Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Fedyk S. 1970. Aberracje chromosomowe u ssaków i ich znaczenie w ewolucji kariotypu. Mater. Konf. Nauk. 'Anomalie chromosomów autosomalnych'. Białystok 5-6 VI 1970. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14
 2. Fedyk A. 1970. Badania podstawowych składników ciała ssaków. Wiadomości Ekologiczne 16: 168-178.
 3. Pucek M. 1970. Bibliografia Polskiego Piśminnictwa Leśnego /recenzja/. Sylwan 154: 77-79.
 4. Gębczyńska Z. 1970. Bioenergetics of a Root vole population. Acta Theriologica 15: 33-66.
 5. Ruprecht AL. 1970. Borowiec olbrzymi, Nyctalus lasiopterus /Schreber, 1780/ - nowy ssak w faunie Polski. Acta Theriologica 15: 370-372.
 6. Fedyk S. 1970. Chromosomes of Microtus /Stenocranius/ gregalis major /Ognev 1923/ and phylogenetic connections between sub-arctic representatives of the genus Microtus Schrank, 1798. Acta Theriologica 15: 143-152.
 7. Pucek M. 1970. Czy ssaki są jadowite? Wiedza i Życie 6: 72-75.
 8. Gębczyński M. 1970. Development of temperature regulation in the fat dormouse. Acta Theriologica 15: 357-360.
 9. Caboń-Raczyńska K, Ruprecht AL. 1970. Distribution of the relative density of Microtus arvalis Pallas, 1779 in Poland and based on analysis of owl pellets. EPPO Publ., Ser. A 58: 81-85.
 10. Krasińska M. 1970. Działanie trankwiliny na hybrydy żubra z bydłem domowym. Medyvcyna Weterynaryjna 26: 362-364.
 11. Wołk E. 1970. Erythrocytes, haemoglobin and haematocrit in the postnatal development of the root vole. Acta Theriologica 15: 283-293.
 12. Pucek M. 1970. Jadowitość u ssaków. Mec., str.4, Audycja Międzynarodowego Uniwersytetu Radiowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 11
 13. Fedyk A, Fedyk S. 1970. Karyotypes of some species of vespertilionid bats from Poland. Acta Theriologica 15: 295-302.
 14. Fedyk A, Fedyk S. 1970. Nowe dane na temat kariotypów nietoperzy z rodziny Vespertilionidae. Materiały Konferencji Naukowej 'Anomalie chromosomów autosomalnych ' Białystok, 5-6 VI 1970 p. 187-188. Łowiec Polski
 15. Czarnowski M, Olszewski JL. 1970. Number and spacing of rainfall-gauges in a deciduous forest stand. Oikos 21: 48-51.
 16. Buchalczyk T, Gębczyńska Z, Pucek Z. 1970. Number of Microtus oeconomus and its noxiousness in forest plantations. EPPO, Publ. A 58: 95-99.
 17. Ruprecht AL. 1970. O metodach preparowania. Biologia w szkole 2: 38-43.
 18. Pucek M. 1970. Polish Theriological Bibliography, 1969-1970. Acta Theriologica 15: 529-543.
 19. Pucek Z, Ryszkowski L. 1970. Polskie badania nad produktywnością drobnych ssaków. Kosmos A 19, 2: 197-213.
 20. Olszewski JL. 1970. Pomiar ochładzania w drewnianej skrzynce lęgowej. Wiadomości Ekologiczne 16: 82-86.
 21. Gębczyński M. 1970. Poveden›eskaja termoregulacija u melkich gryzunov. Sb. Termoregulacja, adaptacja k chlodu - Mat. symp.: 43-52, 1970. Biological Conservation 43
 22. Jezierski W, Pielowski Z, Raczyński J, Szaniawski A. 1970. Problemy nowej gospodarki populacjami zająca. Łowiec Polski 10: 4-5.
 23. Gębczyński M. 1970. Recenzja - I.A. Shilov: 'Regulacja teploobmena u ptic /ekologo-fizjologiceskij ocerk/ Moskva, 1968. Przegląd Zoologiczny 14: 262-263.
 24. Pucek Z. 1970. Seasonal and age changes in shrews as an adaptative process. Symp. Zool. Soc. Lond. 26: 189-207.
 25. Aulak W. 1970. Small mammal communities of the Bialowieza National Park. Acta Theriologica 15: 465-515.
 26. Kostelecka-Myrcha A, Gębczyński M, Myrcha A. 1970. Some morphological and physiological parameters of mountain and lowland populations of the bank vole. Acta Theriologica 15: 133-142.
 27. Bujalska G, Gębczyńska Z. 1970. Sprawozdanie z III Sympozjum Grupy Roboczej 'Drobne Ssaki' - Międzynarodowego Programu Biologicznego. Kosmos: 453-456.
 28. Aulak W. 1970. Studies on herb layer production in the Circaeo-alnetum Oberd. 1953 association. Ekologia Polska Ser. B 18: 411-427.
 29. Wołk E. 1970. The effect of handing on the blood indices of the pine vole, Pitymys subterraneus. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II
 30. Bujalska-Grüm G, Gębczyńska Z. 1970. trzecie Sympozjum na temat: 'Produktywność populacji ssaków'. Small Mammal Newsletters 4: 8-23.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Krasińska M, Pucek Z. 1970. Stan badań nad hybrydami żubra z bydłem domowym. W: Postępy restytucji żubra 2. 2: 281-290.
 2. Pucek Z. 1970. Stan i potrzeby badań naukowych nad żubrem. 2: 123-147.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1970. August /Gustaw/ Dehnel. Folia biologica 18: 2.
 2. Pucek Z. 1970. Konferencja poświęcona ekologii i szkodliwości gryzoni. Kosmos A 19, 4 (105)(1): 456-459.
 3. Pucek Z. 1970. Niezwykłe przykłady zmienności u ssaków. Mcs., str. 9. Audycja Międzynar. Uniwersytetu Radiowego..
 4. Buchalczyk A, Krasińska M. 1970. Nowe gatunki zwierząt laboratoryjnych. Hodowca drobnego inwentarza 7-8: 27-28.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści