Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Gasparski J, Szynkiewicz E, Krasińska M. 1963. A serologic specificity observed in immunization of cattle with Aurochs Red cells. Immunogenetics Letter 3(1): 65-67.
 2. Gasparski J, Krasińska M, Szynkiewicz E. 1963. A serologic specifity observed in immunization of cattle with wisent red cells. Bisoniana XII. Acta Theriologica 7(15): 307-312.
 3. Borowski S. 1963. Apademus flavicollis /Melchior 1834/ in the tops of tall trees. Acta Theriologica 6(11): 314
 4. Gębczyński M. 1963. Apparatus for daily measurements oxygen consumption in small mammals. Bull. Acad. Pol.Sc. Cl. II 11(9): 433-436.
 5. Bujalska G. 1963. Cases of sacralisation of the final lumbar vertebra in the european hare, Lepus europaeus Pallas, 1778. Acta Theriologica 6(11): 301-302.
 6. Borowski S. 1963. Drozd rdzawoboczny Turdus iliacus L. ptakiem lęgowym w Puszczy Białowieskiej. Przegl. Zoologiczny 6(2)
 7. Andrzejewski R, Kajak A, Pieczyńska E. 1963. Efekty migracji. Ekologia Polska, Ser B 9(2): 161-172.
 8. Kisielewska K. 1963. Food composition and reproduction of Sorex araneus Linnaeus, 1758 in the light of parasitological research. Acta Theriologica 7(9): 127-153.
 9. Buchalczyk T, Pucek Z. 1963. Food storage of the european water shrew, Neomys fodiens /Pennant, 1771/. Acta Theriologica 7(19): 376-379.
 10. Perkowska E. 1963. Investigations in blood tissue of some Micromammalia. Acta Theriologica 7(6): 69-78.
 11. Gębczyński M, Olszewski JL. 1963. Katathermometric measurements of insulating properties of the fur in small mammals. Acta Theriologica 7(19): 369-371.
 12. Borowski S. 1963. Linka starcza u Sorex araneus L. Acta Theriologica 7(19): 374-375.
 13. Andrzejewski R, Wrocławek H. 1963. Metal cylinder as a live trap with a bait. Acta Theriologica 6(11): 297-300.
 14. Dynowski J. 1963. Morphological variability in the Białowieża population of Mus musculus Linnaeus, 1758. Acta Theriologica 7(5): 51-67.
 15. Andrzejewski R, Olszewski JL. 1963. Noktowizja jako metoda badań ekologicznych drobnych ssaków. Ekologia Polska, Ser. B 9(4): 313-320.
 16. Borowski S. 1963. Obuwik Cypripedium calceolus w Białowieskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojczystą 19(6): 45-47.
 17. Pucek M, Olszewska N. 1963. Polish Theriological bibliography, 1962-1963. Acta Theriologica 7(19): 389-401.
 18. Surdacki S. 1963. Północna granica zasięgu chomika, Cricetus cricetus /Linnaeus, 1758/ we Wschodniej Polsce. Acta Theriologica 6(11): 309-311.
 19. Olszewski JL. 1963. Próby pomiaru rosy w grądzie /Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tüxen 1936/ w Białowieskim Parku Narodowym. Sylwan 107(1): 21-29.
 20. Andrzejewski R. 1963. Processes of incoming, settlement and disappearance of individuals and variations in the numbers of small rodents. Acta Theriologica 7(11): 169-213.
 21. Borowski S. 1963. Przyczyny katastrofalnych strat lęgowych bocianów białych Ciconia ciconia L. w Białowieży w roku 1962. Notatki Ornitologiczne 4(3): 27-29.
 22. Olszewski JL. 1963. Rosa w Białowieskim parku Narodowym. Gazeta Obserwatora PIHM 16(9): 5-6.
 23. Pucek Z. 1963. Seasonal changes in the braincase of some representatives of the genus Sorex from the Palearctic. J. of Mammalogy 44(4): 523-536.
 24. Andrzejewski R, Olszewski JL. 1963. Social behaviour and interspecific relations in Apodemus flavicolis ?Melchior, 1834/ and Cletrionomys glareolus /Schreber, 1780/. Acta Theriologica 7(10): 155-168.
 25. Myrcha A. 1963. Streszczenie pracy: Kalabuchov,N.I., 1962, 'Sezonnyje zakonomernosti razvitija i ugasanija epizootij v populacjach gryzunov' - Zool. Żurnal 41:1281-1296. Ekologia Polska,Ser. B 9(2): 178
 26. Kostelecka-Myrcha A, Myrcha A. 1963. Tempo transportu wegetatywnych części roślin i nasion w przewodzie pokarmowym niektórych Microtidae. IX Zjazd Pol. Tow. Fizjol., Toruń 10-13 XII 1963. Streszcz. ref. i kom.: 156-157.: 156-157.
 27. Olszewski JL. 1963. Wechsel der Bewegung der Nager im walde. Acta Theriologica 7(19): 372-373.
 28. Krasińska M. 1963. Weitere Untersuchungen über Kreuzungen des Wisents, Bison bonasus /Linnaeus, 1758/ mit dem Hausrind, Bos taurus dom. /Linnaeus, 1758/. Bisoniana XI. Acta Theriologica 7(14): 297-306.
 29. Borowski S. 1963. Wpływ czynników ekologicznych na lęgi bociana białego Ciconia ciconia L. w Białowieży w roku 1960. Przegl. Zoologiczny 7(1): 60-62.
 30. Caboń-Raczyńska K. 1963. Występowanie zająca bielaka - Lepus timidus Linnaeus, 1758 na terenie Polski. Acta Theriologica 6(11): 303-305.
 31. Surdacki S. 1963. Zmiany w rozmieszczeniu i liczebności Citellus suslicus /Güldenstaedt, 1770/ na Lubelszczy¦nie w okresie 1954-1961. Acta Theriologica 7(7): 79-90.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1963. August Dehnel /25.VI.1905 - 22.XI.1962/. Przegl. Zoologiczny 7(4): 317-326. PDF
 2. Pucek Z. 1963. Wewnątrzgatunkowa zmienność ssaków. Kosmos A 12(6): 516-519.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści