Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Olszewski JL. 1966. Recenzja: W.W.Protopopow 'Bioklimat tiemnochwojnych gornych lesow Jużnoj Sibiri'. Akademia Nauk SSSR Sibirskoje otdielenie, Institut Lesa i Driewiesiny, moskwa, Izdatielstwo 'Nauka', 1965. Wiadomości Botaniczne 10: 63

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści