19 (1): 124-124.
 6. Pucek Z. 1975. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej PTZool. w okresie od września 1969 do września 1972. Przegląd Zoologczny 19 (1): 121-122.
 7. Krasińska M. 1975. Żubrzy mezalians. Przyroda polska 12: 12-13.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści