Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Gębczyński M. 1971. Badania nad termoregulacją u drobnych ssaków /Micromammalia/. Mat. II Symp. Poświęcone Zagadn. Termoreg., 103-106, 1971. Zool Zh 72
 2. Buchalczyk T, Olszewski JL. 1971. Behavioural response of forest rodents against trap and bait. Acta Theriologica 16: 277-283.
 3. Pietrzykowski W, Krasińska M. 1971. Characteristic of the skin of European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 16: 505-512.
 4. Fedyk S, Sysa P. 1971. Chromosomes of European bison, domestic cattle and their hybrids. Acta Theriologica 16: 465-470.
 5. Ruprecht AL. 1971. Distribution of Myotis myotis /Borkhausen, 1797/ and representatives of the genus Plecotus /Geoffroy, 1818/ in Poland. Acta Theriologica 16: 95-104.
 6. Szulc M, Tropiło J, Krasińska M. 1971. Dressing percentage and utility value of the meat of European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 16: 483-504.
 7. Krasińska M. 1971. Hybridization of European bison with domestic cattle. Part VI. Acta Theriologica 16: 413-422.
 8. Gębczyńska Z, Gębczyński M. 1971. Insulating properties of the nest and social temperature regulation in Clethrionomys glareolus /Schreber/. Annales Zoologici Fennici 8: 104-108.
 9. Fedyk S, Fedyk A. 1971. Karyological analysis of representatives of the genus Plecotus Geoffroy, 1818 (Mammalia, Chiroptera). Caryologia 24: 483-492.
 10. Olszewski JL. 1971. Klimat północno-wschodniej Polski w ujęciu kompleksowym. Dokumentacja Geograficzna 6: 45-49.
 11. Gębczyńska Z, Gębczyński M. 1971. Lenght and weight of the alimentary tract of the Root vole. Acta Theriologica 16: 359-369.
 12. Buchalczyk A, Krasińska M, Wołk E. 1971. Morphological blood indices in hybrids of European bison and domestic casttle. Acta Theriologica 16: 439-447.
 13. Pytel S, Krasińska M. 1971. Morphology of the stomach and intestines in hybrids of European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 16: 471-481.
 14. Gębczyńska Z. 1971. Norniki jako zwierzęta laboratoryjne. V. Microtus gregalis /Pallas, 1779/. Zwierzęta Laboratoryjne 9: 64-88.
 15. Ruprecht AL. 1971. O składzie pokarmu płomykówki /Tyto alba guttata/ z Nieszawy /woj. bydgoskie/. Przyroda Polski Zachodniej, Poznań 9: 72-78.
 16. Gębczyńska Z. 1971. Ocena zasobności siedlisk a zapotrzebowanie pokarmowe kopytnych - sprawozdanie z konferencji roboczej. Wiadomości Ekologiczne 17: 207-212.
 17. Gębczyński M. 1971. Oxygen consumption in starving shrews. Acta Theriologica 16: 288-292.
 18. Pucek M. 1971. Polish Theriological Bibliography, 1970-1971. Acta Theriologica 16: 513-530.
 19. Olszewski JL. 1971. Porównanie mikroklimatu domków lęgowych. Wiadomości Ekologiczne 17: 164-169.
 20. Krasińska M. 1971. Postnatal development of B1 hybrids of European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 16: 423-438.
 21. Caboń-Raczyńska K. 1971. Problem 'zające - sady' w świetle doświadczeń zagranicznych. Łowiec Polski 7: 12
 22. Pucek Z, Olszewski JL. 1971. Results of extended removal catches of rodents. Annales Zoologici Fennici 8: 37-44.
 23. Fedyk A. 1971. Social thermoregulation in Apodemus flavicollis /Melchior, 1834/. Acta Theriologica 16: 221-229.
 24. Dżułyńska J, Pucek M, Walkowiak H. 1971. Studies on serum glycoproteins in voles during the growth period. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II 19: 101-105.
 25. Fedyk S, Krasińska M. 1971. Studies on the spermatogenesis in European bison and domestic cattle hybrids. Acta Theriologica 16: 449-464.
 26. Gębczyński M. 1971. Sympozjum na temat: 'Adaptacja organizmu człowieka i zwierząt do skrajnych, naturalnych warunków środowiska' /Nowosybirsk, ZSSR, 12-17 X 1970r/. Wiadomości Ekologiczne 17: 205-207.
 27. Ruprecht AL. 1971. Słoń leśny /Palaeloxodon antiquus/ w północno-wschodniej Polsce. Folia Quaternaria 37: 19-21.
 28. Fedyk A, Ruprecht AL. 1971. Taksonomiczna wartość pomiarów M1 u Microtus agrestis /Linnaeus, 1761/ i Microtus arvalis /Pallas, 1779/. Acta Theriologica 16: 408-412.
 29. Ruprecht AL. 1971. Taxonomic value of mandible maesurements in Soricidae /Insectivora/. Acta Theriologica 16: 341-357.
 30. Ruprecht AL. 1971. The morphological variability of the Passer domesticus /L./ skull in postnatal development. Tłumaczenie angielskie pracy z Acta Orn., 11, 2: 27-44, 1968, wydane przez Biuro Współpracy z Zagranicą w Warszawie, pp. 23-36. Medycyna Weterynaryjna 21
 31. Gębczyński M. 1971. The rate of metabolism of the Lesser shrew. Acta Theriologica 16: 329-339.
 32. Fedyk S. 1971. Zagadnienia kariosystematyki ssaków. Przegląd Zoologiczny 15: 246-253.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1971. Prawda o bobrach na kanale Augustowskim. Gazeta Białostocka. Magazyn 36 (6110), z dnia 6.II.1971(6110).
 2. Pucek Z. 1971. Recenzja: P. B. Jurgenson. Ochotniči zveri i pticy (prikladnaja ekologija) [Ssaki i ptaki łowne (ekologia stosowana)]. Wyd. "Lesnaja promyšlennost", Moskwa 1968. Przegląd Zoologiczny 15(2): 208-208.
 3. Krasińska M. 1971. Zastosowanie pasz standardowych w żywieniu norników. Zwierzęta Laboratoryjne ?: 89-96.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści