Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Jezierski W, Pielowski Z, Raczyński J, Szaniawski A. 1973. Aktualne kierunki hodowli zajęcy. Łowiec Polski 20: 5-6.
 2. Malzahn E. 1973. Badanie procesów krystalizacji podczas zamrażania obiektów biologicznych /streszcz./. Kosmos A 6: 648-650.
 3. Malzahn E. 1973. Biofizyka a mechanizm efektu radiacji /streszcz./. Kosmos A 4: 407-409.
 4. Malzahn E. 1973. Chemiluminescencja związana z utlenianiem lipidów w błonach biologicznych /streszcz./. Kosmos A 4: 412-414.
 5. Kossak S. 1973. Czwarta Polsko - Radziecka Konferencja na temat restytucji żubra. Wszechświat 1: 27-28.
 6. Olszewski JL. 1973. Ekologiczne aspekty chemizacji - Sympozjum Ogólnopolskie w Łodzi. Wszechświat 2: 55-56.
 7. Gębczyńska Z. 1973. III konferencja koordynacyjna grupy tematycznej: 'Wpływ ssaków roślinożernych na produktywność różnych typów lasu' /Kraków, 11-12 IV 1972r/. Wiadomości Ekologiczne 19: 74-77.
 8. Olszewski JL. 1973. Klimat Północno-Wschodniej Polski w ujęciu kompleksowym. Prace i Studia IG UW, Klimatologia 6: 135-161.
 9. Kossak S. 1973. Konferencja na temat: 'Wpływ ssaków kopytnych na produktywność różnych typów lasu'. Wiadomości Ekologiczne 19: 395-398.
 10. Malzahn E. 1973. Metoda szybkiego różnicowania mikroorganizmów przy pomocy rejestracji ich fotoluminescencji /streszcz./. Kosmos A 6: 646-647.
 11. Malzahn E. 1973. Niektóre problemy współczesnej biofizyki w świetle pomiarów termicznych /streszcz./. Kosmos A 4: 409-412.
 12. Malzahn E. 1973. O możliwości aktywacji konformacyjnej kompleksu enzym-substrat aldolazy przez promieniowanie UV /streszcz./. Kosmos A 4: 414-416.
 13. Ruprecht AL. 1973. O rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Erinaceus Linnaeus, 1758 w Polsce. Przegląd Zoologiczny 17: 81-86.
 14. Pietrzykowski W, Krasińska M. 1973. Ocena techniczna skór mieszańców żubra z bydłem domowym. Przegląd Skórzany 2: 9-12.
 15. Olszewski JL. 1973. Ochładzanie w środowisku leśnym i poza lasem. Problemy Uzdrowiskowe 6: 87-89.
 16. Olszewski JL. 1973. Ogólnopolski Zjazd Agrometeoprologów /Puławy, 14-16 XI 1972r/. Wiadomości Ekologiczne 19: 209-212.
 17. Pucek M. 1973. Polish Theriological Bibliography, 1972-1973. Acta Theriologica 18: 493-513.
 18. Olszewski JL. 1973. Prędkość wiatru w środowisku leśnym i poza lasem. XI Zjazd Agrometeorologów w Puławach 14-16 września 1972 r. Materiały XI-go Zjazdu Agrometeorologów w Puławach, R/66/: 193. Puławy 1973.
 19. Gębczyński M. 1973. Recenzja - V.N. Bolshakov: 'Puti prosposoblenija melkih mlekopitajŚśćih k gornym uslovijam. Acta Theriologica 18: 166
 20. Olszewski JL. 1973. Recenzja: Chmielewski H. 'Zastosowanie układu SI w technice'. Warszawa, Wydawnictwo MON, 1972. Wszechświat 3: 76-77.
 21. Olszewski JL. 1973. Recenzja: Kaczmarek Z. 'Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii'. Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1970. Wszechświat 2: 53-54.
 22. Olszewski JL. 1973. Recenzja: Więcko E. 'Puszcza Białowieska'. Warszawa, PWN, 1972. Czasopismo Geograficzne 44: 105-107.
 23. Kossak S. 1973. Sounds emitted by the fish Hemichromis bimaculatus Gill, depending on light intensity. Zeszyty Naukowe U. J., Pr. Zool. 24: 143-159.
 24. Pucek M. 1973. Variability of fat and water content in two rodent species. Acta Theriologica 18: 57-80.
 25. Borowski S. 1973. Variations in coat and colour in representatives of the genera Sorex L. and Neomys Kaup. Acta Theriologica 18: 247-279.
 26. Malzahn E. 1973. Wpływ niektórych czynników fizyko-chemicznych na intensywność ultrasłabego promieniowania roślin /streszcz./. Kosmos A 6: 647-648.
 27. Malzahn E. 1973. Wpływ pola elektromagnetycznego na właściwości koagulacyjne i fibrynolityczne krwi /streszcz./. Kosmos A 6: 645-646.
 28. Malzahn E. 1973. Wpływ pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości na zawartość metali i metalproteidów w organach i tkankach zwierząt /streszcz./. Kosmos A 5: 516-517.
 29. Gębczyński M. 1973. Zanieczyszczenie środowiska przez metale toksyczne - recenzja książki A. Tucker 'The toxic metals'. Kosmos A 4: 391-392.
 30. Ruprecht AL. 1973. Zmienność kraniometryczna środkowoeuropejskich populacji Ondatra zibetica /Linnaeus 1766/. Autoreferat pracy doktorskiej.
 31. Raczyński J. 1973. Żubr - polski sukces. Przyroda Polska 9: 6-7.
 32. Wołk K. 1973. Zwiedzając Muzeum Instytutu Zoologicznego w Leningradzie. Przegląd Zoologiczny 17: 389-394.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Krasińska M. 1973. Białowieskie żubronie. Kontrasty 9: 34-35.
 2. Pucek Z. 1973. Stan i perspektywy rozwoju teriologii w Polsce. Przegląd Zoologiczny 17: 329-339.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści