Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Schmidt K, Okarma H, Kowalczyk R. 1999. Ekologia rysia (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Ekologiczne 45: 17-41.
 2. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1989. Wpływ płoszenia ofiar przez drapieżniki na układ drapieżca-ofiara. Wiadomości Ekologiczne 35: 3-21.
 3. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1988. Drapieżniki a populacje gryzoni: problem selektywnego wyłowu. Wiadomosci Ekologiczne 34: 283-294.
 4. Gębczyńska Z, Wołk E. 1983. Konferencja na temat: 'Postępy badań populacyjnych nad drobnymi ssakami w Polsce' /Białowieża, 3-4 II 1983r/. Wiadomości Ekologiczne 29: 212-217.
 5. Buchalczyk A, Olszewski JL. 1981. Fritschen L. J., Gay L. W. 1979 - Environmental instrumentation - Spinger advanced texts in Life Sciences. Springer-Verlag Berlin, Heideberg, New York, s.216. Wiadomości Ekologiczne 27: 76-78.
 6. Buchalczyk A, Olszewski JL. 1981. Gates D. M. 1980 - Biophysical ecology Springer advanced textsin Life Sciences, Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, s.611. Wiadomości Ekologiczne 27: 384-385.
 7. Olszewski JL. 1980. Recenzja: Schönwiese C.D. 'Klimaschwankungen' - Verständliche Wissenschaft 115. Berlin, Heidelberg, New York; Springer-Verlag, 1979. Wiadomości Ekologiczne 26: 319-321.
 8. Buchalczyk A, Olszewski JL. 1980. Reo.-Saeman J., Chiskov Y. I., Lomas I., Primault B., 1979 Agrometeology. Wiadomości Ekologiczne 26: 162-163.
 9. Fedyk A. 1979. Danell,K. 1978 - Ecology of the muskrat in Northern Sweden - National Swedeish Environment Protection Board, Solna, ss.157. Wiadomości Ekologiczne 25: 78-79.
 10. Wołk K, Wołk E. 1978. The effect of forest management on the Micromammalia community in the Białowieża Primeval Forest. II Congressus Theriologicus Internationalis Brno, •SSR 1978. Wiadomości Ekologiczne 20
 11. Olszewski JL. 1977. Ogólnopolski XVI Zjazd Agrometeorologów /Olsztyn, 16-18 IX 1976r./. Wiadomości Ekologiczne 23: 92-95.
 12. Olszewski JL. 1976. Ogólnopolski XV Zjazd Zespołów Agrometeorologii i meteorologii Leśnej Akademii Rolniczych /Krynica, 25-27 IX 1975r./. Wiadomości Ekologiczne 22: 197-199.
 13. Gębczyńska Z. 1975. Sprawozdanie z VII konferencji grupy tematycznej: 'Wpływ populacji dużych ssaków roślinożernych na funkcjonowanie ekosystemów leśnych' /Sękocin pod Warszawą, 17-19 III 1975r/. Wiadomości Ekologiczne 21
 14. Gębczyńska Z. 1974. Konferencja na temat: 'Metody badania zasobności runa leśnego' /Białowieża, 8 V 1973/. Wiadomości Ekologiczne 20: 80-82.
 15. Olszewski JL. 1974. Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów /Warszawa-Ursynów, 13-15 IX 1973r/. Wiadomości Ekologiczne 20: 178-180.
 16. Olszewski JL. 1974. Sympozjum na temat: Badania struktury bilansu wodnego ekosystemów /Moskwa-Kursk, 9-14 VII 1973r/. Wiadomości Ekologiczne 20: 160-161.
 17. Kossak S. 1974. V Konferencja Koordynacyjna Grupy Technicznej 'Wpływ ssaków roślinożernych na produktywność różnych typów lasu'. Wiadomości Ekologiczne 20: 64-68.
 18. Gębczyńska Z. 1973. III konferencja koordynacyjna grupy tematycznej: 'Wpływ ssaków roślinożernych na produktywność różnych typów lasu' /Kraków, 11-12 IV 1972r/. Wiadomości Ekologiczne 19: 74-77.
 19. Kossak S. 1973. Konferencja na temat: 'Wpływ ssaków kopytnych na produktywność różnych typów lasu'. Wiadomości Ekologiczne 19: 395-398.
 20. Olszewski JL. 1973. Ogólnopolski Zjazd Agrometeoprologów /Puławy, 14-16 XI 1972r/. Wiadomości Ekologiczne 19: 209-212.
 21. Gębczyńska Z. 1972. Konferencja na temat wpływu ssaków roślinożernych na produktywność różnych typów lasu /Warszawa, 5-6 X 1971r./. Wiadomości Ekologiczne 18: 305-310.
 22. Gębczyńska Z. 1972. Metody oceny liczebności zwierzyny grubej - sprawozdanie z III konferencji grupy roboczej: 'Wpływ ssaków roślinożernych na produktywność różnych typów lasu'. Wiadomości Ekologiczne 18: 305-310.
 23. Gębczyńska Z. 1971. Ocena zasobności siedlisk a zapotrzebowanie pokarmowe kopytnych - sprawozdanie z konferencji roboczej. Wiadomości Ekologiczne 17: 207-212.
 24. Olszewski JL. 1971. Porównanie mikroklimatu domków lęgowych. Wiadomości Ekologiczne 17: 164-169.
 25. Gębczyński M. 1971. Sympozjum na temat: 'Adaptacja organizmu człowieka i zwierząt do skrajnych, naturalnych warunków środowiska' /Nowosybirsk, ZSSR, 12-17 X 1970r/. Wiadomości Ekologiczne 17: 205-207.
 26. Fedyk A. 1970. Badania podstawowych składników ciała ssaków. Wiadomości Ekologiczne 16: 168-178.
 27. Olszewski JL. 1970. Pomiar ochładzania w drewnianej skrzynce lęgowej. Wiadomości Ekologiczne 16: 82-86.
 28. Działoszyński LM, Fedyk S, Komoszyński M. 1967. Aktywność sulfatazy arylowej (sulfohydrolazy arylosiarczanów E.C. 3, 1.6.1.) w narządach indyka i gęsi. Wiadomości Ekologiczne 18: 29-30.
 29. Gębczyńska Z. 1967. Energy budget of Microtus oeconomus Pallas, 1776 at different seasons. International Information Centre of Working Group on Small Mammals 3:7, Warsaw 1967. Wiadomości Ekologiczne 20

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Łomnicki A. 2008. Adam Urbanek – Jedno istnieje tylko zwierzę… Myśli przewodnie biologii porównawczej. Wiadomości Ekologiczne 54: 143-145.
 2. Niedziałkowska M. 2005. I Ogólnopolska Konferencja "Bioróżnorodność Polski i polskie badania nad bioróżnorodnością". Wiadomości Ekologiczne 51: 58-63.
 3. Daleszczyk K. 2000. II Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, Mikołajki 6-9 maja 1999. Wiadomości Ekologiczne 46: 76-78.
 4. Schmidt K. 1997. II Międzynarodowe sympozjum na temat "Współistnienie dużych drapieżników i człowieka" (Satima, Japonia, 9-23 XI 1996). Wiadomości Ekologiczne 43: 172-176.
 5. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 1989. II międzynarodowa konferencja na temat ekologii behawioralnej (Vancouver, Kanada, 6-10.X. 1988 r.). Wiadomości Ekologiczne 35: 171-173.
 6. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1985. Wrażenia z praktyki naukowej w Kanadzie, maj-wrzesień 1984. Wiadomości Ekologiczne 31: 201-204.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści