Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wołk E. 1969. Body weight and daily food intake in captive shrews. Acta Theriologica 14: 35-47.
 2. Gębczyński M. 1969. Dlaczego 37 stopni C? Wszechświat 7-8: 208-209.
 3. Gębczyński M. 1969. Ekologiczne aspekty kształtowania się stałocieplności /streszcz./. Kosmos, ser. A 2: 181-183.
 4. Wołk K. 1969. Factors affecting seal population levels in the Southern Baltic Sea. Säugetierkundliche Mitteilungen 17: 155-158.
 5. Ruprecht AL. 1969. Kopalne szczątki ssaków z terenu Białostocczyzny. Rocznik Białostocki 9: 335-348.
 6. Wołk K. 1969. Migracyjny charakter bałtyckiej populacji morswina, Phocoena phocoena /L./. Przegląd Zoologiczny 13: 349-351.
 7. Pucek M. 1969. Neomys anomalus Cabrera, 1907 - a venomous mammal. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II 9: 569-574.
 8. Gębczyńska Z. 1969. Nornik północny- Microtus oeconomus /Pallas, 1776/ szkodnik upraw leśnych. Sylwan 4: 57-60.
 9. Pucek Z. 1969. Norniki jako zwierzęta laboratoryjne. I. Wstęp: program badań, warunki hodowli. Zwierzęta Laboratoryjne 7: 7-13.
 10. Gębczyńska Z. 1969. Norniki jako zwierzęta laboratoryjne. II. Leming stepowy, Lagurus lagurus /Pallas, 1773/. Zwierzęta Laboratoryjne 7
 11. Gębczyńska Z, Buchalczyk A. 1969. Norniki jako zwierzęta laboratoryjne. III. Nornik północny, Microtus oeconomus /Pallas, 1776/. Zwierzęta Laboratoryjne 7
 12. Buchalczyk A. 1969. Norniki jako zwierzęta laboratoryjne.IV. Nornica ruda, Clethrionomys glareolus /schreber, 1780/. Zwierzęta Laboratoryjne 7
 13. Gębczyński M. 1969. O termoregulacji etologicznej. Kosmos, ser. A 4: 387-392.
 14. Fedyk A, Olszewski JL. 1969. On measurementes of temperature for bioenergetic purposes. Small Mammal Newsletter 2: 54-60.
 15. Pucek M. 1969. Polish Bibliography for IBP Small Mammal Programme. Small Mammal Newsletters 3: 3-31.
 16. Pucek Z, Ryszkowski L. 1969. Polish studies of the productivity of small mammals populations. Small Mammal Newsletters 3: 75-104.
 17. Pucek M. 1969. Polish Theriological Bibliography, 1968-1969. Acta Theriologica 14: 483-497.
 18. Gębczyński M. 1969. Recenzja książki - N.I. Kalabukhov 'Periodiceskie /sezonnye i godicnye/ izmenenija v organizme gryzunov, ih priciny i posledstvija. Acta Theriologica 14: 498-499.
 19. Gębczyński M. 1969. Recenzja książki Smirnowa P.K. - Ekologo-fizjologiceskie issledovanoe nekotoryh vidov gryzunov - Izd. Nauka, Leningrad, 1968. Ekologia Polska, ser. B. 15: 277-278.
 20. Gębczyński M. 1969. Social regulation of body temperature in the bank vole. Acta Theriologica 14: 427-440.
 21. Ruprecht AL. 1969. Taxonomic value of mandible measurements in the genus Plecotus Geoffroy, 1818. Acta Theriologica 14: 63-68.
 22. Krasińska M. 1969. The postnatal development of F1 hybrids of the European bison and domestic cattle. Acta Theriologica 14: 69-117.
 23. Pucek Z. 1969. Trap response and estimation of numbers of shrews in removal catches. Acta Theriologica 14: 403-426.
 24. Krasińska M. 1969. Variation of hemoglobin in cattle-bison crosses. Hereditas 62: 185-192.
 25. Krasiński ZA, Raczyński J. 1969. Z badań nad rozmnażaniem się żubrów w polskich rezerwatach hodowlanych i na wolności w Puszczy Białowieskiej. [Observations on the reproductions of European bison in the Polish breeding reserves and in the wild state in the Białowieża Primeval Forest. Postępy Restytucji Żubra 2: 205-232.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Gębczyński M. 1969. Daily heat losses in commao shrew /Soricidae/ in different season. W: The cytogenetics of the Sorex araneus group and related topics.Red. Hausser J. Mém. Soc. vaud. Sc. nat., Lausanne 19: 379-400.
 2. Pucek Z, Ryszkowski L, Zejda J. 1969. Estimation of average length of life in bank vole, Clethrionomys glareolus (Schreber 1780). W: Energy flow through small mammal populations.Red. Petrusewicz K, Ryszkowski L. PWN, Warszawa: 187-201.
 3. Gębczyńska Z. 1969. Some parameters of Microtus oeconomus /Pallas, 1776/ energetics. 6: 123-125.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1969. Czy żubr trafi na nasze stoły? Gazeta Białostocka. Magazyn 69 (5476) 22-23.III.1969(5476).
 2. Pucek Z. 1969. Recenzja: F. B. Golley & H. K. Buechner (Eds). A practical guide to the study of the productivity of large herbivores. IBP Handbook No. 7, Blackwell Sc Publ. Oxford and Edinburgh, 1968, XII, 308pp. Acta Theriologica 14: 426-426.
 3. Pucek Z. 1969. Łoś i ryjówka. Życie Warszawy 26 nr 277(8122) 20.XI.1969.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści