Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Tarkowski AK. 1955. Badania nad rozrodem i śmiertelnością zarodkową u ryjówki aksamitnej /Sorex araneus L./. Cz. II. Rozród w warunkach naturalnych. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 10(8): 177-244.
 2. Bazan I. 1955. Badania nad zmiennością aparatu płciowego i grasicy u rzęsorka rzeczka Neomys fodiens fodiens Schreb. Kosmos A 4: 323-324.
 3. Wasilewski W. 1955. Badania nad zmiennością morfologiczną nornika burego /Microtus agrestis Linne/. Kosmos A 4: 325-327.
 4. Wasilewski W. 1955. Badania nad zmiennością morfologiczną nornika północnego /Microtus oeconomus Pall./ w Białowieskim Parku Narodowym. Kosmos A 4: 329-330.
 5. Dzierżykraj-Rogalska I. 1955. Badania nad zmiennością przytarczycy u ryjówki aksamitnej (Sorex araneus L.) w cyklu życiowym. Kosmos A 4: 321-322.
 6. Borowski S. 1955. Kilka spostrzeżeń z życia jarząbka (Tetrastes bonasia L.) w Białowieskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 11(6): 34-35.
 7. Surdacki S. 1955. Suseł perełkowaty /Citellus suslica Gueld/ na Lubelszczyźnie. Kosmos A 4: 333-335.
 8. Pucek Z. 1955. Szybka metoda mierzenia pojemności czaszki drobnych ssaków. Wszechświat 12: 308
 9. Pucek Z. 1955. Utersuchungen über die Veränderlichkeit des Schädels im Lebenszyklus von Sorex araneus araneus L. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(4): 163-211.
 10. Kubik J. 1955. Wstępne badania nad rozwojem Arvicola Lacépede. Kosmos A 4: 331-332.
 11. Dehnel A. 1955. Zakład Badania Ssaków Instytutu Zoologicznego, Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Kosmos A 4(2): 336-341.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1955. Badania nad mechanizmem zmienności czaszki w cyklu życiowym Sorex araneus araneus L.. Kosmos A 4(2): 317-319.
 2. Pucek Z. 1955. Świat białowieskich ssaków. Gazeta Białostocka 49/194(194).

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści