Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Stojak J. 2014. Koncepcja refugiów glacjalnych w Europie. Wszechświat 116 (10): 272-275.
 2. Gębczyńska Z, Raczyński J. 1982. Habitat preference and population structure of moose in the Biebrza river valley. Third Int. Theriol. Congr. Abstract: 198. Wszechświat 12
 3. Wołk E. 1976. Aleksander L. Cziżewwskij - prekursor heliobiologii. Wszechświat 5: 123-124.
 4. Ruprecht AL. 1974. Reakcja kuny na atrapę jaja kurzego. Wszechświat 9: 243
 5. Olszewski JL. 1974. Sympozjum Biometeorologii Sportu i Turystyki w Poznaniu. Wszechświat 12: 328
 6. Kossak S. 1973. Czwarta Polsko - Radziecka Konferencja na temat restytucji żubra. Wszechświat 1: 27-28.
 7. Olszewski JL. 1973. Ekologiczne aspekty chemizacji - Sympozjum Ogólnopolskie w Łodzi. Wszechświat 2: 55-56.
 8. Olszewski JL. 1973. Recenzja: Chmielewski H. 'Zastosowanie układu SI w technice'. Warszawa, Wydawnictwo MON, 1972. Wszechświat 3: 76-77.
 9. Olszewski JL. 1973. Recenzja: Kaczmarek Z. 'Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii'. Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1970. Wszechświat 2: 53-54.
 10. Gębczyński M. 1969. Dlaczego 37 stopni C? Wszechświat 7-8: 208-209.
 11. Ruprecht AL. 1966. Kiełkowanie Triticum vulgare Vill. z wypluwki Tyto alba /Scop./. Wszechświat 2: 48-49.
 12. Olszewski JL. 1965. Recenzja: P. Uhlir 'O pogodzie dla rolników'. Warszawa, PWRiL, 1965. Wszechświat 10: 263
 13. Słomka J. 1956. Ochładzanie bioklimatyczne. Wszechświat 1865: 216-221.
 14. Słomka J. 1956. W sprawie wpływu słońca na reakcję Takaty. Wszechświat 1864: 206-207.
 15. Pucek Z. 1955. Szybka metoda mierzenia pojemności czaszki drobnych ssaków. Wszechświat 12: 308

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Stojak J. 2014. E-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołu dużych ssaków leśnych południowego Podlasia. Wszechświat 116 (10-12): 327-329.
 2. Gerc J, Tarnowska E. 2014. Genetyka populacji na przestrzeni wieku. Wszechświat 115 (7-9): 183-188.
 3. Gerc J, Niedziałkowska M. 2012. VII Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Łosia. Wszechświat 113 (10-12): 328-330.
 4. Stojak J. 2010. Oko w oko z imperatorem. Wszechświat 111: 229-233.
 5. Kozakiewicz M. 2009. Koncepcja metapopulacji i jej znaczenie w ochronie różnorodności gatunkowej. Wszechświat 110 (7-9): 10-14.
 6. Daleszczyk K. 1998. Ewolucyjny wyścig między drapieżnikiem i ofiarą na przykładzie nietoperzy i ciem. Wszechświat 12: 258-261.
 7. Pucek Z. 1975. Odruch zanurzenia u człowieka. Wszechświat 7-8 (2141-42)(214): 207.
 8. Pucek Z. 1975. Recenzja: Bil Gilbert: Chulo. Alfred A. Knop, New York, 1973, pp. XVIII+X+290. Wszechświat 10 (2144): 266-267.
 9. Pucek Z. 1967. W sprawie artykułu - Białowieski Park Narodowy. Wszechświat 9 (1990)(1990): 232.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści