Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Samojlik T, Daszkiewicz P, Fedotova A. 2017. Żubrze eksponaty z lat 1811?1914 w europejskich kolekcjach naukowych – mało znany aspekt XIX?wiecznej gospodarki łowieckiej w Puszczy Białowieskiej. Sylwan 161(4): 341-352.
 2. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T, Bańka B. 2008. Gospodarka łowiecka i ostatnie carskie polowania w Puszczy Białowieskiej (1912-1913) w relacji Mitrofana Golenki. Sylwan 152: 47-59.
 3. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2004. Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów i jego ślady we współczesnym środowisku leśnym. Sylwan 148: 37-50.
 4. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2002. Altana do polowań króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w zagrodzie Teremiska – przyczynek do dziejów Puszczy Białowieskiej. Sylwan 146: 105-109.
 5. Olszewski JL, Orzeł W. 1975. Intercepcja opadowa buka i sosny w Bieszczadach. Sylwan 119: 45-53.
 6. Borowski S, Vuurve T. 1974. Wpływ spałowania na przyrosty wysokości dębu i jesionu. Sylwan 2: 1-7.
 7. Pucek M. 1970. Bibliografia Polskiego Piśminnictwa Leśnego /recenzja/. Sylwan 154: 77-79.
 8. Gębczyńska Z. 1969. Nornik północny- Microtus oeconomus /Pallas, 1776/ szkodnik upraw leśnych. Sylwan 4: 57-60.
 9. Andrzejewski R, Borowski S, Olszewski JL. 1968. Ustalenie powierzchni chwytnika opadu organicznego w lesie liściastym. Sylwan 112: 55-58.
 10. Głogowska J, Olszewski JL. 1967. Opad deszczu w lesie liściastym. Sylwan 111: 55-64.
 11. Olszewski JL. 1965. Pomiary opadu deszczu w grądzie /Querco-Carpinetum medioeuropaeum Tüxen 1936/ w białowieskim Parku Narodowym. Sylwan 109: 27-32.
 12. Olszewski JL. 1965. Recenzja: Z. Rychliński 'Nauka o środowisku leśnym'. podręcznik dla techników leśnych. Warszawa, PWRiL, 1963. Sylwan 109: 81-83.
 13. Olszewski JL. 1963. Próby pomiaru rosy w grądzie /Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tüxen 1936/ w Białowieskim Parku Narodowym. Sylwan 107(1): 21-29.
 14. Borowski S, Pachlewski R. 1959. Obumieranie młodych lip w Białowieskim Parku Narodowym. Sylwan 8
 15. Dehnel A. 1956. Swiostość badań Białowieskiego Parku Narodowego w ogólnokrajowej sieci parków narodowych i rezerwatów. Sylwan 100(1): 57-58.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści