Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Słomka J. 1956. Aerosol atmosferyczny. G. Obserw.P.I.H.M 9(10): 3-6.
 2. Dzierżykraj-Rogalska I. 1956. Die Veränderlichkeit der Paratyreoidea des Sorex araneus L. in seinem Lebenszyklus. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(3): 139-162.
 3. Dehnel A. 1956. Nowy ssak dla fauny polskiej- Nyctereutes procyonoides (Gray). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 12(6): 17-21.
 4. Wysocka F, Czarkowska D, Swatek-Pucek M. 1956. O wpływie ACTH na doświadczalne zakażeie toksoplazmą u białych myszek. Wiad. Parazyt 5 suppl.: 41-43.
 5. Swatek M. 1956. O wpływie ACTH na przebieg doświadczalnego zakażenia Toxoplasma gondii u białych myszek. Wiad. Parazytologiczne 2(3): 153-159.
 6. Słomka J. 1956. Ochładzanie bioklimatyczne. Wszechświat 1865: 216-221.
 7. Słomka J. 1956. Recenzja: Reissmann K., Beuttner K., Topka E. 'Influence of solar activity, aspecially at high altitudes, on the Takata-Flocculation-Reactions in serum of normal persons. Przegl. Geofizyczny 1: 92
 8. Dehnel A. 1956. Swiostość badań Białowieskiego Parku Narodowego w ogólnokrajowej sieci parków narodowych i rezerwatów. Sylwan 100(1): 57-58.
 9. Wasilewski W. 1956. Untersuchungen über die morphologische Veränderlichkeit der Erdmaus /Microtus agrestis Linne/. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(6): 261-305.
 10. Caboń K. 1956. Untersuchungen über die saisonale Veranderlichkeit des Gehirnes bei der kleinen Spitzmaus (Sorex minutus minutus L.). Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 10(5): 93-115.
 11. Bazan I. 1956. Untersuchungen über die Veränderlichkeit des Geschlechtsapparates und des Thymus der Wasserspitzmaus /Neomys fodiens fodiens Schreb./. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(5): 213-259.
 12. Wasilewski W. 1956. Untersuchungen über die Veränderlichkeit des Microtus oeconimus Pall. in Białowieża Nationalpark. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(8): 355-386.
 13. Słomka J. 1956. W sprawie wpływu słońca na reakcję Takaty. Wszechświat 1864: 206-207.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Surdacki S. 1956. Der Ziesel /Citellus suslica Gueld./ im Gegiet der Wojewodschaft Lublin.: 307-353.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1956. Żivaja łaboratorija prirody. Niva 1(5): 6.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści