Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Olszewski JL. 1976. Charakterystyka ochładzania w warunkach środowiska leśnego. Monografie, Podręczniki, Skrypty AWF w Poznaniu. Seria: Monografie 58: 425-437.
  2. Olszewski JL. 1976. Wyniki czechosłowackiej konferencji bioklimatologicznej /29-31 X 1973/. Seria: Monografie 58: 715-721.
  3. Olszewski JL. 1972. Klasy pogody w północno-wschodniej Polsce. III Krtajowy Sympozjon Biometeorologii Sportu, Poznań 16-17 stycznia 1970. Monografie, Podręczniki, Skrypty WSWF w Poznaniu, Seria: Monografie nr 40: 591-608. Seria Monografie 40: 591-608.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści