Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Buchalczyk A, Buchalczyk A. 1961. 10 Junge in einen Wurf von Clethrionomys glareolus glareolus /Schreber, 1780/ JO - Acta Theriologica J1 - Acta theriol. Y1 - 1960 VL - 3 IS - 13 SP - 307-308 EP - KW - CLETHRIONOMYS GLAREOLUS N1 - N2 - AV - ER -Pitymus subterraneus under laboratory condit. Acta Theriologica 4(14): 282-284.
 2. Andrzejewski R. 1961. Aparatura licznikowa do badania cykli dobowych aktywności. Ekologia Polska, Ser. B 7(3): 197-201.
 3. Olszewski JL, Skoczeń S. 1961. Application of an electric anemometer for investigating ventilation of mammalian burrows. Acta Theriologica 5(20): 293-294.
 4. Dehnel A. 1961. Aufspeicherung von Nahrungsvorräten durch Sorex araneus Linnaeus 1758. Acta Theriologica 4(14): 265-268.
 5. Raczyński J. 1961. Convenient taxonomic features of sculls of certain mammals from owl pellets. Acta Theriologica 5(20): 295-297.
 6. Sidorowicz J. 1961. Craniometrical measurements of Scandinavian squirrels and their distribution. Acta Theriologica 5(17): 253-261.
 7. Ruprecht AL. 1961. Czaszka nied¦wiedzia brunatnego z czasów holocenu w okolicy Ciechocinka. Przyroda Polski Zachodniej 1-4, 5: 138-140.
 8. Ścibor J. 1961. Die Entwicklung der Wisentzucht im Urwald von Białowieża. Acta Theriologica 5(5)_: 57-61.
 9. Dehnel A. 1961. Die ersten Hybriden zwischen Bos taurus dom. L. (male) und Bison bonasus L. (female). Acta Theriologica 5(3): 45-50.
 10. Demiaszkiewicz W. 1961. Die Geburt eines Hybriden von Bison Bonasus /L./ (male) und Bos teurus dom /L./ (female). Acta Theriologica 5(4): 51-56.
 11. Buchalczyk T. 1961. Duren Diptera auf lebenden Säugetiere gelegte Eier. Acta Theriologica 4(14): 278
 12. Buchalczyk T. 1961. Eisenseitige Gebissanomalie bei Neomys fodiens (Pennant 1771). Acta Theriologica 4(14): 277-278.
 13. Bujalska G. 1961. Fälle von Assymetrie des Beckens und des Kreuzbeines beim Lepus europaeus Pallas 1778. Acta Theriologica 4(14): 279-281.
 14. Mystkowska ET, Sidorowicz J. 1961. Influence of the weather on capture of Micromammalia. II. Insectivora. Acta Theriologica 5(18): 263-273.
 15. Adamczewska K. 1961. Intensity of reproduction of the Apodemus flavicollis (Melchior 1834) during the period 1954-1959. Acta Theriologica 5(1): 1-21.
 16. Borowski S. 1961. Kilka spostrzeżeń o sóweczce Glaucidium passerinum L. i puszczyku mszarnym Strix nebulosa Forst. z Białowieskiego Parku Narodowego. Przegl. Zoologiczny 5(1): 59-60.
 17. Pucek Z. 1961. Kostki szwowe Worma (ossicula wormiana) w czaszce niektórych ssaków. Przegl. Zoologiczny 5,30: 211-217.
 18. Kisielewska K. 1961. Krążenie tasiemców /Cestoda/- pasożytów ryjówki aksamitnej /Sporex araneus araneus L./ w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego. Wiad. Parazytologiczne 7: 243-248.
 19. Rozmus T. 1961. Les observations sur la conquéte de la proie per le Sorex araneus Linnaeus 1758. Acta Theriologica 4(14): 274-276.
 20. Cechowicz W, Pucek Z. 1961. Microtus arvalis /Pallas,1778/ in the Białowieża Glade. Acta Theriologica 5: 298-300.
 21. Bazan-Kubik I. 1961. Morphohistological changes in some organs of Mus musculus Linnaeus 1758 from a coal mine. Acta Theriologica 5(8): 99-113.
 22. Czarnowski M. 1961. On the percolation of light through forest canopy. Ekologia Polska, Ser. B 7(3): 219-226.
 23. Dehnel A. 1961. Poród hybryda Bison bonasus L. i Bos taurus domesticus L. /Wiesław Demiaszkiewicz/ /Pisał i poprawił prof. Dehnel/.
 24. Borowski S. 1961. Przezimowanie bociana białego Ciconia ciconia L. w Białowieży. Przegl. Zoologiczny 5(1): 57-59.
 25. Raczyński J, Buchalczyk T. 1961. Taksonomiczna wartość niektórych pomiarów czaszki krajowych przedstawicieli rodzaju Sorex Linnaeus, 1785 i Neomys Kaup, 1829. Acta Theriologica 5(9): 115-124.
 26. Buchalczyk T, Raczyński J. 1961. Taxonomischer Wert einiger Scgädelmessungen inlädisccger Verter der Gattung Sorex Linnaeus 1758 und Neomys Kaup 1829. Acta Theriologica 5(9): 115-124.
 27. Surdacki S. 1961. Untersuchungen über die Nahrung des Perlziesels Citellus suslicus /Güldenstaedt 1770/. Acta Theriologica 4(14): 288-291.
 28. Buchalczyk A. 1961. Variation in weight of the internal organs of Sorex araneus Linnaeus, 1748. I. Salivary glands. Acta Theriologica 5(16): 229-252.
 29. Bazan-Kubik I. 1961. Variations in the thymus gland of the harvest mouse, Micromys minutus /Pallas 1771/. Acta Theriologica 4(14): 285-287.
 30. Borowski S. 1961. Warunki klimatyczne zimowania cytrynka Gonepteryx rhamni L. w Białowieskim Parku Narodowym. Przegl. Zoologiczny 5(4): 344-347.
 31. Gaj T, Słomka J. 1961. Wydajność świetlna promieniowania słońca i nieba. Wiad. Uzdrowisk 6(1/2): 172-176.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1961. Dentition in the genus Sorex Linnaeus, 1758. Przegl. Zoologiczny 5 (3): 288-289.
 2. Pucek Z, Olszewska N. 1961. Polish Theriological bibliography, 1959-1961. Acta Theriologica 5 (20): 301-328.
 3. Pucek Z. 1961. S.I. Ognev i jego dzieło 'Zwieri SSSR i prileżaszczich stran' (w 10 rocznice śmierci). Przegl. Zoologiczny 5 (4): 315-322.
 4. Pucek Z. 1961. Skład uzębienia w rodzaju Sorex Linneaus, 1758. Przegląd Zoologiczny 5,3: 288-289.
 5. Pucek Z. 1961. W sprawie recenzji książki Van den Brinka 'Die Säugetiere Europas...'. Przegl. Zoologiczny 5(2): 174-175.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści