Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Olszewski JL. 1962. Badania nad rosą w Białowieskim Parku Narodowym. Zjazd Nauk. Kat. Met. i Klimat. WSR. Olsztyn, 21-23 IX 1962: 10-11.
 2. Dehnel A. 1962. Badania naukowe w Białowieskiej Puszczy. Polska, Warszawa 11(98): 42-43.
 3. Buchalczyk A. 1962. Badania porównawcze nad morfologią Oscinella pusilla Meig. i Oscinella frit /L./ okolic Lublina. Annales U.M.C.S 17(3): 110-163.
 4. Górecki A, Gębczyńska Z. 1962. Food conditions for small rodents in a deciduous forest. Acta Theriologica 6(10): 275-295.
 5. Olszewski JL. 1962. Klimogramy Białowieży. Zjazd Nauk. Kat. Met. i Klimat. WSR. Olsztyn, 21-23 IX 1962: 4-5.
 6. Kunicki-Goldfinger W, Kunicka-Goldfinger W. 1962. Microflora jelitowa Sorex araneus araneus L. i Clethrionomys glareolus glareolus Schreb. w środowisku naturalnym. III. Wahania sezonowe. Acta Microbiol.pol 11(1/2): 93-110.
 7. Kunicki-Goldfinger W, Kunicka-Goldfinger W. 1962. Mikroflora jelitoa Sorex araneus araneus L. i Clethrionomys glareolus glareolus Schreb. w środowisku naturalnym. I. Ilościowa i jakościowa charakterystyka mikroflory jelitowej. Acta Microbiol.pol 11(1/2): 43-75.
 8. Kunicki-Goldfinger W, Kunicka-Goldfinger W. 1962. Mikroflora jelitowa Sorex araneus araneus L. i Clethrionomys glareolus glareolus Schreb. w środowisku naturalnym. II. Ogólna charakterystyka wyodrębnionych szczepów. Acta Microbiol.pol 11(1/2): 77-91.
 9. Pucek M, Olszewska N. 1962. Polish Theriological Bibliography, 1961-1962. Acta Theriologica 6(11): 315-325.
 10. Borowski S. 1962. Puszcza Białowieska i spotkania z jej mieszkańcami. Poznaj Swój Kraj 2
 11. Andrzejewski R, Wrocławek H. 1962. Settling by small rodents a terrain in which catching out had been performed. Acta Theriologica 6(9): 257-274.
 12. Andrzejewski R, Głogowska J. 1962. The influence of the lay-out traps and lenght of time for which they remain set on the distribution of capture of small rodents. Ekologia Polska, Ser. A. 10 (10): 285-293.
 13. Pucek Z. 1962. The occurrence of wormian bones /Ossicula wormiana/ in some mammals. Acta Theriologica 6(3): 33-51.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści