Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Ruprecht AL. 1971. O składzie pokarmu płomykówki /Tyto alba guttata/ z Nieszawy /woj. bydgoskie/. Przyroda Polski Zachodniej, Poznań 9: 72-78.
  2. Ruprecht AL. 1961. Czaszka nied¦wiedzia brunatnego z czasów holocenu w okolicy Ciechocinka. Przyroda Polski Zachodniej 1-4, 5: 138-140.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści