Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Słomka J. 1959. Atmospheric extinction at Wrocław in the years 1950-1955. Acta Geophys. Polon: 422-429.
 2. Wasilewski W. 1959. Badania nad zmiennością morfologiczną darniówki, Pitymys subterraneus /De-Sel-Long./ w Puszczy Białowieskiej. Str. Ref. na Zjazd Anat. i Zool. Pol. w Krakowie 1959.: 553-554.
 3. Dehnel A. 1959. Białowieski Park Narodowy. Bobry. Chrońmy Przyr. Ojczystą 15(2): 44-45.
 4. Słomka J. 1959. Charakterystyka klimatu dna grądu z punktu widzenia ekologii małych ssaków. Str. Ref. na Zjazd Anat. i Zool. Pol. w Krakowie 1959, Kraków: 138.: 138
 5. Mystkowska ET. 1959. Cytologische Methode der Geschlechtsbestimmung bei Embryonen und das Geschlechtverhältnis bei Fetus von Sorex araneus araneus L.. Acta Theriologica 3(9): 121-140.
 6. Sidorowicz J. 1959. Dark phase of the squirrel /Sciurus vulgaris fuscoater Altum/ in Białowieża. Acta Theriologica 2(!4): 295
 7. Ścibor J. 1959. Der Wisent /Bison bonasus L./ im Urwald von Białowieża. Acta Theriologica 2(14): 296-299.
 8. Słomka J. 1959. Ekstynkcja atmosferyczna we Wrocławiu w latach 1950-1955 /aspekty bioklimatyczne/. Wiad Uzdrowisk 4(1/2): 122-126.
 9. Tarkowski AK. 1959. Exsperimental studies on regulation in the development of isolated blastomeres of mouse eggs. Acta Theriologica 3(11): 191-267.
 10. Tarkowski AK. 1959. Exsperiments on the development of isolated blastomeres of mouse eggs. Nature 184(4695): 1286-1287.
 11. Farbiszewska I, Makarzec B. 1959. Gebissvariabilität bei Microtus arvalis (Pallas, 1779) in Ost-Polen. Acta Theriologica 3(13): 302-307.
 12. Sidorowicz J. 1959. Morfologia orzesznicy /Muscardinus avellanarius L./ w Polsce. Str. Ref. na Zjazd Anat. i Zool. Pol. w Krakowie 1959, Kraków: 546.: 546
 13. Raczyński J. 1959. New statious of Sicista betulina (Pallas, 1779) in the east region of Poland. Acta Theriologica 3(13): 310-311.
 14. Sidorowicz J. 1959. Observations on directions of air currents over the ground of the wood. Ekologia Polska, Ser. B 5(4): 343-350.
 15. Borowski S, Pachlewski R. 1959. Obumieranie młodych lip w Białowieskim Parku Narodowym. Sylwan 8
 16. Słomka J, Cena M. 1959. Ochładzanie bioklimatyczne na obszarze Polski /doniesienie tymczasowe/. Wiad Uzdrowisk 4(1): 117-121.
 17. Caboń K. 1959. Określanie wieku dzika na podstawie uzębienia i zmian w budowie czaszki. Łowiec Polski 20 (1119): 2-4.
 18. Słomka J, Dunikowski S. 1959. Preliminary investigations pertaining to the area of illumination of the forest ground. Prace Inst Bad. Leśn 200: 50-64.
 19. Caboń K. 1959. Problem der Alterbestimmung beim Wildschwein /Sus scrofa L./ nach der methode von Dub. Acta Theriologica 3(8): 113-120.
 20. Borowski S. 1959. Rozprostowywanie skrzydeł u Araschnia levana L: po wyjściu z poczwarki. Przegl. Zoologiczny 3(4): 269-270.
 21. Pucek Z. 1959. Some biological aspects of the sex-ratio in the Common shrew /Sorex araneus araneus L./. Acta Theriologica 3(4): 43-73.
 22. Sidorowicz J. 1959. Some notes on the Edible Dormouse /Glis glis L./ in Poland. Acta Theriologica 2(14): 292-295.
 23. Czarnowski M, Słomka J. 1959. Some remarks on the percolation of light through the forest canopy. Ecology 40: 312-315.
 24. Słomka J, Czarnowski M. 1959. Some remarks on the percolation of light through the forest canopy. Ecology 40(2): 312-315.
 25. Surdacki S. 1959. Spezifische reaktion der Hamster Cricetus cricetus /Linnaeus, 1758/ auf einen Katastrophalen Hagelsturm. Acta Theriologica 3(13): 301-302.
 26. Ścibor J. 1959. The Białowieża bison. Med.Weterynaryjna 15(11): 712-713.
 27. Pucek M. 1959. The effect of the venom of the European Water Shrew /Neomys fodiens fodiens Pennant/ on centain experimental animals. Acta Theriologica 3(6): 93-104.
 28. Sidorowicz J. 1959. The Forest Dormouse /Dryomys nitedula Pallas/ in the Białowieża National Park. Acta Theriologica 3(2): 17-26.
 29. Sidorowicz J. 1959. Über Morphologie und Biologie der Haselmaus /Muscardinus avellanarius L./ in Polen. Acta Theriologica 3(5): 75-91.
 30. Adamczewska K. 1959. Untersuchungen über die Variabilitat der Gelbhalsmaus, Apodemus flavicollis (Melchior, 1834). Acta Theriologica 3(10): 141-190.
 31. Borowski S. 1959. Variations in density of coat during the life cycle of Sorex araneus L.. Acta Theriologica 2(14): 286-289.
 32. Pucek M. 1959. Venomousnens in mammals. Przegl. Zoologiczny 3(2): 106-115.
 33. Sidorowicz J. 1959. Wiewiórka w Polsce. Łowiec Polski 2(1101): 6
 34. Sidorowicz J. 1959. Wpływ pogody na odłowy drobnych ssaków w Białowieskim Parku Narodowym. Str. Ref. na Zjazd Anat. i Zool. Pol. w Krakowie 1959, Kraków: 137.: 545

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1959. Dojrzewanie płciowe ryjówek (Sorex) w pierwszym kalendarzowym roku życia. Streszczenia Referatów na Zjazd Anatomów i Zoologów Polskich w Krakowie: 173-175.
 2. Pucek Z. 1959. Uwagi o stosunku płci i proporcjach grup wiekowych u Sorex araneus araneus L. Streszczenia Referatów na Zjazd Anatomów i Zoologów Polskich w Krakowie: 175-176.
 3. Pucek Z. 1959. Zjawisko sezonowej zmienności czaszki u Sorex araneus L.. Kosmos A 7(4/39)(39): 307-310.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści