Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Ruprecht AL. 1965. A case of bilateral traumatic regeneration of the ossis intermaxillares in the red deer /Cervus elaphus Linnaeus, 1758/. Acta Theriologica 10: 240-241.
 2. Ruprecht AL. 1965. A rufous specimen of Eptesicus serotinus /Schreber, 1774/. Acta Theriologica 10: 239-240.
 3. Ruprecht AL. 1965. An abnormal skull of the European hare Lepus europaeus Pallas, 1778. Acta Theriologica 10: 237-239.
 4. Ruprecht AL. 1965. Anomalies of the teeth and asymmetry of the skull in Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758. Acta Theriologica 10: 234-236.
 5. Olszewski JL, Słomka J. 1965. Aspekty biometeorologiczne i bioklimatologiczne w badaniach prowadzinych przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. Kosmos A 14: 522-524.
 6. Kostelecka-Myrcha A, Myrcha A. 1965. Effect of the kind of indicator on the results of investigations of the rate of passage of foodstuffs through the alimentary tract. Acta Theriologica 10: 229-232.
 7. Ruprecht AL. 1965. Kopalne czaszki niedźwiedzia brunatnego, Ursus arctos L. z okolic Ciechocinka. Przegląd Zoologiczny 9: 422-426.
 8. Myrcha A. 1965. Length and weight of the alimentary tract of Apodemus flavicollis /Melchior, 1834/. Acta Theriologica 10: 225-228.
 9. Gębczyński M. 1965. Mechanizmy produkcji energii cieplnej w organizmie zwierząt stałocieplnych. Kosmos A 6: 563-569.
 10. Myrcha A. 1965. Metody badania pokarmu ssaków. Ekologia Polska, ser. B 9: 243-253.
 11. Ruprecht AL. 1965. Metody wyróżniania Plecotus austriacus Fischer, 1829 i nowe stanowiska tego gatunku w Polsce. Acta Theriologica 10: 215-220.
 12. Ruprecht AL, Tarczyński S. 1965. Nowe stanowisko Myotis myotis /Borkhausen, 1797/ w północnej Polsce. Acta Theriologica 10: 221-224.
 13. Pucek M. 1965. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci profesora Dehnela. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 21: 41-42.
 14. Gębczyńska Z, Gębczyński M. 1965. Oxygen consumption in two species of water-shrews. Acta Theriologica 10: 209-214.
 15. Pucek M. 1965. Polish Theriological Bibliography, 1964-1965. Acta Theriologica 10: 439-453.
 16. Olszewski JL. 1965. Pomiary opadu deszczu w grądzie /Querco-Carpinetum medioeuropaeum Tüxen 1936/ w białowieskim Parku Narodowym. Sylwan 109: 27-32.
 17. Gębczyński M. 1965. Preferendum termiczne ślimaków słodkowodnych - zatoczka rogowego /Planorbis corneus rubra L./ i błotniarki stawowej /Limnea stagnalis L./. Zeszyty Naukowe UJ, Pr. zool. 9: 85-96.
 18. Gębczyński M. 1965. Problem organizacji systemowej w biologii teoretycznej /streszczenie/. Kosmos, ser. A. 2: 184-187.
 19. Pucek Z. 1965. Przypadek polidaktylii u Apodemus flavicolis /Melchior, 1834/. Acta Theriologica 10: 232-233.
 20. Raczyński J. 1965. Recenzja: Otto Wettstein-Westerheimb: Die Wirbeltiere der Ostalpen. Verlag Notring der wissenschaftlichen Verbände Osterreichs, Wien 1963. Przegląd Zoologiczny 9: 328-329.
 21. Olszewski JL. 1965. Recenzja: P. Uhlir 'O pogodzie dla rolników'. Warszawa, PWRiL, 1965. Wszechświat 10: 263
 22. Olszewski JL. 1965. Recenzja: W.N. Adamienko, L.A. Ziwkowicz 'K prognozu klimata i ewolucii oledienija Urała'. Vestnik Moskovskogo Universiteta ser.5, Gieografija, 1963, 3: 45-50. Czasopismo Geograficzne 36: 423-424.
 23. Olszewski JL. 1965. Recenzja: Z. Rychliński 'Nauka o środowisku leśnym'. podręcznik dla techników leśnych. Warszawa, PWRiL, 1963. Sylwan 109: 81-83.
 24. Sznajder-Olszewska N. 1965. Rezolucja uchwalona na konferencji poświęconej kartografii zoologicznej. Czasopismo Geograficzne 36: 432-434.
 25. Gębczyńska Z. 1965. Rozwój i struktura doświadczalnej kolonii dzikiego królika, Oryctolagus cuniculus /L./ /streszcz./. Ekologia Polska 11: 277-280.
 26. Gębczyński M. 1965. Seasonal and age changes in the metabolism and activity of Sorex araneus Linnaeus, 1758. Acta Theriologica 10: 303-331.
 27. Pucek Z. 1965. Seasonal and age changes in the weight of internal organs of shrews. Acta Theriologica 10: 369-438.
 28. Kostelecka-Myrcha A. 1965. Sezonowe wahania wskaźników morfologicznych krwi ssaków. Medycyna Weterynaryjna 21: 429-430.
 29. Gębczyńska Z. 1965. Sezonowe zmiany metabolizmu u zwierząt /streszcz./. Ekologia Polska, ser. B 11: 167-168.
 30. Hejwowska J. 1965. Str.: Barbour R.W., 1963 - Microtus: a simple method of recording time spent in the nest - Science, 141: 41. Ekologia Polska, ser. B 11: 95
 31. Bujalska G, Caboń-Raczyńska K, Raczyński J. 1965. Studies on the european hare. IV. Comparison of different criteria of age.: 1-10.
 32. Bujalska G, Caboń-Raczyńska K, Raczyński J. 1965. Studies on the European hare. VI. Comparison of different criteria of age. Acta Theriologica 10: 1-10.
 33. Andrzejewski R, Pucek Z. 1965. Studies on the European hare. X. Results so far obtained from research in Poland and trends in continued studies. Acta Theriologica 10: 79-91.
 34. Ruprecht AL. 1965. Supernumerary premolar in Mustela putorius Linnaeus, 1758. Acta Theriologica 10: 242
 35. Olszewski JL, Skoczeń S. 1965. The airing of burrows of the mole, Talpa europaea Linnaeus, 1758. Acta Theriologica 10: 181-193.
 36. Pucek M. 1965. Water contents and seasonal changes of the brain-weight in shrews. Acta Theriologica 10: 353-367.
 37. Gębczyńska Z. 1965. Wpływ stałego pola magnetycznego na aktywność ptaków /streszcz./. Ekologia Polska, ser. B 11: 168
 38. Caboń-Raczyńska K, Raczyński J. 1965. z badań nad zającem w Polsce. Problem oznaczania wieku. Łowiec Polski 7: 4-5.
 39. Raczyński J. 1965. Z badań nad zającem w Polsce. Problem oznaczania wieku. Łowiec Polski 7: 4-5.
 40. Raczyński J. 1965. Z badań nad zającem w Polsce. Zagadnienia rozrodu. Łowiec Polski 5: 3-5.
 41. Raczyński J. 1965. Z badań nad zającem w Polsce. Zagadnienia rozrodu /2/. Łowiec Polski 6
 42. Gębczyński M, Kostelecka-Myrcha A. 1965. Zmienność niektórych wskaźników fizjologicznych u ssaków. Kosmos, ser. A. 14: 399-404.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1965. Badania teriologiczne w Białowieży. Parki Narodowe, Biul. Informacyjny 2: 20-22.
 2. Pucek Z. 1965. Działalność Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Rocznik Białostocki 7: 229-238.
 3. Southern HN, Pucek Z. 1965. Recenzja: S. I. Ognev (1928): Mammals of Western Europe and Northern Asia: vol. I: Insectivora and Chiroptera, VIII, 502p, S. I. Ognev (1931): vol. II: Carnivora (Fissipedia), VIII, 605 p, S. I. Ognev (1935): Mammals of USSR and Adjacent Countries: vol. I. Journal of Animal Ecology 34: 204.
 4. Pucek Z. 1965. Recenzja: The Handbook of British Mammals, edited for the Mammal Society of the British Isles by H.N. Southern. Blackwell Sci Publ, Oxford 1964. Przegląd Zoologiczny 9(3): 326-328.
 5. Andrzejewski R, Pucek Z. 1965. Z badań nad zającem w polsce. 4. Przegląd dalszych prac o zającu i wypływające z nich wnioski. Łowiec Polski 9 (1252)(1252): 4-5.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści