Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Borowski S. 1963. Drozd rdzawoboczny Turdus iliacus L. ptakiem lęgowym w Puszczy Białowieskiej. Przegl. Zoologiczny 6(2)
 2. Borowski S. 1963. Wpływ czynników ekologicznych na lęgi bociana białego Ciconia ciconia L. w Białowieży w roku 1960. Przegl. Zoologiczny 7(1): 60-62.
 3. Borowski S. 1961. Kilka spostrzeżeń o sóweczce Glaucidium passerinum L. i puszczyku mszarnym Strix nebulosa Forst. z Białowieskiego Parku Narodowego. Przegl. Zoologiczny 5(1): 59-60.
 4. Pucek Z. 1961. Kostki szwowe Worma (ossicula wormiana) w czaszce niektórych ssaków. Przegl. Zoologiczny 5,30: 211-217.
 5. Borowski S. 1961. Przezimowanie bociana białego Ciconia ciconia L. w Białowieży. Przegl. Zoologiczny 5(1): 57-59.
 6. Borowski S. 1961. Warunki klimatyczne zimowania cytrynka Gonepteryx rhamni L. w Białowieskim Parku Narodowym. Przegl. Zoologiczny 5(4): 344-347.
 7. Borowski S. 1959. Rozprostowywanie skrzydeł u Araschnia levana L: po wyjściu z poczwarki. Przegl. Zoologiczny 3(4): 269-270.
 8. Pucek M. 1959. Venomousnens in mammals. Przegl. Zoologiczny 3(2): 106-115.
 9. Dehnel A. 1958. Gabriel Brzęk: Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Część III, Ośrodek Warszawski. (Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska. Przegl. Zoologiczny 2(2): 156-158.
 10. Dehnel A. 1958. Gabriel Brzęk: Sprawa powołania Benedykta Dybowskiego na katedrę zoologii w Uniwersytecie Krakowskim w świetle dokumentów. Przegl. Zoologiczny 2(2): 159-160.
 11. Dehnel A. 1958. Gabriel Brzęk: Stanisław Staszic jako biolog (w dwusetnąrocznicę urodzin). Księga Pamiątkowa X-lecia Uniwersytetu MCS w Lublinie. Przegl. Zoologiczny 2(2): 158-159.
 12. Pucek Z. 1958. Smużka /Sicista betulina Pall./, rzadki przedstawiciel fauny krajowej. Przegl. Zoologiczny 3: 168-182.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1963. August Dehnel /25.VI.1905 - 22.XI.1962/. Przegl. Zoologiczny 7(4): 317-326. PDF
 2. Pucek Z. 1961. Dentition in the genus Sorex Linnaeus, 1758. Przegl. Zoologiczny 5 (3): 288-289.
 3. Pucek Z. 1961. S.I. Ognev i jego dzieło 'Zwieri SSSR i prileżaszczich stran' (w 10 rocznice śmierci). Przegl. Zoologiczny 5 (4): 315-322.
 4. Pucek Z. 1961. W sprawie recenzji książki Van den Brinka 'Die Säugetiere Europas...'. Przegl. Zoologiczny 5(2): 174-175.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści