Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Czarnomska S, Niedziałkowska M, Kończak J, Bartoń KA. 2010. Nowe stanowiska wybranych gatunków drobnych ssaków Micromammalia w północno-wschodniej Polsce. Przegląd Zoologiczny 52-54: 197-202.
 2. Daszkiewicz P, Samojlik T, Bańka B. 2007. Obserwacje litewskich niedźwiedzi Jeana Emanuela Giliberta. Przegląd Zoologiczny 51: 183-188.
 3. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Polowanie księcia Monako Alberta I w Puszczy Białowieskiej w 1913 roku i losy dwóch zabitych przezeń żubrów. Przegląd Zoologiczny 49(1-2): 31-38.
 4. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Rosomak w Rzeczypospolitej w dawnych źródłach. Przegląd Zoologiczny 49(3-4): 167-172.
 5. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2004. Hisotria ponownego odkrycia żubrów na Kaukazie w XIX wieku. Przegląd Zoologiczny 48: 73-82.
 6. Raczyński J, Daszkiewicz P, Samojlik T. 2004. Mało znany artykuł Erny Mohr dotyczący restytucji żubra. Przegląd Zoologiczny 48: 187-195.
 7. Ruczyński I, Gutowski JM. 2002. Czy guano nietoperzy użytkujących dziuple może być miejscem rozwoju rzadkich gatunków chrząszczy? Przegląd Zoologiczny 46: 79-80.
 8. Daleszczyk K. 1998. Człowiek i nietoperz: legendy, wierzenia, przesądy. Przegląd Zoologiczny 42: 157-170.
 9. Alexandrowicz SW, Drobniewicz B, Ginter B, Kozłowski JK, Madeyska T, Nadachowski A, Pawlikowski M, Sobczyk K, Szyndlar Z, Wolsan M. 1992. Excavations in the Zawalona Cave at Mników (Cracov Upland, southern Poland). Przegląd Zoologiczny 28: 43-77.
 10. Haitlinger R, Ruprecht AL. 1992. Parasitic arthropods /Siphonaptera, Diptera, Acari/ of bats from western part of the Białowieża Primeval Forest. Przegląd Zoologiczny 30: 315-319.
 11. Kasprzyk K, Zalewski A. 1992. Small mammals of the surrounding of Toruń [In Polish with English summary]. Przegląd Zoologiczny 36: 211-217.
 12. Nadachowski A, Wolsan M, Godawa J. 1991. New localities of late cenozoic faunas from Przymiłowice in the Cracow-Wieluń Upland, Poland. Przegląd Zoologiczny 27: 425-435.
 13. Ruprecht AL. 1990. Mamut, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) w zachodniej części Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 21: 359-362.
 14. Okarma H. 1990. Selekcja jeleni przez wilki w Bieszczadach. Przegląd Zoologiczny 20: 7
 15. Okarma H. 1990. Status, distribution and numbers of lynx in Poland. Seminar on the situation, conservation needs and reintroduction of lynx in Europe. Neuch. Przegląd Zoologiczny 20
 16. Ruprecht AL. 1989. Nowe stwierdzenia żółwia błotnego, Emys orbicularis /Linnaeus, 1758/ w zachodniej części Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 33: 125-128.
 17. Ruprecht AL. 1989. Recenzja: Hayman P., Marchant J., Prater T. 'Shorebirds. An identification guide to the waders of the world'. London & Sydney, 1986. Przegląd Zoologiczny 33: 479-481.
 18. Bielecka-Rządkowska K, Rachwald A. 1988. Kolonia nocka dużego, Myotis myotis (Borkhausen, 1797), na strychu Katedry w Oliwie. Przegląd Zoologiczny 32: 589-593.
 19. Wójcik JM, Zima J. 1987. Cytogenetyka ryjówki aksamitnej, Sorex araneus Linnaeus, 1758. Przegląd Zoologiczny 4: 439-456.
 20. Ruprecht AL. 1987. Klucz do oznaczania żuchw nietoperzy fauny Polski. Przegląd Zoologiczny 31: 89-105.
 21. Ruprecht AL. 1987. Lew jaskiniowy, Panthera spelaea (Goldfuss, 1810) nowym gatunkiem w faunie ssaków kopalnych Białostocczyzny. Przegląd Zoologiczny 31: 203-208.
 22. Ruprecht AL. 1987. Mewa czarnogłowa /Larus melanocephalus Temminck, 1820/ w okolicy Ciechocinka /woj. włocławskie/. Przegląd Zoologiczny 31: 355-358.
 23. Bogdanowicz W, Ruprecht AL. 1987. Przypadki stwierdzeń szopa pracza Procyon lotor (Linnaeus, 1758), w Polsce. Przegląd Zoologiczny 31: 119-127.
 24. Markowski J, Sikorski MD. 1987. Zastosowanie cech niemetrycznych w badaniach populacyjnych. Przegląd Zoologiczny 31: 7-23.
 25. Ruprecht AL, Szwagrzak A. 1986. Popielica w składzie pokarmu puszczyka uralskiego. Przegląd Zoologiczny 30: 431-432.
 26. Ruprecht AL. 1985. Dalsze możliwe stanowiska tchórza stepowego, Mustela eversmanii Lesson, 1827 w Polsce. Przegląd Zoologiczny 29: 103-104.
 27. Ruprecht AL, Buszko S. 1985. Kamionka Martes foina (Erxleben, 1777) w zachodniej części Puszczy Białowskiej. Przegląd Zoologiczny 29: 105-108.
 28. Wolsan M. 1984. Recenzja: Hopkins D.M., Matthews J.V., Schweger C.E. Jr., Yong S.B. 'Paleoecology of Beringia'. Przegląd Zoologiczny 28: 556-558.
 29. Ruprecht AL. 1984. Recenzja: Proceedings First European Symposium on bat research. Bonn, March 16th-20th 1981. Myotis, Band 18-19, 1980-1981. Przegląd Zoologiczny 28: 113-114.
 30. Ruprecht AL. 1984. Rozległość niewiedzy o faunie Puszczy Białowieskiej w świetla opracowania 'Atlasu rozmieszczenia ssaków w Polsce'. Przegląd Zoologiczny 28: 572-576.
 31. Ruprecht AL. 1984. W sprawie polskich nazw zoologicznych dla krajowych nietoperzy. Przegląd Zoologiczny 28: 215-220.
 32. Ruprecht AL. 1984. Zakład Badania Ssaków Polskeij Akademii Nauk, 17-230 Białowieża /W: Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach państwowych. Praca pod redakcją Józefa Razowskiego/. Przegląd Zoologiczny 28: 297-307.
 33. Ruprecht AL, Buchalczyk T, Wójcik JM. 1983. Występowanie norek (Mammalia: Mustelidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 27: 87-99.
 34. Wójcik AM. 1982. Problemy systematyki myszy domowej. Przegląd Zoologiczny: 459-464.
 35. Wójcik JM. 1982. Przegląd metod oceny areału osobniczego drobnych gryzoni. Przegląd Zoologiczny 26: 447-457.
 36. Haitlinger R, Ruprecht AL. 1982. Spinturnix acuminatus /Koch, 1836/ /Acarina, Spinturnicidae/ nowy gatunek roztocza dla fauny Polski. Przegląd Zoologiczny 26: 171-172.
 37. Wolsan M. 1982. Żebrokształtność wyrostków poprzecznych pierwszego kręgu lędźwiowego u nosorożca włochatego, Coleodonta antiquitatis (Blum.), ze Staruni. Przegląd Zoologiczny 26: 123-125.
 38. Ruprecht AL. 1979. Kryteria identyfikacji gatunkowej podrodzaju Sylvaemus Ognev & Vorobiev, 1923 /Rodentia, Muridae/. Przegląd Zoologiczny 23: 340-349.
 39. Wołk E, Wołk K. 1979. Mysz zaroślowa, Apodemus sylvaticus /L./ nowy gatunek w Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 23: 80-83.
 40. Haitlinger R, Ruprecht AL. 1977. Przyczynek do fauny pasożytów zewnętrznych nietoperzy Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 21: 332-334.
 41. Ruprecht AL. 1977. Rozmieszczenie huczka ziemnego, Pelobates fuscus /Laurenti, 1768/, w Polsce. Przegląd Zoologiczny 21: 344-346.
 42. Ruprecht AL. 1976. Nowe obserwacje nad nietoperzami /Chiroptera/ Białowieży. Przegląd Zoologiczny 20: 115-123.
 43. Ruprecht AL. 1976. Przyczynek do fauny ssaków Kotliny Orawsko-Nowotarskiej w świetle wyników badań Andrzeja Nunberga. Przegląd Zoologiczny 20: 450-454.
 44. Raczyński J, Gębczyńska Z. 1976. Sprawozdanie z działalności PTZpool. Oddział w Białowieży, za okres 30 IX 1972 - 15 IX 1975. Przegląd Zoologiczny 20: 241-243.
 45. Raczyński J. 1975. H. Stubbe: Buch der Hege. Band I: Haarwild. Band II: Federwild. Przegląd Zoologiczny 19: 102-103.
 46. Buchalczyk T, Ruprecht AL. 1975. Tchórz stepowy, Mustela eversmanni Lesson, 1927 - nowy ssak w faunie Polski. Przegląd Zoologiczny 19: 84-91.
 47. Ruprecht AL. 1975. Zbiór nietoperzy I.K. Tarnaniego z Puław w kolekcjach Muzeum Instytutu Zoologicznego AN ZSRR w Leningradzie. Przegląd Zoologiczny 19: 356-360.
 48. Ruprecht AL. 1974. Sierpówka, Streptopelia decaocto /Frivaldsky, 1838/ lęgowym gatunkiem w Białowieży. Przegląd Zoologiczny 18: 397-399.
 49. Ruprecht AL. 1973. O rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Erinaceus Linnaeus, 1758 w Polsce. Przegląd Zoologiczny 17: 81-86.
 50. Wołk K. 1973. Zwiedzając Muzeum Instytutu Zoologicznego w Leningradzie. Przegląd Zoologiczny 17: 389-394.
 51. Kossak S. 1972. Głosy ryb i ich biologiczne znaczenie. Przegląd Zoologiczny 16: 209-212.
 52. Wołk K. 1972. Pierwsza wystawa trofeów łowieckich z Puszczy Białowieskiej. Przegląd Zoologiczny 16: 80-85.
 53. Fedyk S. 1971. Zagadnienia kariosystematyki ssaków. Przegląd Zoologiczny 15: 246-253.
 54. Gębczyński M. 1970. Recenzja - I.A. Shilov: 'Regulacja teploobmena u ptic /ekologo-fizjologiceskij ocerk/ Moskva, 1968. Przegląd Zoologiczny 14: 262-263.
 55. Wołk K. 1969. Migracyjny charakter bałtyckiej populacji morswina, Phocoena phocoena /L./. Przegląd Zoologiczny 13: 349-351.
 56. Wołk K. 1968. Dioramy ornitologiczne Muzeum Przyrodniczego w Budapeszcie. Przegląd Zoologiczny 12: 234-237.
 57. Wołk K. 1968. Dzieżba czarnoczelna, Lanius minor /Gmel./, na wschodzie woj. lubelskiego. Przegląd Zoologiczny 12: 306-308.
 58. Wołk K. 1968. Lęg mieszany mew, Larus canus /L./ i L. ridibundus /L./, nad jeziorem Miedwie. Przegląd Zoologiczny 12: 305-306.
 59. Wołk E. 1968. Niebezpieczeństwo chorób odzwierzęcych w pracy zoologa. Przegląd Zoologiczny 12: 40-44.
 60. Ruprecht AL. 1968. Recenzja: Lauri Siivonen 'Pohjolan nisäkkäät / Mammals of Northern Europe/'. Helsingissä kustannusosakeyhtiö Otava. Helsinki, 1967. Przegląd Zoologiczny 12: 443
 61. Raczyński J. 1967. Aktualny stan wiedzy o żubrze i potrzeba badań nad tym gatunkiem w Polsce - II. Sympozjum Sekcji Teriologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w Białowieży. Przegląd Zoologiczny 11: 192-196.
 62. Wołk K. 1967. Dział przyrodniczy Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Przegląd Zoologiczny 11: 444-447.
 63. Wołk K. 1967. Rekiny, Selachoidei, pojawiają się w Morzu Bałtyckim. Przegląd Zoologiczny 11: 147-149.
 64. Wołk K. 1967. Zbiory przyrodnicze Muzeum Morskeigo w Darłowie. Przegląd Zoologiczny 11: 175-177.
 65. Borowski S. 1966. O pokarmie jemiołuszki, Bombycilla garrulus L.. Przegląd Zoologiczny 10: 62-64.
 66. Ruprecht AL. 1965. Kopalne czaszki niedźwiedzia brunatnego, Ursus arctos L. z okolic Ciechocinka. Przegląd Zoologiczny 9: 422-426.
 67. Raczyński J. 1965. Recenzja: Otto Wettstein-Westerheimb: Die Wirbeltiere der Ostalpen. Verlag Notring der wissenschaftlichen Verbände Osterreichs, Wien 1963. Przegląd Zoologiczny 9: 328-329.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Bogdanowicz W. 1992. Sexual dimorphism in size of the skull in European Myotis daubentoni (Mammalia: Chiroptera). 29: 17-25.
 2. Bieniek M, Wolsan M. 1992. The history of distributional and numerical changes of the lynx Lynx lynx (L.) in Poland. 28: 335-340.
 3. Bieniek M, Sumiński P, Wolsan M. 1992. Żbik Felis silvestris Schreber, 1777. 28: 83-84.
 4. Raczyński J. 1983. Ondatra. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa 9: 100-125, mapy.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Daleszczyk K. 2002. XXVII Międzynarodowa Konferencja Etologiczna (Tübingen, Niemcy, 22-29.08.2001). Przegląd Zoologiczny 46 (1-2)(1-2).
 2. Rychlik L. 1991. 64-ty Walny Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Teriologicznego (Osnabrück, 23-27 IX 1990). Przegląd Zoologiczny 35: 159-161.
 3. Sikorski MD, Wójcik JM. 1985. Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna w Białowieży. Przegląd Zoologiczny 29: 250-253.
 4. Pucek Z. 1984. Księga Rodowodowa Żubra. Przegląd Zoologiczny 28: 426-435.
 5. Pucek Z. 1984. Księga Rodowodowa Żubrów. Przegląd Zoologiczny 28: 426-435.
 6. Pucek Z. 1981. Stan badań nad fauną ssaków Polski. Przegląd Zoologiczny 25: 349-355.
 7. Pucek Z. 1973. Stan i perspektywy rozwoju teriologii w Polsce. Przegląd Zoologiczny 17: 329-339.
 8. Pucek Z, Gębczyńska Z. 1972. Sprawozdanie z działalności niektórych oddziałów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego za okres 1965-1969. Oddział Białostocki. Przegląd Zoologiczny 16(3): 352-352.
 9. Pucek Z. 1972. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej. Przegląd Zoologiczny 16(3): 348-350.
 10. Pucek Z. 1972. Sprawozdanie z walnych zebrań (zebrań sprawozdawczo-wyborczych) niektórych Sekcji Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Lublin, 24 IX 1969 r. i z działalności Sekcji za okres 1965-1969. Sekcja Teriologiczna. Przegląd Zoologiczny 16(3): 348-348.
 11. Pucek Z. 1971. Recenzja: P. B. Jurgenson. Ochotniči zveri i pticy (prikladnaja ekologija) [Ssaki i ptaki łowne (ekologia stosowana)]. Wyd. "Lesnaja promyšlennost", Moskwa 1968. Przegląd Zoologiczny 15(2): 208-208.
 12. Krasińska M. 1967. Międzynarodowa hybrydyzacja między Bos taurus dom. Linnaeus, 1758 i przedstawicielami rodzaju Bison Smith, 1827. Przegląd Zoologiczny 11: 79-94.
 13. Pucek Z. 1967. Nowe kopie ważnych dzieł zoologicznych. Przegląd Zoologiczny 11: 449.
 14. Pucek Z. 1965. Recenzja: The Handbook of British Mammals, edited for the Mammal Society of the British Isles by H.N. Southern. Blackwell Sci Publ, Oxford 1964. Przegląd Zoologiczny 9(3): 326-328.
 15. Pucek Z. 1961. Skład uzębienia w rodzaju Sorex Linneaus, 1758. Przegląd Zoologiczny 5,3: 288-289.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści