Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Okarma H, ZALEWSKI A, Bartoszewicz M, Biedrzycka A, Jędrzejewska E. 2012. Szop pracz Procyon lotor w Polsce – ekologia inwazji. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 33 (4): 306-313.
  2. Ławreszuk D. 2010. Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Doświadczenia projektu LIFE. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej  2 (25): 238-247.
  3. Ławreszuk D. 2010. Program ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej – kształtowanie postaw ekologicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej  1 (24): 233-244.
  4. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2007. O wymaganiach środowiskowych rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) do bezpośredniego wykorzystania w aktywnej ochronie gatunku w Polsce W: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16): 446-456.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści