Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Raczyński J. 1972. ...Nigdy nie podniesie na niego broni. Konfrontacje 11: 6-7.
 2. Ruprecht AL. 1972. A case of hypertrophy of tuberculum musculare in Bison bonsus /Linnaeus, 1758/. Acta Theriologica 17: 493-498.
 3. Raczyński J. 1972. Aktualny stan i perspektywy ochrony i hodowli żubra w Polsce na tle tendencji światowych. Biul. Sekcji. Ogr. Zool. P T Zool.: 1-14.
 4. Malzahn E. 1972. Chmiluminescencja struktur komórkowych podczas indukowanej kancerogenezy /streszcz./. Kosmos A 3: 304-306.
 5. Fedyk S, Ivanitskaya EY. 1972. Chromosomes of Siberian shrews. Acta Theriologica 17: 475-492.
 6. Fedyk S, Ivanitskaya EY. 1972. Chromosomes of the Siberian mole /Talpa altaica Nikolsky, 1883/. Acta Theriologica 17: 496-497.
 7. Ruprecht AL. 1972. Correlation structure of skull dimensions in European hedgehogs. Acta Theriologica 17: 419-442.
 8. Olszewski JL. 1972. Estimation of cooling power in a deciduous forest stand. Ekologia Polska 20: 463-477.
 9. Gębczyńska Z, Krasińska M. 1972. Food preferences and requirements of the European bison. Acta Theriologica 17: 105-117.
 10. Kossak S. 1972. Głosy ryb i ich biologiczne znaczenie. Przegląd Zoologiczny 16: 209-212.
 11. Olszewski JL. 1972. Jeden, czy wiele ośrodków wczasowych? Perspektywy 42: 38
 12. Olszewski JL. 1972. Klasy pogody w północno-wschodniej Polsce. III Krtajowy Sympozjon Biometeorologii Sportu, Poznań 16-17 stycznia 1970. Monografie, Podręczniki, Skrypty WSWF w Poznaniu, Seria: Monografie nr 40: 591-608. Seria Monografie 40: 591-608.
 13. Gębczyńska Z. 1972. Konferencja na temat wpływu ssaków roślinożernych na produktywność różnych typów lasu /Warszawa, 5-6 X 1971r./. Wiadomości Ekologiczne 18: 305-310.
 14. Gębczyński M, Górecki A, Drożdż A. 1972. Metabolism, food assimilation and bioenergetics of three species of dormice /Gliridae/. Acta Theriologica 17: 271-294.
 15. Gębczyńska Z. 1972. Metody oceny liczebności zwierzyny grubej - sprawozdanie z III konferencji grupy roboczej: 'Wpływ ssaków roślinożernych na produktywność różnych typów lasu'. Wiadomości Ekologiczne 18: 305-310.
 16. Borowski S, Kossak S. 1972. Naturalna preferencja pokarmowa żubrów. Postępy Restytucji Żubra 3
 17. Buchalczyk T. 1972. O nowy stosunek do drapieżników i niektórych szkodników łowieckich. Łowiec Polski: 6-7.
 18. Olszewski JL, Wójcik G. 1972. Ochładzanie bioklimatyczne w Białowieży. Czasopismo Geograficzne 43: 401-410.
 19. Wołk K. 1972. Pierwsza wystawa trofeów łowieckich z Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 16: 80-85.
 20. Pucek M. 1972. Polish Theriological Bibliography, 1971-1972. Acta Theriologica 17: 499-518.
 21. Olszewski JL. 1972. Recenzja: Dimitrov D.I. 'Klimatologia na Bulgaria'. Sofia, Nauka i Izkustvo, 1972. Przegląd Geofizyczny 17(25): 318-319.
 22. Olszewski JL. 1972. Recenzja: Kondracki J. 'Polska północno-wschodnia'. Warszawa, PWN, 1972. Kontrasty 5: 54
 23. Pucek Z. 1972. Rozprzestrzenianie się i stan ochrony bobra europejskiego na Białostocczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 28: 28-36.
 24. Buchalczyk A. 1972. Seasonal variations in the activity of shrews. Acta Theriologica 17: 221-243.
 25. Ruprecht AL. 1972. Stwierdzenie górniczka /Eromophila alpestris/ i rzepołucha /Acanthis flavirostris/ w pow. Hajnówka. Notatki Przyrodnicze 6: 33
 26. Wołk E. 1972. The blood leukocytes in the postnatal development of the root vole. Acta Theriologica 17: 25-32.
 27. Borowski S, Kossak S. 1972. The natural food preferences of the European bison in seasons free of snow cover. Acta Theriologica 17: 151-169.
 28. Raczyński J. 1972. Wpływ lisa na liczebność drobnej zwierzyny. Łowiec Polski 15: 4
 29. Borowski S, Kossak S. 1972. Wybiórczość pokarmowa żubra na wolności. Postępy Restytucji Żubra

Książki

 1. Raczyński J. 1972. Księga rodowodowa żubrów, 1965-69. .

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z, Gębczyńska Z. 1972. Sprawozdanie z działalności niektórych oddziałów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego za okres 1965-1969. Oddział Białostocki. Przegląd Zoologiczny 16(3): 352-352.
 2. Pucek Z. 1972. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej. Przegląd Zoologiczny 16(3): 348-350.
 3. Pucek Z. 1972. Sprawozdanie z walnych zebrań (zebrań sprawozdawczo-wyborczych) niektórych Sekcji Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Lublin, 24 IX 1969 r. i z działalności Sekcji za okres 1965-1969. Sekcja Teriologiczna. Przegląd Zoologiczny 16(3): 348-348.
 4. Pucek Z. 1972. Stan i perspektywy badań nad żubrem w Polsce. Postępy Restytucji Żubra 3.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści