Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Alexandrowicz SW, Ginter B, Kozłowski JK, Madeyska T, Nadachowski A, Pawlikowski M, Szyndlar Z, Wolsan M. 1989. Profil i fauna osadów półnego glacjału i holocenu w Jaskini Zawalonej w Mnikowie. Spraw. Posiedz. Kom. Nauk., PAN Oddz. Kraków 31/1/: 216-218. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 255
  2. Bac S, Byczkowski A, Madany R, Olszewski JL, Olszewski JL. 1985. Wnioski z Sympozjum i postulaty. Materiały z Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez Komitet Melioracji PAN i Instytut Melioracji i Gospodarki Wodnej SGGWAR w Warszawie w dniu 12 XI 1980 JO - Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych J1 - Zeszyty Prob. Przyroda Polska 4: 12
  3. Olszewski JL. 1984. Intercepcja i jej wpływ na wysokość opadów atmosferycznych docierających do powierzchni gruntu w lesie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 288: 245-270.
  4. Raczyński J, Fedyk S, Gębczyńska Z, Pucek M. 1983. Drobne ssaki środkowego i Dolnego Basenu Biebrzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 255: 297-328.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści