Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wołk E. 1968. Awifauna jeziora Ostrowo w powiecie Kamień Pomorski. Notatki Ornitologiczne 9: 69-77.
 2. Borowski S. 1968. Co jedzą żubry? Gazeta Białostocka. Magazyn 77
 3. Gębczyński M. 1968. Czy świat będzie głodować? Gazeta Białostocka. Magazyn 71
 4. Olszewski JL. 1968. Czy w Puszczy Białowieskiej jest najzimniej? Gazeta Białostocka, Magazyn 106: 7
 5. Wołk K. 1968. Dioramy ornitologiczne Muzeum Przyrodniczego w Budapeszcie. Przegląd Zoologiczny 12: 234-237.
 6. Wołk K. 1968. Dzieżba czarnoczelna, Lanius minor /Gmel./, na wschodzie woj. lubelskiego. Przegląd Zoologiczny 12: 306-308.
 7. Buchalczyk T, Pucek Z. 1968. Estimation of the numbers of Microtus oeconomus using the Standard-Minimum method. Acta Theriologica 13: 461-482.
 8. Borowski S. 1968. II. Przegląd fauny Puszczy. 2. Ptaki. Park Narodowy Puszczy Białowieskiej. s. 143-150, Warszawa 1968. Acta Theriologica 16
 9. Borowski S, Okołów C. 1968. II. Przegląd fauny Puszczy. 3. Gady, płazy, ryby i smoczkouste. Park Narodowy Puszczy Białowieskiej s. 150-152, Warszawa 1968. Kosmos, ser A 4
 10. Pucek M. 1968. Jadowite ssaki. Gazeta Białostocka. Magazyn 94
 11. Wołk K. 1968. Lęg mieszany mew, Larus canus /L./ i L. ridibundus /L./, nad jeziorem Miedwie. Przegląd Zoologiczny 12: 305-306.
 12. Buchalczyk A. 1968. Nie tylko biała mysz... Gazeta Białostocka. Magazyn 112: 7
 13. Wołk E. 1968. Niebezpieczeństwo chorób odzwierzęcych w pracy zoologa. Przegląd Zoologiczny 12: 40-44.
 14. Pucek M. 1968. Polish Theriological Bibliography, 1967-1968. Acta Theriologica 13: 559-576.
 15. Ruprecht AL. 1968. Possibilities of working out and applying skull ossification patterns in investigations on the age structure of Passer montanus /L./ populations. Int. Studies on Sparrows 2: 81-83.
 16. Czarnowski M, Olszewski JL. 1968. Rainfall interception by a foresr canopy. Oikos 19: 345-350.
 17. Ruprecht AL. 1968. Recenzja: Lauri Siivonen 'Pohjolan nisäkkäät / Mammals of Northern Europe/'. Helsingissä kustannusosakeyhtiö Otava. Helsinki, 1967. Przegląd Zoologiczny 12: 443
 18. Olszewski JL. 1968. Role of uprooted trees in the movements of rodents in forest. Oikos 19: 99-104.
 19. Ruprecht AL. 1968. Śladami tura i słonia stepowego. Gazeta Białostocka. Magazyn 100: 7
 20. Olszewski JL. 1968. Środowisko geograficzne puszczy. I. Klimat Puszczy. Park Narodowy W Puszczy Białowieskiej, s.: 39-46, Warszawa 1968. div. B, vol. 1, part II, chapter 2, sect. 3
 21. Borowski S, Okołów C. 1968. Świat zwierzęcy Puszczy. I. Ogólna charakterystyka fauny Puszczy. Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej: 130-132.
 22. Pucek Z, Zejda J. 1968. Technique for determining age in the red-backed vole, Clethrionomys glareolus /Schreber, 1780/. Small Mammal Newsletter 2: 51-60.
 23. Andrzejewski R, Borowski S, Olszewski JL. 1968. Ustalenie powierzchni chwytnika opadu organicznego w lesie liściastym. Sylwan 112: 55-58.
 24. Ruprecht AL. 1968. Zmienność morfologiczna czaszki wróbla domowego Passer domesticus /L./ w rozwoju postnatalnym. Acta Ornithologica 11: 27-43.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Pucek M. 1968. Chemistry and pharmacology of insectivore venoms. W: Venomous vertebrates.Red. Bücherl, W.. Acad. Press, London 22: 43-50.
 2. Pucek Z. 1968. II. Przegląd fauny Puszczy. 1. Ssaki. W: Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej.Red. Faliński JB. Państw. Wyd. Roln.i Leśne, Warszawa: 133-143.
 3. Pucek Z. 1968. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W: Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej.Red. Faliński JB. Państw. Wyd. Roln. I Leśne, Warszawa: 343-346.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Krasińska M. 1968. Nasze żubrokrowy. Gazeta Białostocka. Magazyn 61: 7.
 2. Pucek Z. 1968. Nietypowa wieś. Gazeta Białostocka. Magazyn 59 (5158) 9-10.III.1968(5158): 6.

Inne

 1. Krasińska M. 1968. Rozwój postnatalny hybrydów F1 żubra z bydłem domowym. Rozprawa doktorska. Wydział Weterynaryjny SGGW. : 1-32.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści