Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Olszewski JL. 1979. Matieriały mietieorołogiczeskich issledowanij. Issledowanija struktur klimata w pogodach. Cirkulacja atmosfiery i klimat. Mieżduwiedomstwiennyj Gieofiziczeskij Komitiet AN SSSR, Institut Gieografii AN SSSR, Moskwa, t.I 1976, t.II 1977. Przegląd Geograficzny 51: 157
  2. Olszewski JL. 1975. Recenzja: B.Augustowski, L.Baraniecki, A.Dylikowa, T.Lijewski, H.Samsonowicz 'Polska - przyroda, człowiek, gospodarka'. Warszawa, PWN, 1974. Przegląd Geograficzny 47: 422-424.
  3. Olszewski JL. 1974. Czechosłowacka Konferencja Bioklimatologiczna, 29-31 X 1973r. Przegląd Geograficzny 46: 811-814.
  4. Olszewski JL. 1967. O kompleksowej charakterystyce klimatu. Przegląd Geograficzny 39: 601-614.
  5. Olszewski JL, Woźniak AT. 1966. Kompleksowa charakterystyka klimatu na przykładzie Wrocławia i Białowieży. Przegląd Geograficzny 38: 699-707.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści