Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Gębczyńska Z, Kowalczyk J, Krasińska M, Ziołecka A.. 1974. A comparison of the digestibility of nutrients by European bison and cattle. Acta Theriologica 19: 283-289.
 2. Ruprecht AL. 1974. Craniometric variations in Central European populations of Ondatra zibethica /Linnaeus, 1766/. Acta Theriologica 19: 463-507.
 3. Olszewski JL. 1974. Czechosłowacka Konferencja Bioklimatologiczna, 29-31 X 1973r. Przegląd Geograficzny 46: 811-814.
 4. Raczyński J. 1974. Die Gestaltung des Bestandsgrösse der Hasenpopulation nach einem mehrjärigen Zyklus. XIth International Congress of Game Biologists, 187-190, Stockholm. Acta Microbiol pol , Warszawa 11
 5. Fedyk A. 1974. Gross body composition in the postnatal development of the bank vole. I. Growth under laboratory conditions. Acta Theriologica 19: 381-401.
 6. Fedyk A. 1974. Gross body composition in the postnatal development of the bank vole. II. Differentiation of seasonal generations. Acta Theriologica 19: 403-427.
 7. Fedyk A. 1974. Gross body composition in the postnatal development of the bank vole. III. Estimating age. Acta Theriologica 19: 429-440.
 8. Gębczyńska Z. 1974. Konferencja na temat: 'Metody badania zasobności runa leśnego' /Białowieża, 8 V 1973/. Wiadomości Ekologiczne 20: 80-82.
 9. Ruprecht AL. 1974. Na tropach wymarłych ssaków. Gazeta Białostocka 102: 8-9.
 10. Raczyński J. 1974. Na żubrzym tropie. Gazeta Białostocka 277
 11. Wołk E. 1974. O roli wilka w biocenozach. Łowiec Polski 7
 12. Sysa P, Fedyk S, Wołk E. 1974. Ocena kariotypu żubra, bydła domowego i żubroni. Biuletyn V Zjazdu Polsk. Tow. Nauk Weteryn., Olsztyn, 12-14 IX 1974. Kosmos A 5
 13. Olszewski JL. 1974. Ochładzanie w środowisku leśnym i poza lasem. Folia Forestalia Polonica S. A. 21: 25-42.
 14. Olszewski JL. 1974. Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów /Warszawa-Ursynów, 13-15 IX 1973r/. Wiadomości Ekologiczne 20: 178-180.
 15. Dryden GL, Gębczyński M, Douglas EL. 1974. Oxygen consumption by nursling and adult musk shrews. Acta Theriologica 19: 453-461.
 16. Ruprecht AL. 1974. Reakcja kuny na atrapę jaja kurzego. Wszechświat 9: 243
 17. Raczyński J. 1974. Recenzja: 'Buch der Hege. Band I: Haarwild'. H. Stubbe (ed.)1-448. "Buch der Hege. Band II: Federwild" H. Stubbe (ed.). 1-227. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin. Berlin 1973. Acta Theriologica 19: 402
 18. Wołk E. 1974. Recenzja: Korżujew P.A. 'Ewolucija, grawitacija, niewiesmost'. Izd. Nauka, Moskwa, 1971. Kosmos A 6: 629-630.
 19. Ruprecht AL. 1974. Sierpówka, Streptopelia decaocto /Frivaldsky, 1838/ lęgowym gatunkiem w Białowieży. Przegląd Zoologiczny 18: 397-399.
 20. Ruprecht AL. 1974. Śladami mamutów. Kontrasty 7: 40
 21. Olszewski JL. 1974. Sumy dzienne i miesięczne promieniowania całkowitego /cal.cm kwadrat./. Białowieża 1971. Promieniowanie Słoneczne: 137
 22. Olszewski JL. 1974. Sumy dzienne, miesięczne i roczne promieniowania całkowitego. Białowieża 1961-1970. Promieniowanie Słoneczne: 291-301.
 23. Olszewski JL. 1974. Sympozjum Biometeorologii Sportu i Turystyki w Poznaniu. Wszechświat 12: 328
 24. Olszewski JL. 1974. Sympozjum na temat: Badania struktury bilansu wodnego ekosystemów /Moskwa-Kursk, 9-14 VII 1973r/. Wiadomości Ekologiczne 20: 160-161.
 25. Raczyński J, Ruprecht AL. 1974. The effect of digestion on the osteological composition of owl pellets. Acta Ornithologica 14: 25-38.
 26. Ruprecht AL. 1974. The occurrence of Myotis brandtii /Eversmann, 1845/ in Poland. Acta Theriologica 19: 81-90.
 27. Malzahn E. 1974. Tissue metabolism in the common shrew and the bank vole. Acta Theriologica 19: 301-314.
 28. Kossak S. 1974. V Konferencja Koordynacyjna Grupy Technicznej 'Wpływ ssaków roślinożernych na produktywność różnych typów lasu'. Wiadomości Ekologiczne 20: 64-68.
 29. Gębczyński M. 1974. Variation and physiological characteristics of species, using shrews as an example. Symp. Theriol. 2: 53-59.
 30. Wołk E. 1974. Variations in the hematological parameters of shrews. Acta Theriologica 19: 315-346.
 31. Olszewski JL. 1974. Wind velocity in andeciduous forest stand and in an unwooded area. Ekologia Polska 22: 223-235.
 32. Borowski S, Vuurve T. 1974. Wpływ spałowania na przyrosty wysokości dębu i jesionu. Sylwan 2: 1-7.
 33. Raczyński J. 1974. Żubr na ulicach Białowieży. Gazeta Białostocka 345

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Buchalczyk A, Krasińska M. 1974. Inne gryzonie laboratoryjne. W: Zwierzęta Laboratoryjne. Hodowla i użytkowanie.Red. Krzanowska H, Prejbisch J, Korda P. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 136-147.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1974. Kształcenie dla nauki. Życie Warszawy (dod. Życie i Nowoczesność, 2-3 stycznia 1974) 160: 4.
 2. Pucek Z. 1974. Recenzja: J. Olert: Cytologisch-morphologische Untersuchungen an der Waldspitzmaus (Sorex araneus Linne' 1758) und der schabrackenspitzmaus (Sorex gemellus Ott 1968) (Mammalia - Insectivora). Veroffentl. Univ. Insbruck 76, 73pp, 1973 . Acta Theriologica 19: 258-258.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści