Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Caboń K. 1958. Das Massensterben von Wildschweinen im Naturstaatspark von Białowieża in winter 1955/56. Acta Theriologica 2(4): 71-82.
 2. Buchalczyk T. 1958. Die Feldspitzmaus - Crocidura leucodon /Hermann/ in den Nordstlichen Gebieten Polen. Acta Theriologica 2(3): 55-70.
 3. Słomka J. 1958. Distribution of radiation of wave lenght 0,5 over a sky covered by a tick cloud layer. Acta Geophys Polon 6: 236-242.
 4. Kubik J. 1958. Ein seltener Fall einer Doppelmissbildung beim Hasen /Lepus europaeus Pallas/. Acta Theriologica 2(1): 1-10.
 5. Dehnel A. 1958. Gabriel Brzęk: Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Część III, Ośrodek Warszawski. (Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska. Przegl. Zoologiczny 2(2): 156-158.
 6. Dehnel A. 1958. Gabriel Brzęk: Sprawa powołania Benedykta Dybowskiego na katedrę zoologii w Uniwersytecie Krakowskim w świetle dokumentów. Przegl. Zoologiczny 2(2): 159-160.
 7. Dehnel A. 1958. Gabriel Brzęk: Stanisław Staszic jako biolog (w dwusetnąrocznicę urodzin). Księga Pamiątkowa X-lecia Uniwersytetu MCS w Lublinie. Przegl. Zoologiczny 2(2): 158-159.
 8. Zawidzka E. 1958. Geographical distribution of the dark phase of the squirrel /Sciurus vulgaris fuscoater Altum/ in Poland. Acta Theriologica 2(8): 159-174.
 9. Sidorowicz J. 1958. Geographical variation of the squirrel Sciurus vulgaris L. in Poland. Acta Theriologica 2(7): 141-157.
 10. Czarnowski M. 1958. I. Sympozjum leśników uprawiających ekologię ścisłą lasu poświęcone zagadnieniu dynamiki wewnętrznej drzewostanu. Nakładem Woj. Oddz. Stow. Nauk.-Techn. Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krakowie.
 11. Słomka J, Czarnowski M. 1958. Kilka uwag o przenikaniu światła przez pułap leśny. I Sympozjum Leśników Uprawiających Ekologię ścisłą Lasu, Kraków.
 12. Borowski S. 1958. Kornik zrosłozębny /Ips sexdentatus Boern./ na sośnie wejmutce /Pinus strobus L./. Przegl.Zoologiczny 2(1): 52-53.
 13. Dehnel A. 1958. Mammals Research Institute of the Polish Academy of Science, Białowieża. Acta Theriologica 2(14): 300-307.
 14. Caboń K. 1958. Masowa śmierć dzików w Białowieskim Parku Narodowym w zimie 1956 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 14(1): 21-27.
 15. Słomka J. 1958. O pracach z zakresu aktynometrii i optyki atmosfery prowadzonych w Białowieży podczas M.R.G. Acta Geophys Polon 6: 378-383.
 16. Kubik J. 1958. Potworność typu Vertebro-thoracopagus inversus u zająca szaraka /Lepus europaeus Pall./. Med.Weterynaryjna 14(6): 360-362.
 17. Słomka J. 1958. Przenikanie światła do wnętrza lasu. Ekol. Pol., Ser. B 4: 231-236.
 18. Pucek Z. 1958. Smużka /Sicista betulina Pall./, rzadki przedstawiciel fauny krajowej. Przegl. Zoologiczny 3: 168-182.
 19. Surdacki S. 1958. Untersuchungen auf zwei Populationen des Perlziesels /Citellus suslica Gueld./ in Lublin ner Gebiet. Acta Theriologica 2(10): 203-234.
 20. Caboń K. 1958. Untersuchungen über die Schädelvariabilität des Wildschweines, Sus scrofa L. aus Nordostpolen. Acta Theriologica 2(6): 107-140.
 21. Bazan-Kubik I. 1958. Untersuchungen über die Thymusdrüse der Birkenmaus /Sicista betulina Pallas/. Acta Theriologica 2(5): 83-106.
 22. Pucek Z. 1958. Untersuchungen über Nestentwicklung und Thermoregulation bei einem Wurf von Sicista betulina Pallas. Acta Theriologica 2(2): 11-54.

Książki

 1. Dehnel A. 1958. Zamki na wodzie. P.Z.W.Szk., Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Tarkowski AK. 1958. Experiments on the transplantation of ova in mice. 3: 251-267.

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści