Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Ruprecht AL. 1967. A hybrid House Sparrow x Tree Sparrow. Bull. Brit. Orn. Cl. 85: 78-81.
 2. Ruprecht AL. 1967. Additional triangle on M2 in Microtus oeconomus /Pallas, 1776/. Acta Theriologica 12: 187-189.
 3. Raczyński J. 1967. Aktualny stan wiedzy o żubrze i potrzeba badań nad tym gatunkiem w Polsce - II. Sympozjum Sekcji Teriologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w Białowieży. Przegląd Zoologiczny 11: 192-196.
 4. Działoszyński LM, Fedyk S, Komoszyński M. 1967. Aktywność sulfatazy arylowej (sulfohydrolazy arylosiarczanów E.C. 3, 1.6.1.) w narządach indyka i gęsi. Wiadomości Ekologiczne 18: 29-30.
 5. Krasińska M. 1967. An immobilising cage for wisents and hybrids and cattle. Acta Theriologica 12: 477-479.
 6. Pucek M. 1967. Changes in the weight of some internal organs of micromammalia due to fixing. Acta Theriologica 12: 545-553.
 7. Myrcha A. 1967. Comparative studies on the morphology of the stomach in the Insectivora. Acta Theriologica 12: 223-244.
 8. Krasińska M. 1967. Crosses of wisent and domestic cattle. Part V. Acta Theriologica 12: 67-79.
 9. Gębczyński M. 1967. Daily heat losses in Common shrew /Soricidae/ in different seasons. Preprint - 4th Symposium on Energy Methabolism: 1-6, 1967.
 10. Wołk K. 1967. Dział przyrodniczy Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Przegląd Zoologiczny 11: 444-447.
 11. Gębczyńska Z. 1967. Energy budget of Microtus oeconomus Pallas, 1776 at different seasons. International Information Centre of Working Group on Small Mammals 3:7, Warsaw 1967. Wiadomości Ekologiczne 20
 12. Aulak W. 1967. Estimation of density of small mammals in the three forest habitats. International Information Centre of Working Group on Small Mammals 3: 16-17.
 13. Aulak W. 1967. Estimation of small mammal density in three forest biotopes. Ekologia Polska, ser. A. 15: 755-778.
 14. Borowski S, Krasiński ZA, Miłkowski L. 1967. Food and role of the European bison in forest ecosystems. Acta Theriologica 12: 367-376.
 15. Gębczyńska Z. 1967. Morphological variability of Lagurus lagurus /Pallas, 1773/ in laboratory conditions. Acta Theriologica 12: 533-543.
 16. Olszewski JL. 1967. O kompleksowej charakterystyce klimatu. Przegląd Geograficzny 39: 601-614.
 17. Wołk K. 1967. Obserwacje ornitofauny delty Wołczenicy w pow. Kamień Pomorski. Acta Ornithologica 10: 282-284.
 18. Głogowska J, Olszewski JL. 1967. Opad deszczu w lesie liściastym. Sylwan 111: 55-64.
 19. Pucek M. 1967. Polish Theriological Bibliography, 1966-1967. Acta Theriologica 12: 561-576.
 20. Wołk K. 1967. Preparatorzy przyczyniają się do niszczenia zwierząt chronionych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 23: 39-40.
 21. Olszewski JL. 1967. Recenzja: W.I. Witkiewicz 'Sielskochoziajstwiennaja Mietieorołogija' /Meteorologia Rolnicza/. Postępy Nauk Rolniczych 6: 147-148.
 22. Wołk K. 1967. Rekiny, Selachoidei, pojawiają się w Morzu Bałtyckim. Przegląd Zoologiczny 11: 147-149.
 23. Gębczyńska Z. 1967. Reproduction of Lagurus lagurus /Pallas, 1773/ in the laboratory. Acta Theriologica 12: 521-531.
 24. Kostelecka-Myrcha A, Myrcha A. 1967. Seasonal variability of the leukocyte count in the bank vole Clethrionomys glareolus /Schreber, 1870/. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II 15: 669-673.
 25. Wołk K. 1967. Terekia, Xenus cinereus /Güld./, w Polsce. Acta Ornithologica 10: 72-76.
 26. Olszewski JL, Woźniak A. 1967. Terminy występowania ekstremalnych i średnich temperatur powietrza w lesie liściastym. Ekologia Polska, Ser B 13: 265-271.
 27. Pucek Z. 1967. The most important problems for further studies on European bison. Acta theriologica 12: 495-501.
 28. Krasiński ZA, Raczyński J. 1967. The reproduction biology of European bison living in reserves and in freedom. Acta Theriologica 12: 407-444.
 29. Krasińska M, Pucek Z. 1967. The state of studies on hybridization of wisent and domestic cattle. Acta Theriologica 12: 385-389.
 30. Haitlinger R, Ruprecht AL. 1967. The taxonomic value of teeth measurements in the subgenus Sylvaemus Ognev & Vorobiev, 1923. Acta Theriologica 12: 180-187.
 31. Olszewski JL, Słomka J. 1967. The work of the Mammal Research Institute at Białowieża. Poland. International Journal of Biometeorology 11: 339-343.
 32. Buchalczyk T. 1967. Usefulness of the intensive removal method in estimating the density of Microtus oeconomus /Pallas 1776/. IBP International Inform.Centre of Working Group on Small Mammals 3: 14-15.
 33. Słomka J. 1967. Uwagi o bioklimacie wnętrza lasu /materiały z biotopu grądu w Białowieskim Parku Narodowym/. Ekologia Polska, Ser B 15
 34. Myrcha A. 1967. Variability of the leukocyte count in the blood of bank vole, Clethrionomys glareolus /Schreber, 1870/ under laboratory conditions. Kosmos, ser A 14
 35. Kostelecka-Myrcha A. 1967. Variation of morpho-physiological indices of blood in Clethrionomys glareolus /Schreber, 1780/. Acta Theriologica 12: 191-222.
 36. Wołk K. 1967. Zbiory przyrodnicze Muzeum Morskeigo w Darłowie. Przegląd Zoologiczny 11: 175-177.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1967. (Głos w dyskusji) There are two further aspects. Acta Theriologica 12: 491.
 2. Pucek Z. 1967. Bóbr europejski w Polsce. Przyroda Polska 11: 12-13.
 3. Olszewski JL, Pucek Z. 1967. Changes in numbers of rodents in National Park of Białowieża. Meeting of Polish Working Group on Small Mammals, PT Section, IBP. February 10-11, 1967. /Abstracts/. Small Mammals Newsletter 3: 13-14.
 4. Krasińska M. 1967. Międzynarodowa hybrydyzacja między Bos taurus dom. Linnaeus, 1758 i przedstawicielami rodzaju Bison Smith, 1827. Przegląd Zoologiczny 11: 79-94.
 5. Pucek Z. 1967. Nowe kopie ważnych dzieł zoologicznych. Przegląd Zoologiczny 11: 449.
 6. Pucek Z. 1967. Recenzja: Miller G.S. "Catalogue of the mammals of Western Europe". British Mus Nat Hist, London 1912. Johnson reprint co., New York-London, 1966. Zeitschrift für Säugetierkunde 32(5): 318-319.
 7. Pucek Z. 1967. Trzecia Polsko-Radziecka Konferencja w sprawie hodowli żubrów w Puszczy Białowieskiej /18-21 kwietnia 1967/. Kosmos A 165: 567-573.
 8. Pucek Z. 1967. W sprawie artykułu - Białowieski Park Narodowy. Wszechświat 9 (1990)(1990): 232.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści