Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Pucek Z, Jaczewski Z, Ryszkowski L, Żurowski W. 1985. Trzeci Międzynarodowy Kongres Teriologiczny, Helsinki 1982. Third International Theriological Congress, Helsinki 1982. Przegląd Zoologczny 29 (1): 133-139.
  2. Pucek Z. 1980. List do Redakcji. Przegląd Zoologczny 21: 151-151.
  3. Pucek Z. 1976. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w okresie od września 1972 do września 1975. Przegląd Zoologczny 20 (2): 238-239.
  4. Pucek Z. 1975. Sprawozdanie z działalności Białowieskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w okresie 31 VIII 1969 - 30 IX 1972. Przegląd Zoologczny 19 (1): 124-124.
  5. Pucek Z. 1975. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej PTZool. w okresie od września 1969 do września 1972. Przegląd Zoologczny 19 (1): 121-122.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści